Linneaus nieuwsbrief: herfst

2022  Nieuwsbrief over tuinieren op Linnaeus  Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
september en oktober
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
De eerste herfstdraden hangen voor mijn tuiningang en prachtige spinnenwebben vol dauwdruppels als diamanten sieraden in de struiken. Op het weiland achter het tuincomplex vetten ganzen zich op voor hun grote reis naar het zuiden, luid kwakend de jongen in hun oefenvluchten betrekkend. Ook de boomvalk heeft daar zijn jong luidschreeuwend leren jagen. Klaar om zelfstandig de wereld in te gaan.

Koudere, langere nachten en regen! Kortom de herfst kondigt zich luidkeels aan.

Deze nieuwsbrief zit weer vol tips voor hoe u tuiniert in deze maanden op een manier die rekening houdt met al wat leeft in en op uw stukje grond op Linnaeus.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Foto’s zwavelzwam, kolibrie vlinder, wespendief en egel van de Atlasgroep
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Mulchlaag aanbrengen van houtsnippers of cacaodoppen, schors, of stro
 • Composteer je perkplanten. Heb je er veel, voeg dan ook wat bruin materiaal aan toe, zoals houtig snoeiafval of karton.
 • Maak je plantenbakken goed schoon, zet droog weg. Stenen potten kunnen stukvriezen als er water in blijft staan.
 • Zorg dat je dakgoten bladvrij blijven en het regenwater ongestoord afgevoerd kan worden.
 • Controleer of je regenton ook overtollig regenwater kan afvoeren naar de sloot in plaats van over je terras/tuin.
Bloem
Nestkastjes
De vogels gaan al voor de winter  onderzoek uit om te kijken naar een geschikte schuilplaats voor de winter en nestplaats in het voorjaar. Het is dus belangrijk nu al de nestkastjes klaar te maken voor de winter. Schoonmaken (met handschoenen aan), is het dak nog waterdicht. Hangt het nog stevig.

Heb je nog geen vogelnestje hangen… nu is het de goede tijd om dit te doen. Hang ze zo’n twee tot drie meter hoog op. Zorg dat katten er niet bij kunnen. De nest-opening naar het noordoosten en een plek in de half schaduw.

Bloem
Gemaaid gras
Gebruik het maaisel als mulchlaag om onkruidgroei te voorkomen in de bloemperken, bloembakken en tussen jouw haag. Zorg voor een laag van 2 tot 3 cm dik en vul deze regelmatig aan. Mulch beschermt de bodem tegen slagregen, zonnestralen en uitdrogende wind.

Gemaaid gras is goud voor je rhododendrons en azalea’s!
Krijg je gele bladen aan je rhodo of azalea? Leg gemaaid gras rond de rhododendron. Gras bevat silicium, dit maakt de plant droogte bestendiger en vertraagd schimmelvorming  Na een tijdje zullen de rhodo’s en azalea’s het weer fantastisch doen!

De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Breng orde in je aarbeienbed
 • Pluk bramen. Het teveel kun je invriezen
 • Zorg dat je tomaten en courgettes zoveel mogelijk zon kunnen ontvangen om te kunnen rijpen. Haal daarvoor schaduwgevende bladeren weg.
 • Verzamel zaden van je bonen, komkommer enz.
 • Plant uien
Plant
Aardbeien
 • Knip oude bladeren van aarbeidenplanten af.
 • Knip de uitlopers af .
 • Wied het onkruid
 • Verwijder fruitresten om schimmels te voorkomen voor het volgende jaar.
 • Plant een paar goede uitlopers in potten om later in het najaar de oudere planten te vervangen.
Plant
Uien planten
 • Plant nu plantuitjes in de grond
 • Druk ze aan in de grond tot je de puntjes nog net ziet.
 • De plantuitjes zullen dit najaar nog wortelen en uitlopen.
 • Ze overwinteren als jonge planten en zijn volgend jaar in de zomer rijp.
Knoflook
Knoflook kun je het beste vanaf september tot en met half november planten. Je krijgt namelijk de beste en grootste knoflook-bollen als de kou er goed overheen is geweest.
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Paddenstoelen
Hoewel paddenstoelen het hele jaar door te vinden zijn, komen de hoogtij dagen er weer aan. Paddenstoelen zijn vruchten van schimmels die je tuin opruimen. Schimmels verteren tuinafval en brengen die als meststof de bodem in. Schimmels kunnen ook de groei van bomen bevorderen door in symbiose samen te leven.
Op onze complexen zijn op dit moment 122 soorten waargenomen en in onze Atlas Flora en Fauna opgenomen.
U kunt helpen dit aantal te vergroten door foto’s te maken en via de app Obsidentify op Waarneming.nl te plaatsen.
Plant
Trekvlinders
Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen! Dit is voor veel mensen een onbekend fenomeen. Toch kunt je ook trekvlinders in Nederland zien!
Dit zijn de atalanta, de distelvlinder, de oranje luzernevlinder, de gele luzernevlinder en de overdag actieve nachtvlinders gamma-uil en kolibrievlinder.
Op de luzerne vlinders na, komen deze soorten trekvlinders voor op onze complexen!

Belangrijk te weten is dat ze voor vertrek voldoende voedsel moeten innemen voor deze lange tocht. Nuttig zijn bloeiende planten bijvoorbeeld distels en de in bloeistaande klimop. Dus snoei deze niet in het vroege najaar.

Plant
Trekvogels
Deze tijd van het jaar is de mooiste tijd voor vogelaars.
Begin oktober is het hoogtepunt van de vogeltrek. Er zijn dan miljoenen vogels boven Nederland te zien.
Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in grote aantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. Onze volkstuinen zijn een plek waar ze vaak neerstrijken om bij te tanken en bij te komen van hun enorme inspanning. We zijn een hotspot voor vogelaars
Te doen deze maand voor de natuur

Plaats een egelhuisje en doe mee aan de
Egeltelling 24 & 25 september

Het gaat niet zo goed met de egel. Daarom is het belangrijk dat we ze in de gaten houden. Tuinen zijn een belangrijk leefgebied voor hen, door de groei van steden en dorpen. Daarom roept de Zoogdierenvereniging iedereen op om op 24 & 25 september de egels in eigen tuin te tellen.

Ook u kunt meedoen!

Vorig jaar zijn er 4 egels uitgezet op Linnaeus. De Atlasgroep is benieuwd of ze er nog zijn. Als u een egel ziet en meldt bij de zoogdierenvereniging wilt u dit via deze link ook aan ons melden?

Bodemdierendagen 23 sept – 5 oktoberWe willen u als tuinder op de volkstuin, er graag aan herinneren dat de Bodemdierendagen komende week van start gaan! Elk jaar rond Dierendag gaan veel mensen op safari in de eigen tuin, op zoek naar die belangrijke maar vaak vergeten bodemdieren. Doe mee!  Meld je hier aan.

Voor kinderen is er een bodemdieren doeboekje
dat u hier kunt downloaden (met dank aan het IVN)

Herinnering: Doe de wormentest in uw tuin
De komende weken zal het vaker regenen. De regenwormen komen daardoor omhoog naar de oppervlakte om hun goede werk te doen.

We vragen u één schep uit uw tuin te nemen en de daarin aanwezige wormen te tellen en als u wilt ook te fotograferen. De wormen weer terug in de grond te laten gaan en de Atlasgroep via deze link, het aantal en de foto’s door te mailen onder vermelding van uw vak en tuinnummer. Dit herhalen we een aantal jaren.

De Atlasgroep
Linnaeus Leergang lezing Waterkwaliteit
Zaterdag 24 september om 14.00 uur
Kirsten Vendrig van Waternet
in het G&W-huisje

Verschillende tuinders, lid van de Atlasgroep,  hebben afgelopen zomer monsters genomen en daarin werd helaas weinig leven aangetroffen. Wat kunnen wij hiertegen doen? Kan bijvoorbeeld een natuurlijke  oever aanleggen, zoals nu op Reiger gebeurt, helpen?

Kom meedenken tijdens de interactieve lezing van Kirsten volgende week zaterdag!
En vergeet ook de Wespenvriend niet zaterdag 17 september zelfde tijd en plaats.

Lies Opdam
liz.opdam@gmail.com