22Mei : ALV

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV van 22 mei komt eraan.  Eventuele amendementen voor de reglementen kunt u voor half april indienen. Wij hopen nog op mensen met belangstelling voor de verschillende bestuursfuncties van met name voorzitter, penningmeester en G&W.

U kunt hiervoor zowel contact opnemen met uw vakvertegenwoordiger als info@volkstuin-linnaeus.nl met uw vragen, voorstellen en ideeën. Ook kunnen we een afspraak maken.

Binnenkort volgt meer informatie over de ALV.