18 juni: weer yoga

Start Yogaseizoen op Linnaeus
Start      Zondag 18 juni a.s.
Tijd        10.30 – 12.00 uur
Locatie  Ooievaarsveld

Aan het einde van de Linnaeuslaan, vóór de natuurspeeltuin linksaf, doorlopen tot het einde.

Vanaf a.s. zondag 18 juni is het weer mogelijk om op Linnaeus in de openlucht op zondag van 10.30 – 12.00 uur yogales te volgen bij Nicolien en Snezana.

Zij zijn ervaren yogadocenten opgeleid in de stijl van Critical Alignment Yoga. Centraal staat beter leren bewegen binnen de beperkingen die het lichaam heeft. Critical Alignment Yoga versterkt de houdingsspieren en helpt de andere spieren te ontspannen. Resultaat is een lichaam met minder bewegingsklachten.

De lessen bedragen €10,- euro contant per les, en zijn toegankelijk voor tuinders, kandidaatleden en andere belangstellenden.
Ervaring is niet nodig. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen.

Neem mee naar de les:
– yogamat (te koop bij Action/Decathlon. Campingmat is ook geschikt)
– zeiltje (voor onder de mat)
– dik strandlaken
– sjaaltje of riem

Heb je tijd en zin om mee te doen? Stuur een sms/bericht of bel Nicolien op 06-250 73 508.

Hopelijk tot ziens op ’t Ooievaarsveld! 

Nicolien en Snezana

referendum Hoofdgroenstructuur

Het referendum komt er!
Waar gaat het over?

Eind vorig jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, ‘omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid’. Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond bleven een flink aantal zorgen bestaan. Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren. Daar zijn nu voldoende handtekeningen voor.

Door op deze link te klikken en de factchecker te gebruiken kunt u lezen wat de gemeente wil met groen en wat zij telt onder “groen” en bent u op de hoogte.

11 juni: 50 jaar bestaan feest

uitnodiging: 11 juni feest op Linnaeus!

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze Volkstuinvereniging vanuit de Watergraafsmeer gedwongen moest verhuizen naar deze plek. Dat was toen nog een kale vlakte in de Gemeenschapspolder van Driemond.
De foto’s uit die tijd laten zien hoeveel werk er door vele handen en voor een groot deel vrijwillig is verzet. Dat onze volkstuinen nu in een prachtig landschapspark Engelse stijl met veel bosschages, waterpartijen en doorkijkjes liggen is aan die pioniers te danken.
Een goede reden dus voor een drietal feestelijke activiteiten waarvan 11 juni de eerste is. Op 22 juli komt entertainer Bart Juvett en op 26 augustus is het slotfeest, waar we hopen dat er onder andere een tentoonstelling van producten van tuinders georganiseerd kan worden.

Open dag voor iedereen
Op 11 juni is een voor iedereen toegankelijke open dag, met een breed aanbod van activiteiten zoals een braderie, tombola met mooie prijzen, muziek, voorlezen van kinderen, lezingen, workshops, rondwandelingen en open tuinen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: de verse patat friteskraam is weer aanwezig.

De braderie is de hele dag te bezoeken. Voor de verschillende onderdelen zijn er een aantal keuzes. DJ Brian verzorgt de achtergrondmuziek.
Vergeet ook niet loten voor de Tombola te kopen. Dat kan in De Klomp en op 11 juni zelf. 5 loten voor €2,50.

Iedereen is welkom dus ook familie en vrienden!
                                   ——————————————————-
 PROGRAMMA 11 JUNI vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur

10.30  Het Trefpunt en het terras gaan open voor koffie, thee etc.

11.00   Officiële start van de dag.

 •              De braderie gaat open.
 •              Welkom door voorzitter Tineke de Rijk
 •              Spreker: Jan van der Does,  portefeuillehouder Driemond DB,     Bestuurscommissie Stadsgebied Weesp over het beleid  inzake volkstuinen

11.30   Natuurlijk Tuinieren

 • Natuurlijk tuinieren: lezing in het Trefpunt door Romke      van  der Kaa, auteur  van vele boeken over  dit thema. Met tijd voor vragen stellen en discussie. Romke gaf eerder bij ons een drukbezochte lezing en bleek toen  heel  geïnteresseerd in het tuinieren op onze volkstuin en de recente ontwikkelingen. Hij denkt graag met ons mee.

11.30 Voorlezen en tekenen voor kinderen

 • In de tent  bij de natuurspeeltuin leest medetuinder Wietske Blokker kinderen voor en ligt er materiaal om te tekenen.

13.00 uur Start Rondwandelingen op het terrein
Let op: er  geldt een maximum van aanmeldingen per wandeling!

 • 13.00 uur Bomenwandeling met Arnaud Lam
 • 14.00 uur Met  boswachter Anne Voorbergen mee naar het Diemerbos
 • 15.00 uur Vogelwandeling met Frans Alst

13.30 Start Workshops  in het Winkeltje

 • 13.30   Jelle Zijlstra over het creëren van een natuurvriendelijke tuin.
 • 14.30  Rosanna Anholt over het plukken en gebruik van kruiden
 • 15.30  Bertus Kloppenburg over bestrijding van de Japanse duizendknoop.

14.00-16.00 uur Open tuinen bezoeken. (plattegrond aanwezig)

 • Kijkje bij de buren: zo’n 20 tuinders stellen hun tuin open.

16.00  Tombola door Saskia Hooft

 • Met prijzen gesponsord door Gamma Diemen en Nelis  IJssalon te Weesp.

17.00 Afsluiting van een feestelijke dag.

Als organisatoren  hopen wij op een inspirerende dag, waarin we elkaar als tuinders ontmoeten en zowel plezier hebben als elkaar inspireren.

Saskia Hooft, JOC coördinator
Astrid Duncker, JOC
Lies Opdam, ledenraad
Liesbeth Joordens, ledenraad
Tineke de Rijk, voorzitter

nieuws voor de kandidaatleden

Participatie Project

Kandidaatleden van

Linnaeus

Doe mee!
Kandidaatleden

Dit tuinseizoen hebben wij al twee grote activiteiten georganiseerd waarbij tuinders en kandidaatleden samen aan het werk in het openbaar groen konden. We hebben 4 weken lang wilgengeknot op achtereenvolgende zaterdagen en drie zaterdagen besteed aan het maken van een lange dubbele wilgentakken ril op het Eksterveld. Dat gebied is door de ecologische adviescommissie aangewezen als gebied waarvan de ecologische waarde ter ondersteuning en versterking van de biodiversiteitt relatief gemakkelijk opgewaardeerd kan worden. Het aanleggen daar van de takkenril, (prima bescherming voor vogels egels, insecten enz.) is er een voorbeeld van. Nu wil de vereniging door het aanplanten van inheemse water-, moeras- en oeverplanten in dat gebied, een meer geschikte en aantrekkelijker biotoop maken voor insecten, vogels, kikkers, padden en salamanders. Ook verwacht zij effect op verbetering van de waterkwaliteit. Er is subsidie aangevraagd en gekregen en vanaf begin juni gaat het inrichten beginnen. “Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 

Naast dat jullie al bij iedere tuindienst op de zaterdagochtend welkom zijn, willen we jullie voor dit project zeker van harte uitgenodigen. De start van de werkzaamheden is zaterdag 3 juni om 9.00 uur bij het Trefpunt op Linnaeus.

Aanmelden bij: Ankie Koning door hier te klikken

Maar omdat het aantal kandidaatleden dat zich dit jaar gemeld heeft voor activiteiten, relatief gering is geweest, houden we opnieuw een enquete naar jullie inzetbereidheid, mogelijkheden en wensen. Tijdens de Coronaperiode was die namelijk groot, nu we weer alles mogen en kunnen is het duidelijk minder. Let op deelname aan activiteiten is vrijwillig en zeker niet verplicht, Maar we hopen/rekenen er op dat iedereen wel deze enquete invult.

Het helpt ons ten eerste enorm om zicht te krijgen op wie post-Corona kandidaat lid wil blijven en wie niet. En ten tweede wat wij kunnen doen om jullie te betrekken bij de vereniging.

Deze enquete kun je invullen door hier te klikken.

We doen dit ook omdat er bij de projectleiders ideeën leven over een project waarbij kandidaatleden een volledig jaar of langer, de kans krijgen gekoppeld te worden aan een tuinder die door leeftijd of een beperking moeite heeft tuin en huisje te onderhouden, maar wel nog heel veel plezier beleeft aan het zijn op de tuin en lid van de vereniging te zijn. De projectleiders ondersteunen dit met een programma om samen te leren tuinieren, dat wil zeggen alles leren over het natuurvriendelijk onderhoud van de tuin, moestuin en huisje.

Een betere manier om er achter te komen of je tuinder op onze vereniging wilt worden is er niet. 

 Ankie Koning, Renate Nollen  en Peter van Buuren, projectleiders

De natuurvriendelijke oever

Komende weken gaan we de natuurvriendelijke oever beplanten met inheemse water-moeras- en slootkant planten
Voordat we daarvoor (subsidie) geld gaan uitgeven, willen we een beroep op u doen.

De ecologische adviescommissie heeft een lijst samengesteld van planten die het bij onze oever goed kunnen doen, want geschikt voor ons bijna stilstaand water en veen/klei ondergrond.
Heeft u één of meerdere van onderstaande soorten en wilt u daar stekken van leveren aan dit project, dan wordt u van harte uitgenodigd deze vanaf komende vrijdagavond, een aantal vrijdagavonden achter elkaar, af te geven in het G&W huis vanaf 19.00 uur. Om 20.00 uur is er inloopspreekuur en deze avond gaan we het met name hebben over dit project dat gericht is op ondersteuning en versterking van de biodiversiteit door het opwaarderen van de ecologische omgeving.

 • Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 
 1.      Dotterbloem
 2.      Gele lis
 3.      Echte koekoeksbloem
 4.      Wilde Bertram
 5.      Moerasspirea (Filipendula ulmaria)
 6.      Beekpunge (Veronica beccabunga)
 7.      Grote Kattenstaart (Lythrum salicaria)
 8.      Moerasandoorn (Stachys palustris)
 9.      Wederiksoorten, als moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora)
 10.      Echte valeriaan
 11.      Watermunt  (Mentha aquatica)
 12.      Wolfspoot
 13.      Gewone Engelwortel (Angelica sylverstris)
 14.      Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides)
 15.      Veenwortel
 16.      Drijvende Waterweegbree
 17.      Pijlkruid
 18.      Watergentiaan
 19.      Waterdrieblad

Dit zijn alle ofwel rijkbloeiend, ofwel zeer geschikt  als voedselplant voor bijen, vlinders en andere insecten.

ALV 21 mei

Stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Komende zondag is het zover. De eerste Algemene Ledenvergadering zonder verplichte coronamaatregelen!
Ook de eerste “gewone” na de invoer van de nieuwe statuten, die een maand voor het uitbreken van de pandemie, in januari 2020 van kracht werden.

Dit roept vragen op als:

 1. waar blijven de stembiljetten?
 2. hoe verloopt het stemmen?
 3. hoe kan ik per volmacht stemmen?

De eerste vraag laat zien hoe snel we aan een toch abnormale situatie gewend zijn geraakt. Dat u de stembiljetten van te voren kreeg was een wettelijk geregelde coronanoodoplossing. Iedereen kon zo toch stemmen zonder dat we bij elkaar mochten komen.
Nu gaat het weer als vanouds.

De tweede vraag: De leden die naar de vergadering komen, stemmen daar bij handopsteking, eventueel met een rode of groene kaart. Er wordt meteen in de zaal geteld en de uitslag bekend gemaakt.
Als er op personen gestemd moet worden (bijv. bestuursverkiezing) dan gebeurt dit schriftelijk. Bij de inschrijving ontvangt u naast de rode en groene kaart, dan ook het formulier waarop u anoniem op de persoon/personen kunt stemmen.
Dit formulier kunt u bij de stemcommissie in de stembus doen.
Die worden later, maar voor het einde van de vergadering geteld en de uitslag bekend gemaakt.

De derde vraag: De leden die niet naar de ALV kunnen of willen komen, mogen door de invoering van de nieuwe statuten een volmacht afgeven aan zijn/haar partner, meerderjarig gezinslid of een ander stemgerechtigd lid van de vereniging.
.
Waar zo’n machtiging aan  moet voldoen, vindt u hier door te klikken. U kunt hem ook printen en invullen. Een handgeschreven formulier met dezelfde inhoud voldoet ook.

Let op: een machtiging mag niet per email verstuurd worden.

andere nieuwsbrief

De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Ik ben heel laat met deze nieuwsbrief!
Het verenigingsblad, het JOC boekje en het ALV boekje streden om voorrang. Daarbij wil het met het weer maar niet vlotten en heeft de voorsprong in de natuur de laatste twee maanden plaatsgemaakt voor een achterstand in groei en bloei. Ook de vogels hebben gewacht met het leggen van eieren, zodat de jongen op het moment van uitkomen voldoende voedsel kunnen krijgen. Als het kouder weer is zijn er gewoon minder insecten. Zelfs de led-emmer die ik al weken ’s nachts laat branden, om nachtvlinders te kunnen lokken, blijft zo goed als leeg!

Toch is het heerlijk op de tuin. Want naast het tuinieren en genieten van de natuur, is het inloopspreekuur op vrijdagavond, waar je met al je vragen over tuinieren maar ook met vragen over bijvoorbeeld onderhoud van je huisje, weer begonnen, de Atlasgroep is heel actief, net als de fotoclub Linnaeus waar ik lid van ben. Kortom het sociale gevoel van de volkstuin komt alweer volop tot leven in de vele ontmoetingen met leuke, interessante, lieve tuinders, zelfs als de aanleiding soms vervelend is en hulp nodig.
En wat blijkt, het verenigingsgevoel is springlevend!

En die mooie, warme dagen… die komen er vanzelf aan.

PS. Weet je dat je in het G&W huis lijsten van inheemse (water)-planten kunt krijgen en overzichten van bloeischema’s zodat je tuin het hele jaar door bloemen heeft. Ook kun je genieten van de laatste Gardeners World, Roots, Vogels en de Groei en Bloei!

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Bouw stevige wigwams en andere steunen voor klimplanten zoals stokbonen, pronkerwten (Lathyrus) en andere eenjarige klimmers.
 • Zorg nu ook voor steun voor je pioenrozen enz.
 • Bedek de uiteinden van bamboestokken in borders, potten, kassen en in de moestuin met zachte doppen of omgekeerde potjes om je ogen te beschermen.
 • maak eens een mooie ‘hanging basket’ van eettbare planten of vul wat saaie plekken in de tuin op met eenjarigen.

 

Bloem
Bloem
Diervriendelijk tuinieren
 • Laat een beetje ‘onkruid’, zoals paardenbloemen, staan. Ze zijn goed voor insecten. Sommige soorten leggen eitjes op de bladeren terwijl andere zich voeden met hun nectar en stuifmeel.
 • Geef je vijver een makeover door inheemse planten toe te voegen zoals grof hoornblad, beekpunge en moerasvergeet-mij-nietjes. Waterinsecten, kikkervisjes en larven van onder andere salamanders, libellen en waterjuffers vinden hierin schuilplaatsen.
Bloem
Bloem
Onkruid
 • De  RHS Chelsea Flower Show 2023 (van 23 t/m 27 mei) heeft onkruid dit jaar verheven tot tuinhelden. Wat ons betreft hebben ze daarin een goed punt, want deze plantjes vertellen iets over de staat van je grond. Het ‘onkruid’ is er om de balans in de grond te herstellen en vormt een habitat voor veel dieren. Observeer de plantjes dus en laat ze waar mogelijk staan.

Meer lezen: Onkruid of niet? Deze wilde planten zijn goed voor je tuin

Bloem
De Moestuin
Bloem
In volle grond
aardappels, andijvie, artisjokken, basilicum, boerenkool, bleekselderij, bloemkool, Chinese kool, erwten, ijsbergsla, knolselderij, knolraap, koolraap, koolrabi, koriander, Oost-Indische-kers, postelein, pronkbonen, raapstelen, rabarber, radijsjes, rodekool, romanesco, rucola, savooiekool, sla, snijbiet, sperziebonen, spinazie, spitskool, spruitjes, tomaten, veldsla, winterpeen, witlof, zaaiui & zonnebloemen.
Plant
glas/volle grond
 

Nu er nog steeds vorst aan de grond kan voorkomen, kan het helpen om de zomergroenten eerst nog binnen of onder glas voor te zaaien.
O.a. aubergines, courgettes, komkommers, mais, meloenen, paprika, pepers, pompoenen, stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen & stoksnijbonen.

Plant
Nog wat tips
 • Dun rechtstreeks gezaaide rijen rode biet, spinazie en knolraap uit.
 • Bespaar jezelf tijd door de te verwijderen zaailingen onderaan de stengel af te knippen.
 • Zodra je de eerste peulen aan de onderkant van de tuinboonplant ziet, knijp dan de toppen af met je duimnagel.
 • Op deze malse toppen komen immers de zwarte bonenluizen af.
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Vosje
Een tuinder hoorde
’s nachts gescharrel in z’n tuin.
Nachtcamera opgehangen en ja hoor… een vos op jacht in zijn tuin.

Ook een andere tuinder meldde vossen te hebben gezien.

Plant
Vuur in je tulpen
Van een tuinders kreeg ik een duidelijk artikel over vuur in je tulpen. Als u zich afvraagt waarom zien mijn tulpen er zo verfromfraaid, lelijk uit?

Dan vind u hier het mogelijke antwoord.

Plant
Nu te horen
Het mannetje zit nu geregeld heel hard te koekoeken als afleidingsmanoeuvre. Vrouwtje Koekoek zit stilletjes de nesten in de gaten te houden om haar ei snel in het nest van de waardvogel te leggen. De eieren lijken sterk op die van de waardvogel.
Favoriete podcast… GROENE OREN
Deze week start Staatsbosbeheer de derde reeks van de podcast Groene Oren. Opnieuw kruipen bekende acteurs in de huid van een plant of dier uit de Nederlandse natuur en laten zich als studiogast interviewen. In deze reeks zijn dat Maike Meijer, Eva van de Gucht, Arjan Ederveen en Theo Maassen. De rode draad in dit derde seizoen van Groene Oren is hoe mens en natuur elkaar beïnvloeden.In de eerste aflevering is het podium voor de haring, vertolkt door Maike Meijer. Vaste presentator Chris Baiema interviewt haar over de problemen die ze heeft met de Afsluitdijk en hoe ze via scheetjes communiceert met soortgenoten. Iedere dinsdag verschijnt een nieuwe aflevering: op 23 mei Eva van de Gucht, op 30 mei Arjan Ederveen en op 6 juni Theo Maassen. Staatsbosbeheer maakt later bekend welk dier of welke plant zij voor hun rekening nemen.

nieuwsbrief 14

Let op!

Na morgen kunnen er tot begin september
geen takken meer naar het Hakselveld gebracht worden.

Het normale groenafval is gewoon welkom.

Geen plastic glijbanen in de natuurspeeltuin.

Er staan al de hele winter twee plastic glijbaantjes, waar nog weinig plezier aan te beleven is.
We kunnen niet voor hun veiligheid instaan.
Een verzoek aan de tuinders die ze daar hebben achtergelaten om ze op zo kort mogelijke termijn weg te halen.

Het natuurspeeltuinteam
Inloopspreekuur tuinieren vanavond weer van start
Vanaf vanavond tot en met de eerste vrijdagavond in september, bent u weer van harte welkom om met ervaren tuinders en leden van de Atlasgroep, van gedachten te wisselen over tuinieren.
Aanvangstijd 20.00 uur in het G&W huis.

Heeft u vragen over de siertuin, de moestuin of natuurvriendelijk  tuinieren?

Onder het genot van een kopje koffie (of thee) komt u vaak met de aanwezigen tot antwoorden. Regelmatig schuiven ‘specialisten’ aan.
Van hovenier tot vogel- bijen-en nachtvlindertellers. Zij vertellen bijvoorbeeld over de inrichting van een vogel-insectenvriendelijke tuin enz. Ook liggen er recente boeken en tijdschriften over tuinieren waarin u inspiratie kunt opdoen voor uw tuin.

de Atlasgroep
Wat gaat er de komende week op de tuin gebeuren?
 • Zaterdag tijdens de tuindienst wordt het groen stuk tussen Albatros  en Condor aangepakt.
 • De Hoofdingang vanaf het parkeerterrein tot aan de vijver wordt onkruidvrij gemaakt en aangeveegd.
 • Er wordt aan de natuurspeeltuin gewerkt. Er ligt schoon zand en een nieuwe laag houtsnippers. Zaterdag wordt er aan de netten en touwen gewerkt.
 • In de bijentuin, de pluktuin en de moerastuin zijn vaste tuinders aan het werk.
 • Aan de moestuin wordt de hele week door gewerkt. De tuindienst neemt de wekelijkse maaibeurt daar met de handmaaimachine voor hun rekening net als de Wilgenlaan.
 • Het Klompteam staat zaterdag voor u klaar.
 • Het Koffiezetteam ontvangt de tuindiensttuinders.
 • Tijdens de tuindiensten wordt het Trefpunt en de keuken schoongemaakt
 • Worden alle vuilnisbakzakken over het hele terrein vervangen
 • Zet de Bouwcommissie twee tuinders aan het werk (bijv. schilderen van de Klomp)
 • Chris kookt donderdag voor een groep uit Weesp/Driemond en Ankie doet een rondleiding.
 • De maaiploeg is met de wekelijkse maaibeurten begonnen, in het voorste deel van het complex, waar het gras kort moet blijven. Daarnaast maaien zij gefaseerd in het achterste deel van het complex. Waarna de tuindienst het gemaaide (langere gras weghaald om de grond daar te verschralen)
 • Bjorn en de freesploeg starten met het fresen en branden van de hoofdpaden.
 • En er wordt een start gemaakt met de aanleg van een natuurvriendelijke oever.
 • Zondag liggen de ALV stukken in uw mailbox en ter inzage in het Trefpunt.
 • Volgende week zaterdag ligt het Verenigingsblad in uw brievenbus op de tuin.

Zit er een vogelnestje in? Laat dat dan goed zichtbaar zien op de brievenbus.

Dan de activiteiten waar veel mensen ook deze week voor in de weer zijn als: het secretariaat, bestuur- en commissietaken, het inloopspreekuur Tuinieren, bingo, schieten, biljarten, koffieconcert en plantenmarkt.

 • Het JOC boekje wordt door tuinders ingevouwen in het verenigingsblad dat u volgende week zaterdag van uw vakvertegenwoordiger krijgt en alle activiteiten staan in de agenda op de website van Linnaeus.

Heeft u zin gekregen om ook of nog wat te doen?

 • Er staan overal op het terrein uitgebloeide narcissen.

Neem eens een plek onderhanden door met de heggeschaar de uitgebloeide koppen te snellen. Dan gaat de kracht van de narcis naar de bollen i.p.v. naar het maken van zaadknoppen. Gewoon tussen het loof laten liggen als voeding voor de bollen.

 • Of ziet u ergens Kleefkruid staan? Haal het aub. weg. Het is zo slecht voor de “ingekapselde” planten.