GW nieuws

Beste tuinders,

Afgelopen zaterdag zijn op initiatief van de commissie G&W alle commissies die bemoeienis hebben met het openbare deel van het tuincomplex voor de tweede maal bijeen geweest om afstemming te bereiken over alle GROEN en WATER activiteiten die nodig zijn op dit complex.
Naast de praktische zaken die iedere dag spelen moet dit overleg uitmonden in een advies aan het bestuur over een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) voor de openbare ruimte voor 5 tot 10 jaar. Dit Groot Overleg Openbare Ruimte komt 1x per maand bij elkaar. Deelnemers naast G&W zijn: de Bomencommissie, de Watercommissie, de Maaigroep, de Brandgroep en de Ecologisch adviesgroep.

Vanaf komende vrijdag 1 september is het hakselveld weer open voor takkenafval. Volg de aanwijzingen waar u uw tuinafval en takken kwijt kunt, dan blijven de hekken ook 24/7 open.

Tijdens het Groot Overleg Openbare Ruimte zijn de gevolgen van het baggeren voor de Linnaeuslaan besproken. Gezamenlijk is besloten een takkenril tussen de border van de Linnaeuslaan en de slootkanten te plaatsen. Met de bosmaaier de achterzijde links te schonen om zo het onderhoud te vergemakkelijken. Rechts wordt voorkomen dat er gras de border inloopt.
Om deze takkenril te maken, zijn er redelijk rechte boomstammetjes en takken nodig met een doorsnede tussen de 4 en 10 cm. Alle zijtakjes en bladeren moeten er wel afgehaald worden om ze netjes te kunnen verwerken. Heeft u bij uw takkenafval dit soort stammetjes?
Dan kunt u ze in het afgezette vierkant op de Linnaeuslaan aan de rechtervoorzijde zijde neerleggen.

Op de foto staat een voorbeeld van een takkenwal zoals hij op Frankendael gemaakt is.

Het branden van de paden: afgesproken is om frequenter te gaan branden. De brandploeg zoekt dan wel versterking. Het is een klus voor doordeweeks en kan als tuindienst geteld worden. Melden kan bij Bjorn.

Gefaseerd schonen van de slootkanten: Afgeproken is dat Renate en Bjorn samen vooraf de schouw doen, waar geschoond moet worden. Er worden dan blokken van ca. 50 meter wel en 50 meter niet geschoond van riet en opschot. Voordat Bjorn gaat beginnen moeten de kanten nagekeken worden op laatste broedsels of andere belemmeringen.

Het baggeren deze winter: afgesproken is het slib zoveel mogelijk naar het slibdepot (buiten het park richting Diemerbos) en op het Leeuwerikveld te storten om waar mogelijk rijbewegingen en transportkosten te voorkomen. Er wordt per locatie gekeken naar de gevolgen voor overhangende takken en duikers. Dit voorstel wordt aan het bestuur voorgelegd. Daarna is er contact met de betreffende vakken.

De Bomencommissie heeft haar goed doordacht plan voor besteding van het Herplant fonds voorgelegd tijdens de vergadering en dit is met instemming ontvangen. Gaat met een positief advies van de groep door naar het bestuur en in november wordt een gezamenlijke AANPLANTDAG gehouden, waar ook de kandidaatleden voor uitgenodigd worden.

Tuinders kunnen binnenkort ook weer inheemse struiken gratis bestellen bij de gemeente.Als u opgeeft dat u de struik gaat planten op volkstuinvereniging Linnaeus, kunnen wij ze allemaal tegelijk voor u ophalen op 11 november.
Zodra we een bestellink hebben laten we dat aan u weten.

Dan nog een dringend verzoek: Op de noordelijke parkeerplaats worden altijd grote stenen en tegels gedumpt. Nu liggen er ook grote stukken bamboe! Als het daar wortel schiet zijn we met zijn allen verder van huis door de ondoordachte actie van 1 tuinder.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit weg te halen en af te voeren naar de vuilstort.