visie bijeenkomst

Beste tuinders.

Voor de visie bijeenkomst van aanstaande zondag 5 november hebben zich tot nu toe 113 tuinders aangemeld.
Zij vertegenwoordigen 90 tuinen, redelijk verspreid over het complex.
We zijn heel blij met dit aantal en hopen op nog eens 17 mensen die alsnog inlopen en zich registreren zodat we ons doel van 130 deelnemers hebben behaald. Zou echt prachtig zijn.

Bij het registeren krijgt u een stellingkaart waar, indien u dat wilt, een stelling op kwijt kunt welke in de pauze ingeleverd kan worden.
Wouter de Graaf en ik maken dan een selectie van stellingen die we in het laatste deel van het programma aan de zaal willen voorleggen.

Programma
12.30 -13.00 uur     Inloop met koffie en thee.

13.00 – 13.10 uur   Opening door Voorzitter.
Waarom deze bijeenkomst? Introductie op het werken met stellingen.

13.10 – 14.15 uur    Eerste serie stellingen ingedeeld naar  twee beleidsterreinen:                    De “buitenwereld” en de organisatie/beleid van de vereniging.

14.15 – 14.45 uur    Pauze. Bar open, het bestuur biedt een drankje aan.

14.45 – 15.00 uur    Tweede deel van de serie stellingen

15.00 – 15.20 uur    Een selectie van stellingen vanuit de zaal

15.20 – 15.30 uur    Afsluiting.
“ Hoe nu verder? Hoe is het ervaren? Suggesties voor verbeteringen?”

Er is geen nazit/borrel

Met vriendelijke groet, mede namens de collegae bestuursleden,

Tineke de Rijk, voorzitter.
Tot zondag!