nieuws voor de kandidaatleden

Participatie Project

Kandidaatleden van

Linnaeus

Doe mee!
Kandidaatleden

Dit tuinseizoen hebben wij al twee grote activiteiten georganiseerd waarbij tuinders en kandidaatleden samen aan het werk in het openbaar groen konden. We hebben 4 weken lang wilgengeknot op achtereenvolgende zaterdagen en drie zaterdagen besteed aan het maken van een lange dubbele wilgentakken ril op het Eksterveld. Dat gebied is door de ecologische adviescommissie aangewezen als gebied waarvan de ecologische waarde ter ondersteuning en versterking van de biodiversiteitt relatief gemakkelijk opgewaardeerd kan worden. Het aanleggen daar van de takkenril, (prima bescherming voor vogels egels, insecten enz.) is er een voorbeeld van. Nu wil de vereniging door het aanplanten van inheemse water-, moeras- en oeverplanten in dat gebied, een meer geschikte en aantrekkelijker biotoop maken voor insecten, vogels, kikkers, padden en salamanders. Ook verwacht zij effect op verbetering van de waterkwaliteit. Er is subsidie aangevraagd en gekregen en vanaf begin juni gaat het inrichten beginnen. “Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 

Naast dat jullie al bij iedere tuindienst op de zaterdagochtend welkom zijn, willen we jullie voor dit project zeker van harte uitgenodigen. De start van de werkzaamheden is zaterdag 3 juni om 9.00 uur bij het Trefpunt op Linnaeus.

Aanmelden bij: Ankie Koning door hier te klikken

Maar omdat het aantal kandidaatleden dat zich dit jaar gemeld heeft voor activiteiten, relatief gering is geweest, houden we opnieuw een enquete naar jullie inzetbereidheid, mogelijkheden en wensen. Tijdens de Coronaperiode was die namelijk groot, nu we weer alles mogen en kunnen is het duidelijk minder. Let op deelname aan activiteiten is vrijwillig en zeker niet verplicht, Maar we hopen/rekenen er op dat iedereen wel deze enquete invult.

Het helpt ons ten eerste enorm om zicht te krijgen op wie post-Corona kandidaat lid wil blijven en wie niet. En ten tweede wat wij kunnen doen om jullie te betrekken bij de vereniging.

Deze enquete kun je invullen door hier te klikken.

We doen dit ook omdat er bij de projectleiders ideeën leven over een project waarbij kandidaatleden een volledig jaar of langer, de kans krijgen gekoppeld te worden aan een tuinder die door leeftijd of een beperking moeite heeft tuin en huisje te onderhouden, maar wel nog heel veel plezier beleeft aan het zijn op de tuin en lid van de vereniging te zijn. De projectleiders ondersteunen dit met een programma om samen te leren tuinieren, dat wil zeggen alles leren over het natuurvriendelijk onderhoud van de tuin, moestuin en huisje.

Een betere manier om er achter te komen of je tuinder op onze vereniging wilt worden is er niet. 

 Ankie Koning, Renate Nollen  en Peter van Buuren, projectleiders

Participatie Project Kandidaatleden van Linnaeus

Boomspiegels

De afgelopen maanden hebben we met een klein groepje van 8 tuinders en kandidaatleden heel gezellig, maar rekeninghoudend met alle Corona-maatregelen, dus op afstand, stug doorgewerkt aan de aanleg van drie boomspiegels. De eerste en grootste, rond het insectenhotel, de tweede rond een pseudo-Accacia schuin aan de overkant van de bijentuin en de derde rond de Catalpa bij het Trefpunt.

Tijdens de pauze van de drie bijeenkomsten heeft de imker een lezing over de bijen op de tuin gegeven, heeft Ankie vertelt over de vogels op Linnaeus en Renate over de geplande nieuwe activiteiten. Daar gaat deze nieuwsbrief verder over.

Waarvoor  kunt u zich de komende week opgeven om mee te doen?

  • Opschonen en verdere aanleg/uitbreiding van de fruittuin
  • Maken van vogelnestkasten

U bent ook van harte welkom (na aanmelding) bij de Linnaeus Leergang lezingen en wandelingen over het park. Daar is deze week een Linnaeus van maand tot maand Nieuwsbrief over verschenen. 

Ook hierbij zijn de Corona maatregelen leidend: er is voldoende ruimte voor 40 deelnemers dus vol = vol!

Ankie Koning, Renate Nollen (G&W) en Peter van Buuren, projectleiders
Activiteiten
Project Fruittuin: Doe mee!

Vanaf zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur, starten we met het schonen van een stuk grond om de al bestaande bessen/vruchten tuin uit te breiden.
Eindtijd om 13.00 uur.

Dit is een project voor de tuinders van vak Duinpieper en de kandidaatleden. Het is een drieluik aan activiteiten.
Zowel in juli, augustus als september is er een activiteit.

De Fruittuin ligt tussen Duinpieper en Buizerd, aan de overkant van de moestuin die ook door kandidaatleden is aangelegd en die wordt onderhouden onder leiding van Gis, tuinder op Linnaeus.

Bij alle activiteiten hanteren we strikt de actuele RIVM maatregelen.

__________________________________

De materialen die we uitgereikt hebben aan de tuinders en kandidaatleden tijdens de pauze-lezingen kunt u hier vinden.

__________________________________

Heeft u zin om mee te doen met onze activiteiten in het kader van meer doen voor meer Amsterdammers dan kunt u zich hieronder tot en met komende donderdag 22 juli opgeven door het formulier in te vullen. U wordt daarna persoonlijk uitgenodigd en ontvangt alle informatie die u nodig heeft, ook over de Corona-maatregelen die we op dat moment moeten hanteren.

Vogelnest kasten maken

Het nieuwe bestuur van Linnaeus heeft aangegeven voortvarend door te gaan met de ondersteuning van de biodiversiteit.
Hiervoor wil ze nog dit seizoen 100 vogelnestkasten ophangen.

Dit is een project voor tuinders, kandidaatleden en de Kidsclub van Linnaeus.

Vanaf bouwtekeningen gaan we bouwpakketten klaarmaken, monteren en in september ophangen. Een deel van de bouwpakketten worden door de Kidsclub als activiteit in de grote vakantie gemonteert.

Invliegopening:           Geschikt voor:
20 x ø 28 mm             kleine mezen, zoals de pimpelmees en zwarte mees
25 x ø 32 mm             grote mezen, zoals de koolmees en kuifmees
20 x ø 34 mm, ovaal   ring- en huismus, boomklever, bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart
10 x ø 45 mm             spreeuw en grote bonte specht
10 x ø 80 mm             holenduif en kauw
5 x ø 130 mm             bosuil
10 x Halfholen             roodborst, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel, zwarte roodstaart

Totaal 100 kasten

Voorbereidingen worden op dit moment getroffen, maar u kunt u als tuinder en kandidaatlid vast opgeven om uw belangstelling te tonen.

Het projectteam Doe mee!
Klik hier als u mee wilt doen met een van de activiteiten