Denk mee met Linnée

Beste mensen,

Wat was het een mooie nazomer, veel mensen bleven tot het eind daarvan ‘op de tuin’ zoals dat heet. Nog maar 3,5 maand en het is alweer maart, denkt menige tuinder. Dat houden we wel weer uit in de stad.
Tegelijkertijd is er ook in dit herfst/winterseizoen het een en ander te beleven op de tuin.
Iedere zondagmiddag is het mogelijk om van 13.00-16.00 uur soep met brood te eten in het Trefpunt. Een erg leuk initiatief!

Op zaterdag 25 november is er van 10.00-13.00 uur  een “Aanplant- en Opschoondag” georganiseerd door Renate, Bjorn en Ankie van Groen&Water met veel leuke en leerzame natuurrijke activiteiten. Onze Chris zorgt voor koffie bij het begin en een broodje met soep na afloop. Er zijn inmiddels ook al heel wat bomen aangekocht om te planten. We hopen op een grote opkomst, ook van kandidaatleden.
Verschillende commissies en bestuur draaien in de winter gewoon door. Zo vinden er met alle commissies gesprekken plaats over hun ervaringen dit jaar en plannen voor 2024. Want besturen is vooruitzien.

Denk mee met Linnée: 5 november groot succes!
Ondanks de stromende regen kwamen er  veel tuinders, vaak ook nog op de fiets, voor de bijeenkomst over de toekomst van Linnaeus. Maar liefst zo’n 130 mensen (meer dan op de laatste ALV!) namen  deel aan deze bijzondere zondagmiddag. Iedere week een nieuwsbrief met redelijk uitdagende vragen bleek heel effectief, menigeen bleek deze dus gelezen te hebben en wilde zijn/haar steentje bijdragen.
Voor het eerst werkten we  met stemkastjes waardoor je de resultaten direct op het scherm kon zien. In hoog tempo behandelden we  21 door het bestuur geformuleerde stellingen inzake de toekomst van Linnaeus. Zoals over alvast gaan sparen voor mogelijke riolering, de leeftijd voor de tuindiensten, het met elkaar werken aan biodiversiteit. Iedereen kon zelf stellingen inbrengen en daar werden er ook 21 uitgekozen. Eén daarvan was het wel of niet blijven schoffelen van de paden in de vakken. Zo’n 50 % bleek daarbij voorstander van groene paden. Daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Ter sprake kwam ook het willen hebben van een klachtencommissie en een ombudsvrouw/man.
De uitkomsten van al deze 42 stellingen zijn nu vervat in een inhoudelijk verslag dat de basis is voor verdere uitwerking naar beleidsvoorstellen en wellicht ook wijzigingen van reglementen. Het zijn dus geen besluiten, het ging op deze middag vooral om te peilen wat er zoal onder de tuinders leeft. Veel mensen gaven wel aan deze vorm met stemkastjes als heel plezierig te ervaren. Wellicht een idee ook voor de ALV.

Hoe verder?
Vanuit de zaal gaven verschillende mensen aan mee te willen denken over de uitwerking van deze stellingen discussie.  Erg fijn!  We denken hierbij nu aan het instellen van een ad-hoc (dus geen vaste) werkgroep van zo’n 6 mensen die met de uitkomsten van 5 november aan de slag gaan en een advies voor het bestuur voorbereiden. Wouter de Graaf, moderator van 5 november, zal deze groep coördineren en het tijdspad bewaken.
U kunt zich, voor 1 december, aanmelden bij het bestuur!

Tot slot: het was eerlijk gezegd heerlijk om zoveel positieve energie in de zaal te voelen van mensen die zich betrokken voelen bij Linnaeus. Woord van dank ook voor Wouter de Graaf,  de ondersteuning van Paul van “Eurovote”, degenen die de zaal en apparatuur klaarzetten, de barcommissie en Susanne voor het bakken van de overheerlijke brownies. Al deze inzet en uw komst maakten het tot een meer dan geslaagde zondagmiddag.

Save the date.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is in 2024 op 21 april gepland. Zet het dus alvast in de agenda.

Tineke de Rijk
Voorzitter VtV Linnaeus