OPENINGSTIJDEN DE KLOMP

Vanaf vrijdag 20 mei is de Klomp weer op vrijdagavond open.
De openingstijden zijn:
Op de zaterdagen: van 26 maart t/m 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur.
Op de vrijdagen: van 20 mei t/m 26 augustus van 19.00 – 20.00 uur.

Heeft u een grote bestelling van minimaal 12 zakken of meer van b.v. tuinaarde? Dan kan deze bestelling bij uw huisje worden afgeleverd. U kunt de bestelling een week van tevoren in de winkel betalen of uiterlijk op donderdag digitaal bestellen en overmaken op bankreknr t.n.v. vtv. Linnaeus: NL76 INGB 0004 8292 52 onder vermelding van uw naam, vak en huisjesnummer.

Let op: levering op zaterdagochtend door de shovel of trekker kan pas na tijdige betaling, dus uiterlijk op de donderdag!