Dwaalgasten

Het is de afgelopen week al twee maal gebeurd, dat een bezoeker van ons tuinpark is binnengelaten en daarna niet meer naar buiten kon.

Een vervelende situatie, voor zowel de bezoeker als de niets vermoedende tuinder die in eens met een vreemde op de tuin werd geconfronteerd.

Er is een simpele oplossing voor dit probleem: Laat niemand binnen zonder sleutel! Het park is op dit moment, op de zaterdag en zondag na, gesloten voor bezoekers.

Kerstdiner

Ook dit jaar is er weer een kerstdiner op tweede kerstdag voor tuinders en kandidaatleden.
Het menu bestaat uit drie gangen:

  1. Vooraf: Carpaccio
  2. Hoofdgerecht: Varkenshaas met peper- of champignonsaus, gemengde groenten en aardappelkroketjes.
  3. Nagerecht: Flensjes met slagroomijs en slagroom.

Voor de vegetariers vervangen we de Carpaccio voor een uiensoep en de varkenshaas voor een vegetarische schnitzel.      Prijs: € 17,50 per persoon.

Aanmelden bij:
Chris:     06 1348 9270
Donald:  06 5476 1700
Paddy:   06 1844 6021

Prijsklaverjassen

Prijsklaverjassen

Komende  zondag 10 december is er plijsklaverjassen in het Trefpunt. Vanaf 12.00 uur zijn we open.
Deze zondag staat de frituur aan voor lekkere snacks. En er worden weer heerlijke ‘speciale’ hamburgers gemaakt met een gebakken eitje.

Dus kom gezellig langs. Ook als je niet mee doet met het prijsklaverjassen.
Je bent welkom!

Het Trefpunt team

Pacht 2024

Nieuws van de Penningmeester

U krijgt de factuur voor contributie en verzekeringspremie 2024, pas in januari aanstaande.

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie en de verzekeringspremie niet eerder te betalen dan na ontvangst van de factuur.

Tuinders die al betaald hebben, krijgen dit geld terug op hun rekening.
Dit is om boekhoudkundige / belastingtechnische redenen.

We zoeken nog steeds een 1e penningmeester!

Herman Esveld
2e penningmeester

winter op de tuin

Wat gebeurt er deze winter maanden op de tuin?
Er was 21 oktober (ondanks de regen) een succesvolle stekken-ruilmarkt.
De Bouwcommissie heeft de trespa gevelbekleding vervangen op de Klomp en het G&W huis en is gestart met Het Trefpunt. Alle naambordjes op het complex zijn verwijderd en Surinda gaat ook deze winter ze weer allemaal opnieuw beletteren en lakken. Het Trefpuntteam zorgt ervoor dat u iedere zondagmiddag van een kop koffie, brood en soep kunt genieten in het Trepunt.
G&W heeft stekken van inheemse struiken opgehaald bij het project Bomen voor Amsterdam en de helft is al uitgegeven aan de tuinders. Het restant wordt deels nog opgehaald en deels  in het openbaar groen aangeplant tijdens de Grote aanplant en opschoondag zaterdag 25 november. De bomencommissie heeft de grote bomen uitgezocht en het laatste deel wordt, door hen begeleidt, 25 november geplant. Deze winter wordt er gefaseerd gebaggerd en geschoond in o.a.de buitenring. En er wordt een QR Natuur wandelroute uitgezet in de openbare delen van het complex.

Hoe meer tuinders en kandidaatleden zich aanmelden, hoe meer leuke natuurrijke klussen kunnen er zaterdag 25 november worden aangeboden. En ook hier zorgt Chris weer voor koffie, soep en broodjes!

Namens G&W: Renate, Bjorn en Ankie 
Aanplant- en opschoondag 25 november
Tuinders en kandidaatleden meld je aan!
Klik hier

Denk mee met Linnée

Beste mensen,

Wat was het een mooie nazomer, veel mensen bleven tot het eind daarvan ‘op de tuin’ zoals dat heet. Nog maar 3,5 maand en het is alweer maart, denkt menige tuinder. Dat houden we wel weer uit in de stad.
Tegelijkertijd is er ook in dit herfst/winterseizoen het een en ander te beleven op de tuin.
Iedere zondagmiddag is het mogelijk om van 13.00-16.00 uur soep met brood te eten in het Trefpunt. Een erg leuk initiatief!

Op zaterdag 25 november is er van 10.00-13.00 uur  een “Aanplant- en Opschoondag” georganiseerd door Renate, Bjorn en Ankie van Groen&Water met veel leuke en leerzame natuurrijke activiteiten. Onze Chris zorgt voor koffie bij het begin en een broodje met soep na afloop. Er zijn inmiddels ook al heel wat bomen aangekocht om te planten. We hopen op een grote opkomst, ook van kandidaatleden.
Verschillende commissies en bestuur draaien in de winter gewoon door. Zo vinden er met alle commissies gesprekken plaats over hun ervaringen dit jaar en plannen voor 2024. Want besturen is vooruitzien.

Denk mee met Linnée: 5 november groot succes!
Ondanks de stromende regen kwamen er  veel tuinders, vaak ook nog op de fiets, voor de bijeenkomst over de toekomst van Linnaeus. Maar liefst zo’n 130 mensen (meer dan op de laatste ALV!) namen  deel aan deze bijzondere zondagmiddag. Iedere week een nieuwsbrief met redelijk uitdagende vragen bleek heel effectief, menigeen bleek deze dus gelezen te hebben en wilde zijn/haar steentje bijdragen.
Voor het eerst werkten we  met stemkastjes waardoor je de resultaten direct op het scherm kon zien. In hoog tempo behandelden we  21 door het bestuur geformuleerde stellingen inzake de toekomst van Linnaeus. Zoals over alvast gaan sparen voor mogelijke riolering, de leeftijd voor de tuindiensten, het met elkaar werken aan biodiversiteit. Iedereen kon zelf stellingen inbrengen en daar werden er ook 21 uitgekozen. Eén daarvan was het wel of niet blijven schoffelen van de paden in de vakken. Zo’n 50 % bleek daarbij voorstander van groene paden. Daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Ter sprake kwam ook het willen hebben van een klachtencommissie en een ombudsvrouw/man.
De uitkomsten van al deze 42 stellingen zijn nu vervat in een inhoudelijk verslag dat de basis is voor verdere uitwerking naar beleidsvoorstellen en wellicht ook wijzigingen van reglementen. Het zijn dus geen besluiten, het ging op deze middag vooral om te peilen wat er zoal onder de tuinders leeft. Veel mensen gaven wel aan deze vorm met stemkastjes als heel plezierig te ervaren. Wellicht een idee ook voor de ALV.

Hoe verder?
Vanuit de zaal gaven verschillende mensen aan mee te willen denken over de uitwerking van deze stellingen discussie.  Erg fijn!  We denken hierbij nu aan het instellen van een ad-hoc (dus geen vaste) werkgroep van zo’n 6 mensen die met de uitkomsten van 5 november aan de slag gaan en een advies voor het bestuur voorbereiden. Wouter de Graaf, moderator van 5 november, zal deze groep coördineren en het tijdspad bewaken.
U kunt zich, voor 1 december, aanmelden bij het bestuur!

Tot slot: het was eerlijk gezegd heerlijk om zoveel positieve energie in de zaal te voelen van mensen die zich betrokken voelen bij Linnaeus. Woord van dank ook voor Wouter de Graaf,  de ondersteuning van Paul van “Eurovote”, degenen die de zaal en apparatuur klaarzetten, de barcommissie en Susanne voor het bakken van de overheerlijke brownies. Al deze inzet en uw komst maakten het tot een meer dan geslaagde zondagmiddag.

Save the date.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is in 2024 op 21 april gepland. Zet het dus alvast in de agenda.

Tineke de Rijk
Voorzitter VtV Linnaeus

nog 8 kapvergunningen

Er zijn na de sluitingsdatum voor het indienen van een kapvergunning voor de kapperiode van 15 november 2023 tot 1 maart 2024 nog 8 kapvergunningen verleend door de Linnaeus Bomencommissie.

Deze aanvragen waren voor de sluitingstermijn van 23 september binnengekomen, maar op dat moment nog niet bekeken voor een advies aan het bestuur door de Bomencommissie.

De Bomencommissie

Opwarmen in het Trefpunt

Voor al onze tuinliefhebbers

In de wintermaanden is vanaf
12 november het Trefpunt elke zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur.

Even lekker opwarmen met een bakje koffie, of een ander drankje.
En er zal een lekker soepje geserveerd worden met stokbrood en kruidenboter.

Het Trefpunt team