GW nieuws

Beste tuinders,

Afgelopen zaterdag zijn op initiatief van de commissie G&W alle commissies die bemoeienis hebben met het openbare deel van het tuincomplex voor de tweede maal bijeen geweest om afstemming te bereiken over alle GROEN en WATER activiteiten die nodig zijn op dit complex.
Naast de praktische zaken die iedere dag spelen moet dit overleg uitmonden in een advies aan het bestuur over een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) voor de openbare ruimte voor 5 tot 10 jaar. Dit Groot Overleg Openbare Ruimte komt 1x per maand bij elkaar. Deelnemers naast G&W zijn: de Bomencommissie, de Watercommissie, de Maaigroep, de Brandgroep en de Ecologisch adviesgroep.

Vanaf komende vrijdag 1 september is het hakselveld weer open voor takkenafval. Volg de aanwijzingen waar u uw tuinafval en takken kwijt kunt, dan blijven de hekken ook 24/7 open.

Tijdens het Groot Overleg Openbare Ruimte zijn de gevolgen van het baggeren voor de Linnaeuslaan besproken. Gezamenlijk is besloten een takkenril tussen de border van de Linnaeuslaan en de slootkanten te plaatsen. Met de bosmaaier de achterzijde links te schonen om zo het onderhoud te vergemakkelijken. Rechts wordt voorkomen dat er gras de border inloopt.
Om deze takkenril te maken, zijn er redelijk rechte boomstammetjes en takken nodig met een doorsnede tussen de 4 en 10 cm. Alle zijtakjes en bladeren moeten er wel afgehaald worden om ze netjes te kunnen verwerken. Heeft u bij uw takkenafval dit soort stammetjes?
Dan kunt u ze in het afgezette vierkant op de Linnaeuslaan aan de rechtervoorzijde zijde neerleggen.

Op de foto staat een voorbeeld van een takkenwal zoals hij op Frankendael gemaakt is.

Het branden van de paden: afgesproken is om frequenter te gaan branden. De brandploeg zoekt dan wel versterking. Het is een klus voor doordeweeks en kan als tuindienst geteld worden. Melden kan bij Bjorn.

Gefaseerd schonen van de slootkanten: Afgeproken is dat Renate en Bjorn samen vooraf de schouw doen, waar geschoond moet worden. Er worden dan blokken van ca. 50 meter wel en 50 meter niet geschoond van riet en opschot. Voordat Bjorn gaat beginnen moeten de kanten nagekeken worden op laatste broedsels of andere belemmeringen.

Het baggeren deze winter: afgesproken is het slib zoveel mogelijk naar het slibdepot (buiten het park richting Diemerbos) en op het Leeuwerikveld te storten om waar mogelijk rijbewegingen en transportkosten te voorkomen. Er wordt per locatie gekeken naar de gevolgen voor overhangende takken en duikers. Dit voorstel wordt aan het bestuur voorgelegd. Daarna is er contact met de betreffende vakken.

De Bomencommissie heeft haar goed doordacht plan voor besteding van het Herplant fonds voorgelegd tijdens de vergadering en dit is met instemming ontvangen. Gaat met een positief advies van de groep door naar het bestuur en in november wordt een gezamenlijke AANPLANTDAG gehouden, waar ook de kandidaatleden voor uitgenodigd worden.

Tuinders kunnen binnenkort ook weer inheemse struiken gratis bestellen bij de gemeente.Als u opgeeft dat u de struik gaat planten op volkstuinvereniging Linnaeus, kunnen wij ze allemaal tegelijk voor u ophalen op 11 november.
Zodra we een bestellink hebben laten we dat aan u weten.

Dan nog een dringend verzoek: Op de noordelijke parkeerplaats worden altijd grote stenen en tegels gedumpt. Nu liggen er ook grote stukken bamboe! Als het daar wortel schiet zijn we met zijn allen verder van huis door de ondoordachte actie van 1 tuinder.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit weg te halen en af te voeren naar de vuilstort. 

Leren bosmaaien

Kunt u met een bosmaaier overweg
of wilt u het leren?

De vereniging zoekt mensen die met de bosmaaier overweg kunnen of het willen leren.

De vereniging is verplicht om eerst een uitleg “les” te geven voor men met de bosmaaier aan de slag mag.

Komende zaterdag op 23 april zal Kees Parmentier van 9.00 tot 10.00 uur deze uitleg geven. Veilig met deze maaiers kunnen werken staat hierin centraal.

Aanmelden kan ‘de 23e ’s morgens in het Winkeltje bij de tafel tussen 8.45 en 9.00 uur.

Groen&Water

GROEN & WATER NIEUWS


GROEN & WATER NIEUWS

Er gaat ‘eindelijk’ gehakselt worden. 
Het heeft allemaal veel langer geduurd dan gehoopt. Dat is heel vervelend dat begrijpen we goed. Daarnaast hielp de storm ook niet mee. Bedrijven waren heel erg druk daar hebben we helaas ook mee te maken.

Het goede nieuws is dat de hakselmachine inmiddels is ingepland door de firma Kieftenburg. Van maandag 2 mei t/m 6 mei om alle takken weg te snipperen op het hakselveld.

Op 5 mei wordt niet gewerkt.  Wel mogen op die dag alleen takken gebracht worden op een aangewezen plek. Deze takken worden  de volgende dag ook weggehakselt. De houtsnippers mogen door iedereen opgehaald en gebruikt worden zolang de voorraad strekt. Op zaterdag 7 mei is het hakselveld ook weer open voor brengen van groenafvalop de aangewezen plekken.
We bedanken iedereen voor het geduld.

Nieuwe locatie G&W
Groen & Water heeft het oude winkeltje tegenover de Klomp in gebruik genomen. De bedoeling is om in het winkelgedeelte de inschrijvingen voor de tuindiensten te doen. Ook geven we daar wat uitleg over het werk. De koffie blijft gewoon bij het Trefpunt. In de opslagruimte naast het winkeltje hebben we al het gereedschap netjes opgehangen. Het winkelgedeelte is nog niet helemaal af. We gaan het inrichten als informatiecentrum waar je tijdschriften en boeken kunt lezen over tuinieren en wat er zoal leeft in de tuin. We houden u op de hoogte wanneer het helemaal af is. Kom gerust nu al eens kijken op zaterdag.

Hulp gevraagd
Vind je het leuk om het Groen & Waterteam te versterken? Kom dan eens met ons praten in ons nieuwe onderkomen. We hebben extra mensen nodig die de tuindienst willen begeleiden. En die mee willen denken over hoe we ons complex op een ecologisch verantwoorde manier, duurzaam kunnen onderhouden en verbeteren. Kom langs en vraag ons wat we allemaal doen. Je hoeft echt niet heel veel te weten over plantensoorten om mee te helpen.

Vaste taak bij de tuindienst
De vijver en de bijentuin worden onderhouden door een vaste ploeg mensen. Daar zijn we heel blij mee want die mensen weten precies wat ze moeten doen. Omdat het heel goed werkt zoeken we ook een vaste ploeg mensen voor de moerastuin. Vraag je je af waar dat is? Dat is de groenstrook en het water tussen Havik en Kraanvogel. Vorig jaar hebben we er hard aan gewerkt om het helemaal aan te planten. Dit jaar gaan we ook het laatste stuk helemaal inrichten. Dat doen we met verschillende planten die in het water, onder in de oever en langs de rand van het water kunnen groeien. De bedoeling is om hier een vaste ploeg mensen voor in te werken. Het liefst uit verschillende vakken zodat er elke zaterdag in ieder geval twee mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Lijkt het je leuk om alles te weten te komen over moeras en waterplanten en de dieren die daar leven? Geef je dan op voor deze ploeg. Dat kan per mail of loop op zaterdag bij ons binnen. Dan noteren we je gegevens.

Gras op Linnaeus
Gras. Een veel besproken gewas op ons complex. De een houdt van strak gemaaid en de ander ziet er graag wilde bloemen in groeien en bloeien. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een ander maaibeleid. Daar was niet iedereen blij mee en dat begrijpen we. Dit jaar gaan we dat wat gestructureerder aanpakken. Langs de Wilgenlaan, De Abelenlaan en de Linnaeuslaan houden we het gras kort. Iedere week gaat daar de maaier overheen. Dat doen we ook op het speelveld bij de speeltuin, de groenstrook tegenover het speelveld en onder de grote vleugelnootboom tegenover de pluktuin.
Op het Eksterveld en het veld voor de bijentuin gaan we gefaseerd maaien Dat betekent dat we sommige delen van het gras langer laten en andere delen kort maaien. We maaien daar drie keer per jaar elke keer een ander deel kort. Dat bevordert de biodiversiteit op die plekken. Wil je daar meer over weten? Stuur ons dan een mail. We geven je zo snel mogelijk een antwoord.

Riet in de sloten
De sloten op ons complex zijn allemaal met elkaar verbonden. Heel veel stroming is er niet in de sloten. Alleen tijdens het in-en uitlaten van water uit de omgeving. Daarom is het belangrijk dat we de duikers vrijhouden van riet en andere zaken die daar niet thuishoren. Ook de aanloop naar de duikers toe, moet vrij van riet zijn. Daarom hebben we besloten om een deel van het riet dicht bij de duikers weg te halen. Natuurliefhebbers onder ons roepen nu vast en zeker iets over de diertjes die daar in leven. Dat snappen we helemaal. Het is ook niet de bedoeling om de diertjes te vernietigen. We geven ze de kans om ergens anders te wonen door het riet niet meteen weg te gooien. De doorstroming bij het in-en uitlaten van het water is belangrijk voor het evenwicht op ons complex. Daarom doen we dit.
We vragen u als tuinder om langs uw eigen tuin het riet ook in toom te houden. Vooral als u dicht bij een duiker woont. Hulp nodig? Vraag het ons via de mail. Waait er een keer iets in de sloot zoals een bloempot, een plastic zak of een stuk touw? Haal het dan alsjeblieft weer uit de sloot. Ook dat verstopt de duikers. En touw is gevaarlijk voor de eenden in de sloot. Die raken er in verstrikt.

Heb je een vraag?
Heb je vragen over wat het groenbeleid inhoud, wil je meer weten over Groen & Water of over een vaste ploeg tuinders voor een deel van ons complex? Mail ons of kom op zaterdag langs. Wil je melding maken van een stuk groen waar echt iets aan gedaan moet worden? Vul dan het formulier in op onze website.
Veel tuinplezier!

Groen & Water

NIEUWSBRIEF GROEN EN WATER

Er is veel te melden over het werk van Groen en Water.
Daarom heeft het G&W team een nieuwsbrief gemaakt die u hier kunt vinden.

Zo heeft Groen & Water het oude Winkeltje tegenover de Klomp in gebruik genomen. De bedoeling is om in het winkelgedeelte de inschrijvingen voor de tuindiensten te doen. Ook geven we daar wat uitleg over het werk. De koffie blijft gewoon bij het Trefpunt. In de opslagruimte naast het winkeltje hebben we al het gereedschap netjes opgehangen.

Het winkelgedeelte is nog niet helemaal af. We gaan het inrichten als informatiecentrum waar je tijdschriften en boeken kunt lezen over tuinieren en wat er zo al te zien is in uw tuin en op het complex.

het team G&W