nieuws voor de kandidaatleden

Participatie Project

Kandidaatleden van

Linnaeus

Doe mee!
Kandidaatleden

Dit tuinseizoen hebben wij al twee grote activiteiten georganiseerd waarbij tuinders en kandidaatleden samen aan het werk in het openbaar groen konden. We hebben 4 weken lang wilgengeknot op achtereenvolgende zaterdagen en drie zaterdagen besteed aan het maken van een lange dubbele wilgentakken ril op het Eksterveld. Dat gebied is door de ecologische adviescommissie aangewezen als gebied waarvan de ecologische waarde ter ondersteuning en versterking van de biodiversiteitt relatief gemakkelijk opgewaardeerd kan worden. Het aanleggen daar van de takkenril, (prima bescherming voor vogels egels, insecten enz.) is er een voorbeeld van. Nu wil de vereniging door het aanplanten van inheemse water-, moeras- en oeverplanten in dat gebied, een meer geschikte en aantrekkelijker biotoop maken voor insecten, vogels, kikkers, padden en salamanders. Ook verwacht zij effect op verbetering van de waterkwaliteit. Er is subsidie aangevraagd en gekregen en vanaf begin juni gaat het inrichten beginnen. “Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 

Naast dat jullie al bij iedere tuindienst op de zaterdagochtend welkom zijn, willen we jullie voor dit project zeker van harte uitgenodigen. De start van de werkzaamheden is zaterdag 3 juni om 9.00 uur bij het Trefpunt op Linnaeus.

Aanmelden bij: Ankie Koning door hier te klikken

Maar omdat het aantal kandidaatleden dat zich dit jaar gemeld heeft voor activiteiten, relatief gering is geweest, houden we opnieuw een enquete naar jullie inzetbereidheid, mogelijkheden en wensen. Tijdens de Coronaperiode was die namelijk groot, nu we weer alles mogen en kunnen is het duidelijk minder. Let op deelname aan activiteiten is vrijwillig en zeker niet verplicht, Maar we hopen/rekenen er op dat iedereen wel deze enquete invult.

Het helpt ons ten eerste enorm om zicht te krijgen op wie post-Corona kandidaat lid wil blijven en wie niet. En ten tweede wat wij kunnen doen om jullie te betrekken bij de vereniging.

Deze enquete kun je invullen door hier te klikken.

We doen dit ook omdat er bij de projectleiders ideeën leven over een project waarbij kandidaatleden een volledig jaar of langer, de kans krijgen gekoppeld te worden aan een tuinder die door leeftijd of een beperking moeite heeft tuin en huisje te onderhouden, maar wel nog heel veel plezier beleeft aan het zijn op de tuin en lid van de vereniging te zijn. De projectleiders ondersteunen dit met een programma om samen te leren tuinieren, dat wil zeggen alles leren over het natuurvriendelijk onderhoud van de tuin, moestuin en huisje.

Een betere manier om er achter te komen of je tuinder op onze vereniging wilt worden is er niet. 

 Ankie Koning, Renate Nollen  en Peter van Buuren, projectleiders