laatste keer vuilnis: 15 oktober

Nieuwsbrief  2022  nr.  27 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
Beste tuinders,

De miniperscontainer sluit 15 oktober aanstaande. Daarna gaat de ketting erop  en is het niet meer mogelijk om karton en huishoudelijk afval te brengen tot het volgende tuinseizoen.

Wij wensen alle tuinders een fijne winter en namens de Persgroep bedankt voor de mederking en tot volgend jaar!

De Persgroep
Denkt u nog aan de wormentest!

TOP TIEN ERGERNISSEN

Nieuwsbrief  2022  nr. 24 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
De TOP TIEN ERGERNISSEN
Op moment ben ik ruim drie maanden voorzitter van Linnaeus. Ik was hiervoor Vicevoorzitter en ook nog eens  jaren voorzitter van de ledenraad. Je zou denken dat je dan weet wat er zoal speelt. Nou ik maak maar eens een  “ergernissen” lijstje.  In de hoop dat dat werkt.
Maar ik vind het niet echt leuk om te doen, voor mij is het vooral van belang dat we dit soort ergernissen voorkomen. Want als iets zich ophoopt en het tot een uitbarsting komt….  Dus beste mensen lees dit goed en denk eens na wat je zelf kunt doen om het goed met elkaar te hebben op ons paradijsje.

1.  Honden die loslopen op het park, hun behoefte daar doen, met elkaar vechten tijdens het eten in het Trefpunt. Wat staat er in het tuinreglement: loslopende huisdieren mogen hun tuin niet verlaten (art. 10.5) en huisdieren die overlast veroorzaken kunnen verwijderd worden (art. 10.3). Dus hou uw hond aan de lijn en veroorzaak geen overlast door het dier her en der te laten poepen. Doe dat buiten het park en als dat niet lukt ruim het op! En gooi het niet in de prullenbakken, een mede tuinder moet dit dan opruimen. Voorkom ook hard blaffen (als de hond alleen in het huisje zit bijvoorbeeld) en ook van honden tegen elkaar. Loop dan weg uit die situatie en neem uw hond mee. Voorkom ook dat honden elkaar te lijf gaan..
2. Tuindiensten. En dan met name het niet afzeggen van tevoren en tijdens de tuindienst er de kantjes vanaf lopen. Of x redenen aanvoeren waarom je geen tuindienst kan doen. Maar: de pacht is in verhouding zo laag omdat we het park zelf onderhouden. Iedere zaterdag wordt dat onderhoud  gepland op basis van het aantal mensen die die ochtend tuindienst hebben. Ongemeld niet komen ondermijnt dus deze planning. Verplicht zijn zeven tuindiensten van drie uur = 21 uur per tuinder. Plus een partner dienst. Moet toch lukken?  (Art. 23 huishoudelijk reglement.)  En weet: de gemeente let op ons!.
3. De vuilpers. De inlever-uren staan met grote letters op het hek van het terrein waar ook de glas- en papierbakken staan.  En dat het alleen huishoudelijk afval mag zijn, geen huisraad. Nou dat kunnen veel mensen dus niet lezen! Grof vuil kan iedere woensdag in Driemond langs de straat gezet worden  of dagelijks naar de werf in Zuid-Oost, hier vlakbij.
4. Ruilbankje. Dit  bankje op de hoek Merel/Nachtegaal: wordt nogal eens als extra dumpplek voor vuilnis gezien. Breng alleen spullen die nog wat waard zijn en haal het weer op als het blijft staan!
5. Herrie maken. In het seizoen gelden daar vaste tijden voor op dinsdag-, vrijdag en zaterdagochtend van negen tot een. Maar menigeen stond op andere momenten te boren, schuren en te snoeien met geluid makend gereedschap. Of had de aggregaat aanstaan. Deze september is het werken met dergelijk materiaal de hele maand als proef toegestaan. Maar dat kan voor buren zwaar zijn en als overlast ervaren worden. Dus: liefst niet op zondag en na achten. En overleg met elkaar! Zie de aanvulling op het tuinreglement artikel  in de ALV van mei 2022.
6. Schelden, dreigen en intimidatie. Helaas dit komt voor op de tuin. Wees respectvol voor elkaar, praat dingen uit, wees fatsoenlijk. Doe er niet aan mee. U kunt conform art.9 .1.e overigens als lid geschorst worden als u handelingen verricht die de eer en goede naam van de vereniging schaden. En daar valt dit gedrag onder.
7. Meningen versus feiten.  Als er op vak A voor op het park iets geroepen wordt lijkt het in no time op vak H achterin bekend.  En dan vaak zonder eerst de feiten te checken wat er echt aan de hand is. Ga daar niet zomaar in mee.
8. Het bestuur moet altijd klaar staan. Iets persoonlijks:  ik heb al heel wat verwijten gekregen dat er niet direct op een mail of vraag aan het bestuur gereageerd wordt. Maar beste medetuinders we hebben geen betaalde secretaris die dit alles in de gaten houdt. We trachten echt zo snel mogelijk te reageren maar soms moeten we ook intern in het bestuur eerst overleggen. En trek aan de bel als het echt spoed is zoals bijvoorbeeld een vergunning om het park op te mogen rijden. Bij deze ergernis behoort ook het direct dreigen met een jurist als men het niet eens is met de interpretatie van statuten en reglementen.
9. Vereniging. Als je een huisje koopt  dan wordt je lid van een vereniging met als hoofddoelstelling het samen tuinieren. En met verantwoordelijkheid voor het onderhouden van je huisje, opstallen, tuin en pad zoals dat heet. Linnaeus dan een “kamp”” noemen zoals ik wel eens hoor  en minachtend doen over deze doelstelling slaat echt nergens op. De komende tijd zullen we mede door de vereisten van de gemeente het accent nog nadrukkelijker op, natuurlijk, tuinieren gaan leggen. Daar hebben we u voor nodig.
10 Desinteresse. En dan als laatste opmerkingen in de zin van: ze doen maar, ik trek mij terug op mijn tuin, mij interesseert het allemaal niet wat er gebeurd, ze zoeken het maar uit. Dit is wellicht ook de reden waarom het zo moeilijk is de verschillende commissies bezet te krijgen. Maar wederom: we zijn een vereniging en moeten het samen doen. Het zijn wel uw medetuinders die het mogelijk maken dat u van uw tuin kunt genieten!

Tot slot: deze week zei een medetuinder toen ik het over dit soort zaken had: ja, jij doet ook alles met passie. Dat klopt, ik wil heel graag dat we als Linnaeus met elkaar aan de toekomst werken en we het goed hebben. Niks mis mee lijkt me zo.

Tineke de Rijk, uw voorzitter
MEDEWERKERS
FEEST 29 OKTOBER!

Het kan weer: een medewerkersfeest aan het eind van het seizoen om alle medewerkers die zich buitengewoon hebben ingezet te bedanken met een feest.

We starten om vijf uur en eindigen om elf uur. Alle medewerkers die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk uitgenodigd.  

Het bestuur
Tuindienst vanuit het G&W- huis 

De tuindienst wordt tijdelijk vanuit het Groen & Water-huis georganiseerd.
De koffie blijft zoals altijd bij het Trefpunt, dus haal daar bij aanvang een pittig bakje. Meld je daarna in het G&W-huis (voormalig Winkeltje) om te horen wat je gaat doen en neem dan je het tuingereedschap voor je klus mee. 

Vriendelijke groet,
Jan Oomkes (secretaris Ledenraad)
Vanavond Inloopspreekuur (natuurlijk) tuinieren

Ook vanavond is er weer tussen 20.00 en 21.00 uur inloopspreekuur in het G&W-huis. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u vanavond al uw vragen over tuinieren weer kwijt aan ervaren tuinders en leden van de Atlasgroep.

Vanavond is ook aanwezig Marja van de Pol (Frankendael).Zij weet veel over wilde bijen en wat ze in uw tuin nodig hebben om te overleven. Maar ook over andere insecten (bijvoorbeeld (nacht) vlinders is er informatie. Zadenruilen kan vanavond ook.

Let op zaden- en stekjesruilen kan ook op zaterdagochtend 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur! Het wordt georganiseerd door de Klomp en vindt plaats voor de winkel. Doet u mee en wilt u ook stekjes inbrengen?
Laat het aan de Klomp weten via deklomp01@gmail.com

Atlasgroep
Update over Windturbines nabij volkstuinparken rond Amsterdam

Voor ons als tuinders op Linnaeus en Frankendael lijkt het op dit moment alsof er niets gebeurt op dit dossier. Door verschillende tuinders worden er geruststellende woorden gesproken over afstanden van de volkstuinen, maar helaas is niets minder waar.

Zoals u weet heeft Amsterdam begin dit jaar haar voorkeurszoekgebieden voor windturbines vastgesteld en daarin liggen maar liefst 8 volkstuinparken met verblijfsfunctie en bij nog eens 3 daarvan (waaronder Linnaeus een Frankendael) zijn windturbines op minder dan 350 meter afstand ingetekend. Ondanks meerdere verzoeken om de volkstuinen met verblijfsfunctie te zien als kwetsbare objecten weigert de gemeente de grenzen van de voorkeurszoekgebieden te wijzigen.

Na de verkiezingen is een nieuwe wethouder van GroenLinks op dit dossier aangetreden, te weten mevrouw Zita Pels. De nieuwe wethouder is afkomstig van Provinciale Staten van Noord-Holland.  Zij was daar verantwoordelijk voor het opheffen van het verbod op windturbines op land in Noord-Holland in 2018.

In oktober verwacht de gemeente met een notitie reikwijdte en detailniveau (een NRD) te komen. Hierin beschrijft ze wat en hoe intensief de Milieueffect Rapportage (MER) moet onderzoeken wat de effecten van het plaatsen van windturbines op gezondheid, natuur en milieu zijn in deze voorkeurszoekgebieden.

Vertegenwoordigers van volkstuinen nemen deel aan de Stedelijke Adviesgoep Regionale Energie Strategie Amsterdam (SARA). Linnaeus en Frankendael zijn daarin vertegenwoordigd. SARA vergadert op dit moment wekelijks om invloed op deze NRD, plan MER en omgevingsprogramma te kunnen hebben. Dit is een moeizaam proces om recht te doen aan de verschillende perspectieven van de deelnemers over windturbines op land.

Daarnaast heeft ook Diemen voorkeurszoekgebieden gekozen en het lijkt erop dat er een optelsom van verschillende gemeenten kiezen voor locaties in en om de Diemerscheg. Dus vlakbij onze tuinparken. Ook hier begint de start van de MER-procedure met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Voor iedereen die nadere informatie over de NRD Diemen wil, organiseert die gemeente een informatieavond. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 12 oktober, 19:30 uur in het gemeentehuis van Diemen.

We gaan u de komende tijd regelmatig informeren over dit voor ons zo belangrijke dossier.

de redactie
Dit weekend in uw brievenbus!

Nieuwsbrief 25

Nieuwsbrief  2022  nr. 25 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus

Uitgeven kapvergunningen

Binnenkort start de kapperiode die loopt van 15 oktober tot
1 december 2022
.
Lees voor meer informatie de brief van de bomencommissie en wilt u een kapvergunning aanvragen, doe dit via het digitale boomadviesformulier. Zie hieronder en ook op de website.

 De Linnaeus bomencommissie
Ons e-mailadres is: bomenlinnaeus@gmail.com

Linnaeus biedt hulp bij aanvragen energietoeslag 

De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag van € 1300,- valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst.

Tuinders Adu en Anita Wijnhard (Smartphone en Tabletgroep) bieden aan u te helpen met het aanvragen ook als u het niet zeker weet of u in aanmerking komt.
Uw gemeente zoekt dan uit of u in aanmerking komt.

Adu en Anita  zijn komende zaterdag 17 september vanaf 16.00 uur aanwezig in het Trefpunt.  Neem uw Digid en BSN mee  Voor meer informatie lees hier de hele folder

Uitstel werkzaamheden brug Driemond

Wij ontvingen van de gebiedscoordinator Brug en Sluis een brief met uitleg over het uitstel van het werk aan de brug in Driemond.

lees hier de brief werkzaamheden Brug Driemond

Vandalisme op Linnaeus

Nieuwsbrief  2022  nr. 26 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
Vandalisme op het parkeerterrein en Linnaeus
Er zijn mensen die moedwillig aan het vernielen zijn op Linnaeus.
Gistermorgen, zondag de elfde, troffen we een aantal fietsen zo op de parkeerplaats aan.
Moedwillig in elkaar getrapt en vernield.
Hier wordt melding over gedaan.

Vandaag bereikte ons als bestuur ook het bericht dat bij iemand voor de tweede keer de waterton is omgegooid en dat dit keer ook de kraan en de pijp kapot is gemaakt.
Wij kennen minstens twee personen die het ook is overkomen dat hun regenton omver lag en het niet hard waaide of iets dergelijks.

Waarom? Wie heeft hier plezier in?

Moeten we soms overal camera’s ophangen en de politie vragen extra rond te lopen?
Aan u de vraag om goed op te letten.
Maar wat word je hier droevig van.

Tineke de Rijk, uw voorzitter
voor

Linnaeus Leergang lezing Waterkwaliteit

Linnaeus Leergang lezing Waterkwaliteit
Zaterdag 24 september om 14.00 uur
Kirsten Vendrig van Waternet
in het G&W-huisje

Verschillende tuinders, lid van de Atlasgroep,  hebben afgelopen zomer monsters genomen en daarin werd helaas weinig leven aangetroffen. Wat kunnen wij hiertegen doen? Kan bijvoorbeeld een natuurlijke  oever aanleggen, zoals nu op Reiger gebeurt, helpen?

Kom meedenken tijdens de interactieve lezing van Kirsten volgende week zaterdag!
En vergeet ook de Wespenvriend niet zaterdag 17 september zelfde tijd en plaats.

Lies Opdam
liz.opdam@gmail.com

Linneaus nieuwsbrief: herfst

2022  Nieuwsbrief over tuinieren op Linnaeus  Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
september en oktober
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
De eerste herfstdraden hangen voor mijn tuiningang en prachtige spinnenwebben vol dauwdruppels als diamanten sieraden in de struiken. Op het weiland achter het tuincomplex vetten ganzen zich op voor hun grote reis naar het zuiden, luid kwakend de jongen in hun oefenvluchten betrekkend. Ook de boomvalk heeft daar zijn jong luidschreeuwend leren jagen. Klaar om zelfstandig de wereld in te gaan.

Koudere, langere nachten en regen! Kortom de herfst kondigt zich luidkeels aan.

Deze nieuwsbrief zit weer vol tips voor hoe u tuiniert in deze maanden op een manier die rekening houdt met al wat leeft in en op uw stukje grond op Linnaeus.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Foto’s zwavelzwam, kolibrie vlinder, wespendief en egel van de Atlasgroep
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Mulchlaag aanbrengen van houtsnippers of cacaodoppen, schors, of stro
 • Composteer je perkplanten. Heb je er veel, voeg dan ook wat bruin materiaal aan toe, zoals houtig snoeiafval of karton.
 • Maak je plantenbakken goed schoon, zet droog weg. Stenen potten kunnen stukvriezen als er water in blijft staan.
 • Zorg dat je dakgoten bladvrij blijven en het regenwater ongestoord afgevoerd kan worden.
 • Controleer of je regenton ook overtollig regenwater kan afvoeren naar de sloot in plaats van over je terras/tuin.
Bloem
Nestkastjes
De vogels gaan al voor de winter  onderzoek uit om te kijken naar een geschikte schuilplaats voor de winter en nestplaats in het voorjaar. Het is dus belangrijk nu al de nestkastjes klaar te maken voor de winter. Schoonmaken (met handschoenen aan), is het dak nog waterdicht. Hangt het nog stevig.

Heb je nog geen vogelnestje hangen… nu is het de goede tijd om dit te doen. Hang ze zo’n twee tot drie meter hoog op. Zorg dat katten er niet bij kunnen. De nest-opening naar het noordoosten en een plek in de half schaduw.

Bloem
Gemaaid gras
Gebruik het maaisel als mulchlaag om onkruidgroei te voorkomen in de bloemperken, bloembakken en tussen jouw haag. Zorg voor een laag van 2 tot 3 cm dik en vul deze regelmatig aan. Mulch beschermt de bodem tegen slagregen, zonnestralen en uitdrogende wind.

Gemaaid gras is goud voor je rhododendrons en azalea’s!
Krijg je gele bladen aan je rhodo of azalea? Leg gemaaid gras rond de rhododendron. Gras bevat silicium, dit maakt de plant droogte bestendiger en vertraagd schimmelvorming  Na een tijdje zullen de rhodo’s en azalea’s het weer fantastisch doen!

De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Breng orde in je aarbeienbed
 • Pluk bramen. Het teveel kun je invriezen
 • Zorg dat je tomaten en courgettes zoveel mogelijk zon kunnen ontvangen om te kunnen rijpen. Haal daarvoor schaduwgevende bladeren weg.
 • Verzamel zaden van je bonen, komkommer enz.
 • Plant uien
Plant
Aardbeien
 • Knip oude bladeren van aarbeidenplanten af.
 • Knip de uitlopers af .
 • Wied het onkruid
 • Verwijder fruitresten om schimmels te voorkomen voor het volgende jaar.
 • Plant een paar goede uitlopers in potten om later in het najaar de oudere planten te vervangen.
Plant
Uien planten
 • Plant nu plantuitjes in de grond
 • Druk ze aan in de grond tot je de puntjes nog net ziet.
 • De plantuitjes zullen dit najaar nog wortelen en uitlopen.
 • Ze overwinteren als jonge planten en zijn volgend jaar in de zomer rijp.
Knoflook
Knoflook kun je het beste vanaf september tot en met half november planten. Je krijgt namelijk de beste en grootste knoflook-bollen als de kou er goed overheen is geweest.
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Paddenstoelen
Hoewel paddenstoelen het hele jaar door te vinden zijn, komen de hoogtij dagen er weer aan. Paddenstoelen zijn vruchten van schimmels die je tuin opruimen. Schimmels verteren tuinafval en brengen die als meststof de bodem in. Schimmels kunnen ook de groei van bomen bevorderen door in symbiose samen te leven.
Op onze complexen zijn op dit moment 122 soorten waargenomen en in onze Atlas Flora en Fauna opgenomen.
U kunt helpen dit aantal te vergroten door foto’s te maken en via de app Obsidentify op Waarneming.nl te plaatsen.
Plant
Trekvlinders
Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen! Dit is voor veel mensen een onbekend fenomeen. Toch kunt je ook trekvlinders in Nederland zien!
Dit zijn de atalanta, de distelvlinder, de oranje luzernevlinder, de gele luzernevlinder en de overdag actieve nachtvlinders gamma-uil en kolibrievlinder.
Op de luzerne vlinders na, komen deze soorten trekvlinders voor op onze complexen!

Belangrijk te weten is dat ze voor vertrek voldoende voedsel moeten innemen voor deze lange tocht. Nuttig zijn bloeiende planten bijvoorbeeld distels en de in bloeistaande klimop. Dus snoei deze niet in het vroege najaar.

Plant
Trekvogels
Deze tijd van het jaar is de mooiste tijd voor vogelaars.
Begin oktober is het hoogtepunt van de vogeltrek. Er zijn dan miljoenen vogels boven Nederland te zien.
Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in grote aantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. Onze volkstuinen zijn een plek waar ze vaak neerstrijken om bij te tanken en bij te komen van hun enorme inspanning. We zijn een hotspot voor vogelaars
Te doen deze maand voor de natuur

Plaats een egelhuisje en doe mee aan de
Egeltelling 24 & 25 september

Het gaat niet zo goed met de egel. Daarom is het belangrijk dat we ze in de gaten houden. Tuinen zijn een belangrijk leefgebied voor hen, door de groei van steden en dorpen. Daarom roept de Zoogdierenvereniging iedereen op om op 24 & 25 september de egels in eigen tuin te tellen.

Ook u kunt meedoen!

Vorig jaar zijn er 4 egels uitgezet op Linnaeus. De Atlasgroep is benieuwd of ze er nog zijn. Als u een egel ziet en meldt bij de zoogdierenvereniging wilt u dit via deze link ook aan ons melden?

Bodemdierendagen 23 sept – 5 oktoberWe willen u als tuinder op de volkstuin, er graag aan herinneren dat de Bodemdierendagen komende week van start gaan! Elk jaar rond Dierendag gaan veel mensen op safari in de eigen tuin, op zoek naar die belangrijke maar vaak vergeten bodemdieren. Doe mee!  Meld je hier aan.

Voor kinderen is er een bodemdieren doeboekje
dat u hier kunt downloaden (met dank aan het IVN)

Herinnering: Doe de wormentest in uw tuin
De komende weken zal het vaker regenen. De regenwormen komen daardoor omhoog naar de oppervlakte om hun goede werk te doen.

We vragen u één schep uit uw tuin te nemen en de daarin aanwezige wormen te tellen en als u wilt ook te fotograferen. De wormen weer terug in de grond te laten gaan en de Atlasgroep via deze link, het aantal en de foto’s door te mailen onder vermelding van uw vak en tuinnummer. Dit herhalen we een aantal jaren.

De Atlasgroep
Linnaeus Leergang lezing Waterkwaliteit
Zaterdag 24 september om 14.00 uur
Kirsten Vendrig van Waternet
in het G&W-huisje

Verschillende tuinders, lid van de Atlasgroep,  hebben afgelopen zomer monsters genomen en daarin werd helaas weinig leven aangetroffen. Wat kunnen wij hiertegen doen? Kan bijvoorbeeld een natuurlijke  oever aanleggen, zoals nu op Reiger gebeurt, helpen?

Kom meedenken tijdens de interactieve lezing van Kirsten volgende week zaterdag!
En vergeet ook de Wespenvriend niet zaterdag 17 september zelfde tijd en plaats.

Lies Opdam
liz.opdam@gmail.com

Romke van der Kaa en de Wespenvriend

Linnaeus Leergang activiteiten
 • U kunt zich nog aanmelden voor het bezoek en rondleiding aan de Historische tuin in Aalsmeer voor 9 september.

 

 • We verheugen ons enorm op de lezing van Romke van de Kaa in het Trefpunt (zaal open om 13.30)  op zondag 11 september

 

 • En we verwachten veel te leren van de Wespenvriend op zaterdag 17 september in het G&W huis
Lies Opdam

Nieuwsbrief over tuinieren

Nieuwsbrief over tuinieren op Linnaeus 2022
Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
Linnaeus Leergang in september
Logo
September is het druk met lezingen.

Lies Opdam van de Leergang is er prima in geslaagd goede sprekers te vinden en een mooi bezoek te plannen aan de historische tuin in Aalsmeer. Niet alleen interessant om te bezichtigen, maar ook heel fotogeniek, dus neem je fototoestel mee.

Dank aan het bestuur voor de vergoeding van entree en rondleiding.

Komende maand (tot en met 23 september) is er iedere vrijdagavond tussen 20 en 21 uur nog steeds het gezellige en goedbezochte inloopspreekuur over tuinieren zowel voor tuinders van Linnaeus als van Frankendael.

Aarzel niet en stel uw vragen over alles waar u meer over wilt weten ten aanzien van tuinieren, versterken biodiversiteit, uw huisje winterklaar maken, gereedschap voor de tuin enz. enz.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning

Nieuwsbrief Klomp special

Nieuwsbrief augustus 2022 de Klomp special nr. 5 Bekijk de webversie
Openingstijden de Klomp dit jaar
Op de zaterdagen: van 26 maart t/m 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur!
Op de vrijdagen: van 20 mei t/m 26 augustus van 19.00 – 20.00 uur.

Komende vrijdag is dus de laatste avond van dit seizoen.

We hopen u nog te zien in de winkel. Voor nu alvast een fijne nazomer!

Team van De Klomp
Plantjes- en stekkenmarkt

15 oktober

Het Klompteam gaat voor DUURZAAM EN SOCIAAL!
Wat is er dan beter en gezelliger dan je eigen stekken ruilen met die van mede-tuinders op 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur! Het vindt plaats voor de winkel.

Doet u mee en wilt u ook stekjes inbrengen?
Laat het ons weten via deklomp01@gmail.com

Alles begint bij de bodem 

Wat zorgt ervoor dat de bodem goed water kan opnemen en relatief goed bestand is tegen langere perioden van droogte? En welke factoren zorgen voor een vruchtbare bodem? Naast de grondsoort zijn hierbij het aantal en de samenstelling van de bodemorganismen van groot belang. Zij zorgen voor een kruimelige, humusrijke en losse bodemstructuur. Bepalend voor de oogstopbrengst is dus niet of er (chemisch) wordt bemest, maar dat de biologische processen in de bodem worden ondersteund. De bodem is een levend organisme dat voortdurend in interactie is met de planten die erop groeien. Daarbij is humus de doorslaggevende factor waaraan de bodem zijn structuur en vruchtbaarheid ontleent.

Het beste is om afgevallen blaadjes en vruchten gewoon onder de planten/bomen te laten liggen. Dit is de meest complete voeding voor je grond! Als een tuinder het liefst toch alle aarde kaal harkt, kun je aanvullen met eigen gemaakte compost! In de compost zit niet veel voeding, maar het brengt wel humus in de grond en dat is goed voor de bodemstructuur. Spit het niet onder, laat de wormen dat doen! Zij mengen de compost met de toplaag van de grond.

Heb je toch niet genoeg zelfgemaakte compost?
Kom dan naar de winkel! Een zak compost van 40 liter kost € 4,00.

Hoe herken ik voedingstekorten bij bomen/planten? 

Via de wortels neemt een plant voedingselementen op die belangrijk zijn voor een goede en gezonde groei, zoals kalium en magnesium. Als planten gebrek hebben aan bepaalde voedingsstoffen in de bodem dan kun je dat vaak zien.

Het blad of de bloemen vertonen in dat geval typische verschijnselen, zoals geel of bruin blad, zodat dan meestal te zien is om welk gebrek het gaat.

 • Fosfor: De plant vertoont een dof donkergroen blad, langs de rand van het blad zijn bruine vlekjes zichtbaar. Voeg beendermeel toe
 • Stikstof: De plant kleurt in zijn geheel van groen naar bleekgeel. Voeg bloedmeel toe
 • IJzer: De plant vertoont een bladverkleuring tussen de nerven bij de jonge bladeren. Voeg bloedmeel toe
 • Kalium: De plant vertoont een blad verkleuring vanaf de rand van het blad. Voeg beendermeel toe.
 • Magnesium: De plant vertoont een bladverkleuring tussen de nerven van de oudere bladeren, de nerven zelf blijven groen. Voeg Kieseriet toe.

Let op: bij losse poeders dient men absoluut een mondkapje te dragen bij het uitstrooien. Het kan namelijk ernstige ontstekingen in de longen veroorzaken doordat je het zo makkelijk inademt!

Bloembollen goed voor de vroegste insecten

In maart verschijnen de eerste vlinders uit hun winterslaap, zoals Dagpauwoog, Kleine vos, Gehakkelde aurelia en Citroenvlinder. Ook de eerste bijen en zweefvliegen komen tevoorschijn. Bloeiende planten in de bloemenweide zijn er dan nog weinig. Daarom zijn juist dan bloeiende bollen belangrijk. De vroege insecten drinken ook van de vroegbloeiende bollen.

Het Klompteam heeft een prachtige collectie biologisch gekweekte voorjaarsbollen ingekocht die dit najaar geplant moeten worden. U kunt hierop intekenen en zodra deze geleverd zijn (in september, oktober of november) en u betaald heeft, krijgt u de datum door waarop u ze kunt ophalen in de Klomp.  Betaling op ING banknummer t.n.v. vtv. Linnaeus: NL76 INGB 0004 8292 52vermelding van uw vak, tuinnummer en dat het een betaling voor een bestelling van BLOEMBOLLEN bij de Klomp betreft. Let op dit is niet de rekening van Linnaeus voor uw contributie en verzekering, maar een aparte voor de Klomp! (Link naar bestelformulier)

Pas op voor spechten

Spechten onder andere kunnen uw vogelnestkastje beschadigen. Deze beschermingsplaat zorgt ervoor dat de invliegopening van nestkastjes voor koolmezen niet uitgehakt kunnen worden door andere vogelsoorten zoals bijvoorbeeld een specht.

Ook kunt u een invliegplaatje gebruiken wanneer u de invliegopening van een nestkast wilt verkleinen.

In de Klomp verkrijgbaar in twee maten: invliegopening 28 mm (voor pimpelmees) en 32 mm (voor koolmees). Ze kosten € 4,00 per stuk.