Vakvertegenwoordigers Gezocht

Oproep: Vakvertegenwoordigers Gezocht!

Beste tuinders op Albatros, Leeuwerik en Havik,

Al lange tijd heeft jullie vak geen vertegenwoordiger in de ledenraad. En dat is jammer, want zo missen jullie informatie en contact. Het is ook vervelend voor de overige vakvertegenwoordigers die hierdoor meer werk krijgen.

De taken van de vakvertegenwoordiger zijn:

Bewaken van de sociale cohesie op het vak, soms problemen oplossen maar ook een

gezellige vakborrel of -lunch organiseren.

Vergaderen. Tweemaal per jaar, aan het begin en het eind van het seizoen, is er een bijeenkomst met alle vakvertegenwoordigers om op de hoogte te blijven van algemene ontwikkelingen op de tuin. Ook ontvang je maandelijks de notulen van de kerngroep. Bij problemen kun je bij de maandelijkse vergadering van deze kerngroep terecht.

In afstemming met G&W de tuindienst coördineren op dagen dag dat jouw vak tuindienst heeft.

De jaarlijkse tuincontrole. Je houdt toezicht op zorg- en probleemtuinen op jouw vak.

Ik kan uit ervaring zeggen dat het leuk en gezellig is om vakvertegenwoordiger te zijn.

Dus Albatros, Leeuwerik en Havik: wie meldt zich aan?

Lies Opdam

liz.opdam@gmail.com