Gezocht: Lid bomencommissie

Als lid van de bomencommissie ga je met een collega op bezoek bij tuinders die een vraag hebben over de bomen of planten op de tuin. Ook ga je tuinen waarderen die in de verkoop zijn. En je gaat bekijken wat tuinders herplant hebben na de kap van een boom.
Kennis van bomen en planten is welkom, maar niet noodzakelijk. Deze kennis kan in de loop van de tijd worden opgebouwd. Als je dat wilt, kun je een relevante opleiding of cursus volgen.

De tijd die het kost is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de vragen. De tuinwaardering van de verkooptuinen kost gemiddeld anderhalf tot twee uur. Er zijn afgelopen jaar 12 tuinen verkocht. Je moet rekenen op gemiddeld een tuin per maand.

De bomencommissie bestaat uit 4 tot 6 leden en communiceert via een WhatsApp-groep. Alle leden zijn meewerkend lid. Iedereen loopt mee en waardeert tuinen. De klus wordt in de App gezet en je kunt zelf aangeven of je wel/niet kunt. Beginnende leden lopen mee met een ervaren lid.

Tijdens het bezoek aan een tuin wordt een advies geformuleerd en beschreven. Dit advies wordt door de secretaris teruggekoppeld aan de tuinder en ingevoerd in een bomen(registratie)systeem.
Bij de waardering van de (verkoop)tuinen wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier.

De vereniging heeft een meerjaren(kap)vergunning. De jaarlijkse kapperiode wordt door de bomencommissie  en bestuur georganiseerd. Daar de kapperiode(s) buiten het seizoen zijn, komen de leden van de bomencommissie zowel in het zomer- als in het winterseizoen (gemiddeld) eens in de 2 à 3 maanden bij elkaar. Er wordt gepraat over praktische zaken en over zaken die samenwerking nodig hebben met de taxatiecommissie, het bestuur, G&W, de ledenraad en de Gemeente.

Hou je van een gezellige, actieve commissie? Heb je belangstelling voor planten en bomen op het terrein en wil je ook meedenken over het (nog verder te ontwikkelen) bomenbeleid?
Je bent van harte welkom.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met
Arnaud Lam (06-23 67 06 31)
of Edith Willems (06-53 51 49 98)