De “andere” Nieuwsbrief: maart

De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Het gaat weer kriebelen…

De agenda’s worden gevuld met allerlei afspraken en activiteiten. De eerste tuindienst is geweest. Er is flink schoongemaakt en opgeruimd en er zijn al tweemaal groepjes (aspirant) tuinders aan het, om en om, wilgenknotten geweest.
Het hakselveld is op zaterdag opengegaan en de loopplaten liggen er weer om uw tuinafval met de kruiwagen naar de juiste plekken te leiden.

Enkele leden van de Atlasgroep hebben deze winter een cursus fondsenwerving gevolgd bij het Landschap Noord-Holland. En meteen ook enkele aanvragen gedaan. Met succes! De Atlasgroep heeft goed bericht gekregen van het Fonds Betrekken bij het Groen. Zowel Frankendael als Linnaeus krijgen een subsidie voor respectievelijk het planten van sneeuwklokjes als het aanleggen en aanplanten van een natuurvriendelijke oever en het uitzetten van een natuurwandeling.

De bosuilen zijn al aan het broeden en de vogeltrek naar het noorden en oosten is weer aan de gang. Daardoor nemen we afscheid van de witkopstaartmeesjes, barmsijsen en koperwieken  die deze winter in best flinke aantallen te zien waren en verwelkomen we de komende tijd weer de zomergasten om hier te broeden. Dus…. laat het seizoen maar beginnen!

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Vogelvriendelijk
De meteorologische lente is op 1 maart begonnen, maar het weer gedraagt zich nog regelmatig ronduit winters. Wormen, kevers en rupsen schuilen nog en veel bessen zijn inmiddels allemaal opgegeten. Geef tuinvogels dus nog steeds eten, juist nu er minder voedsel in de natuur te vinden is en ze op het punt staan te gaan nestelen.

Zaterdagmiddag
25 maart kunnen de monitorkaarten 2023 van het mezenkast project opgehaald worden tijdens de Lente Groenmarkt

Bloem
Nu snoeien
De broedperiode gaat 15 maart in. Bij het terugsnoeien van struiken altijd goed uitzoeken of er al een nest in de struik zit. Dan natuurlijk niet snoeien!
Snoei winterbloeiende struiken zoals
Mahonia en winterjasmijn wanneer ze zijn uitgebloeid.
Snoei kornoelje (Cornus) en pruikenboom (Cotinus) hard terug om sterke nieuwe groei te stimuleren.
Heb je wilgen en hazelaars nog niet gesnoeid, doe dat dan nu nog.
De vlinderstruik snoei je terug tot op kniehoogte.
Ook de struikrozen snoei je in maart terug en je zorgt voor een mooie open vorm.
Bloem
Je huisje klaar?
Nu er nog nachtvorst verwacht wordt kun je beter je water nog niet aansluiten. Zodra de zon schijnt, wel lekker ramen en deuren open om te luchten.
Matras en kussens in de zon leggen. Zonlicht haalt de kilheid (vocht) uit je spullen en desinfecteert.
Loop eens om je huisje heen en controleer het hout, vooral de liggende delen als je kozijnen. .
Controleer je gasslangen!
De productiedatum staat op de slang. De gasslangen zijn 5 jaar veilig te gebruiken, daarna moeten ze vervangen worden. Geef de nieuwe data door op het digitale formulier.
De Moestuin
Bloem
Volle grond
 • Meteen buiten zaaien in maart: bietjes, bleekselderij, doperwten, kapucijners, knoflook, knolraap, pastinaak, prei, raapstelen, radijs, bietjes, rodekool, rucola, savooiekool, schorseneren, spinazie, snijbiet, tuinbonen, tuinkers, veldsla en wortels.
Plant
Onder glas
Zaai: andijvie,
artisjokken,
basilicum,
bloemkool
broccoli,
Chinese kool,
ijsbergsla,
knolselderij,
koolrabi, prei,
radijs, rucola,
rodekool, roodlof,
savooiekool,
spitskool,
spruitjes en slasoorten.
Zet op zonnige en warmere dagen de kas of kweekbak al open om de plantjes af te harden.
Plant
Binnen
 • Tomaten, paprika en pepers zaai je in potten met universele potgrond. Houdt ze binnen op kamertemperatuur.
 • Slazaden ontkiemen bij temperaturen onder de 20 graden, zaai ze heel dun. zodat de blaadjes zich goed kunnen ontwikkelen
 • Uienzaad zaaien in goed doordrenkte potgrond. Met dun laagje vermiculiet bedekken.
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Kikkerdril
In maart gaan de eerste bruine kikkers bij ons in de vijvers en sloten hun eitjes leggen. Het ziet er uit als klompjes eieren.Door de klompjes eieren te tellen en met twee te vermenigvuldigen weet je precies hoeveel bruine kikkers er in je vijver/sloot zitten. Ieder paartje legt namelijk maar 1 klomp eieren.
Vanaf 12 maart kun je zelfs meedoen aan de landelijke kikkerdriltelling. Via deze link kun je je aanmelden of veel meer informatie halen.
Plant
Zwarte els nu in bloei
Deze winter werden opvallend veel overwinterende Sijzen waargenomen in Zwarte elzen. Zij eten de zaden uit de elzenproppen.
Bijzonder ook is het samenleven van Zwarte els met ondergrondse bacteriën. Deze kunnen leven in speciale wortelknolletjes, waar de bacteriën door de boom gevoed worden met suikers en daarvoor in de plaats stikstofgas uit de lucht vastleggen.
Plant
Mollen
De mol zoekt naar een partner. Daarom zijn er juist nu veel molshopen te zien. De mol zorgt met het gangenstelsel voor een goede beluchting van de grond en voor een betere drainage. Daarnaast eten mollen slakken en larven van (schadelijke) insecten.  Als je geduldig wacht tot een mol klaar is met het graven van zijn gangenstelsel, is de kans groot dat het daarna rustiger wordt qua aantal molshopen.
Inheemse plant van de maand
Maarts viooltje
Het inheemse wilde maarts viooltje, is een overblijvende plantensoort en is de allereerste onder de viooltjes die in het vroege voorjaar gaat bloeien. De prachtige violetkleurige bloemen geuren fantastisch en de plant wordt daarom ook wel welriekend viooltje genoemd (odorata betekent welriekend).De bloemen en bladeren zijn eetbaar, niet alleen om bijvoorbeeld een salade kleur te geven, maar juist ook om de smaak nog lekkerder te maken.
Standplaats

Het viooltje is een laagblijvende plant die zo’n 15 cm hoog kan worden. De plant houdt van matig vochtige en schaduwrijke standplaatsen, met wat zon vroeg of laat op de dag.Van zie je de plant op losse, luchtige, lemige of zanderige, humeuze en voedselrijke bodems. Vooral op kalkhoudende gronden komt de plant rijkelijk voor, maar ook andere zuurgraden kan de plant aan.
Bloeitijd

Het maarts viooltje begint, niet geheel verrassend, met bloeien in maart en je kunt de bloemen tot mei tegenkomen. Het bloemetje heeft vijf kroonblaadjes, waarvan het onderste een spoor draagt, waarin nectar wordt gevormd. De bloemen bevatten zeer veel nectar, maar worden vrijwel nooit bestoven. Dat komt omdat ze zo vroeg in het jaar opengaan, dat het nog koud is en er weinig wilde bijen en vlinders vliegen.
Vermeerdering

Er zal eerder zaad gevormd worden in het najaar door de secundaire – zogenaamde ‘cleistogame’ – bloemen die tussen de bladeren verschijnen en zelfbestuivend zijn. Er verschijnen dan bolvormige, behaarde doosvruchtjes waarin kleine, harde, ronde zaadjes zitten. In de regel vermeerdert de plant zich voornamelijk door stengeluitlopers, waarmee hij flink kan uitbreiden. De uitlopers ontstaan na de bloeitijd en zullen pas het jaar erna bloemen dragen. Wil je zelf het maarts viooltje vermeerderen? Dan kun je de plant na de bloei scheuren.
Goede combinaties

Maarts viooltje is in de tuin goed bruikbaar als lage, vaak groenblijvend bodembedekker. Maar de plant kan niet op tegen woekerende buurplanten. Je kunt hem goed combineren met inheemse soorten als lievevrouwebedstro, gevlekt longkruid, bosaardbei, bosanemoon, slanke sleutelbloem en wilde akelei.

Tuinieren -uitjes
Onder het Maaiveld: bioscoopfilm vraagt aandacht voor levende bodem
Je blijft je verbazen bij het zien van Onder het Maaiveld. Regisseur Mark Verkerk en producent Ignas Verschaik – bekend van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad – rekenen af met het idee dat wat er onder onze voeten gebeurt minder interessant of spannend zou zijn dan de bovengrondse natuur. “Sterker nog: zonder dat wemelende leven onder het maaiveld zou het bovengrondse leven helemaal niet bestaan,” zeggen de twee filmmakers.De  film volgt een groepje stedelingen die onder de rook van de grote stad hun droom realiseren: een productieve moestuin met oog voor de bodem. Voormalig grasland bedekken ze met nat karton en compost als een soort welkomstpakket voor het bodemleven. Doordat voedingsstoffen dieper in de grond worden gewerkt, krijgt de bodem een betere structuur. Het eerste jaar is er al gelijk een rijke oogst.
Kijk je al naar “Beleef de lente?”
Bloemen
Houd de website van Beleef de Lente in de gaten, want de nestcamera’s zijn weer aan!
Ongeveer de helft van de camera’s streamen al 24 uur per dag de beelden van nestelende en broedende vogels.
Te zien zijn nu: de zeearend, ooievaar, slechtvalk, bosuil, steenuil en kerkuil.
Deze grotere (roof)vogels zijn vroeger met het leggen van eieren, en broeden langer dan de kleinere vogelsoorten. Tegen de tijd dat de roofvogels de jongen moeten voeden, zijn er jonge vogels als prooi in overvloed.

De “andere” Nieuwsbrief: februari

De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Misschien denkt u dat het rustig is in de winter voor het bestuur en de commissies. Niets is minder waar. De onderhandelingen met de gemeente over het contract en beheerfonds zijn nog steeds niet afgerond. De strijd tegen windturbines en veranderingen in de Hoofdgroenstructuur door de gemeente vraagt nog wekelijks intensief overleg. De restanten van de kapronde zijn opgeruimd, de tuindienstdata en vakindelingen zijn bekend en op de geactualiseerde website geplaatst, net als de openingstijden van de Klomp. De werkkaarten liggen al weer voor u klaar en het 50 jarig jubileum van Linnaeus in Driemond wordt voorbereid. Kortom ook in de winter gebeurd er nog van alles en wordt er hard gewerkt om het nieuwe tuinseizoen goed te laten verlopen.Ook de Atlasgroep heeft in de winter doorgewerkt aan het vullen van de Atlas Biodiversiteit en het plannen van nieuwe natuurvriendelijke activiteiten. Binnenkort wordt daar meer bekend over gemaakt. Een vroege activiteit was het aanbieden van een wintervogelexcursie over het terrein. Wat hebben de wintervogelwandelaars een geluk gehad!
Het was koud maar vanaf het begin scheen de zon volop! Frans en Petra onze vogelaars en Sovontellers wisten precies waar ze ons naar toe moesten brengen voor de ganzen, eenden en vogels. Na afloop is er in het G&W huis koffie met iets lekkers genuttigd en daarna gingen veel tuinders nog meedoen aan de vogeltuintelling.

Een collage gemaakt van de foto’s van Adu en Anita Wijnhard en mijzelf, is onder aan deze nieuwsbrief te vinden.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Maak deze maand jouw helft van het tuinpad schoon.
 • Vergeet de vogels niet te voeren
 • Fotografeer eens je narcissen, sneeuwklokjes, bloeiende hazelaar.
 • Snoei de vlinderstruik door alle takken in februari of maart terug te snoeien tot 20 cm van de grond.
 • Snoei trosbloemige en grootbloemige struikrozen. Verwijder dunne scheuten en snoei de rest terug tot drie knoppen vanaf de basis.
 • Kort van de blauwe regen alle lange zijscheuten in tot ongeveer drie knoppen. Laat alle korte, stompe scheuten zitten, daar komen bloemen aan.
Bloem
Tuinpad schoon
Je bent nu nog op tijd om te voorkomen dat de afgevallen bladeren op je pad helemaal tot compost vergaan. Dit is namelijk een ongewenst goede voedingsbodem voor gras en onkruid op je pad. Gebruik voor het verwijderen je (blad)hark, schoffel en handen en geen chemische onkruidbestrijders die je koopt in sommige tuincentra zoals Roundup. Ook azijn en zout zijn uit den boze om niet het grondwater te bederven.

Deze middelen zijn door de vereniging al een paar jaar geleden verboden. Toch zien we nog een enkele keer het beeld als op de foto.

Bloem
Tips natuur fotografie
In februari zijn er op de tuin al verschillende mooie onderwerpen voor natuurfotografie te vinden.
Denk aan een bloeiende hazelaar, sneeuwklokjes, vroege narcissen en crocussen. Kies voor het fotograferen eens een nieuwe invalshoek door je fototoestel of smartphone laag bij de grond te houden. Stel scherp en let op je belichting. (bij je smartphone kun je het onderwerp op je scherm even aantikken en dan wordt de scherpte en belichting automatisch op dat aangetikte punt ingesteld). Laat je verrassen door het resultaat!
De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Dit is een goede tijd om je moestuin te mulchen. Het onderdrukt onkruid. Door zelfgemaakte compost of goed verteerde stalmest te gebruiken is je grond klaar voor het groentenseizoen.
 • Begin meteen een nieuwe compost cyclus. Zet je bak op goed vocht-doorlatende grond. Begin met een laag twijgjes voor ventilatie en voeg in de loop van het jaar daar een mix van groen (stikstof)  en bruin (koolstof) materiaal aan toe.
Plant
Knoflooktenen
Zorg dat je grond goed waterdoorlaatbaar is. Drogere grond warmt ook beter door.
Plaats de teentjes op 15 cm van elkaar gescheiden.
Plant ze met het topje naar boven op 6 cm. diepte.
Druk de grond weer aan en zet er een herkenningslabel bij.
Al na een paar weken komen de uitlopers boven de grond.
Nog voor de start van de zomer zijn ze dan rijp om te oogsten.
Plant
Nu zaaien
De hoofdperiode om wortelen te zaaien ligt tussen eind maart en juni, maar als je een kas of folietunnel hebt, kunt je ook al wortelen zaaien in februari.In principe kun je worteltjes rechtstreeks in de vollegrond zaaien. De plant maakt namelijk een penwortel aan die zich niet makkelijk laat verspenen. Maak een geultje in de grond van ongeveer 1 cm diep. Zaai hierin dun (ca. 5-8 cm tussenruimte) je wortelzaden. Dek ze toe met grond en geef water met een fijne broeskop.
Wat voor initiatieven op de tuin?
Plant
Bloemenkalender
Els Hiddink schreef mij het volgende: Ankie, ik wil graag bijhouden wat er in m’n tuin bloeit en hoe lang het bloeit. Daarvoor heb ik bijgaande kalender gemaakt. Klik hier voor de printversie.
Het zou leuk zijn als meer mensen dit gaan doen, dan kunnen we aan het eind van het seizoen alles bij elkaar leggen, en kijken en vergelijken (wat bloeit lang, wie heeft nog een maand met te weinig bloemen). Zo kunnen we gericht zaden en/of stekjes ruilen!
In de eerste kolom vul je de plant in, en dan een stip bij de maand(en) dat ie bloeit. Probeer ook inheemse planten mee te nemen in het schema! (bv met een andere kleur stip).
Plant
Checklist tuinieren voor de natuur
Op basis van de IVN checklist heeft de Atlasgroep tips over tuinieren voor de natuur op een rijtje gezet en Els Hiddink heeft dat in een mooie vorm voor ons gegoten.
Deze checklist ligt aan het begin van het seizoen voor u klaar aan het einde van de tuindiensten in het G&W huis. Ook tijdens de inloopspreekuren, iedere vrijdagavond vanaf begin mei om  20.00 uur, kunt u de mooie checklistkaart met tips gratis ophalen!
Plant
Aankondiging
Voorjaarsvogel excursie
Frans Alst gaat opnieuw met een groep belangstellenden een vogelexcursie doen in de periode dat onze broedvogels weer terugkomen en de overwinteraars zich aan het klaarmaken zijn om te vertrekken. Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor datum en tijdstip!Wilgenknotten
Eind februari en begin maart gaan we weer wilgenknotten.
De tenen worden in het water bewaard om er twee weken later een wilgenvlechtcursus mee te geven voor de tuinders en kandidaatleden. Ook hier over komt nog een uitnodigings-nieuwsbrief.
Een gezonde bodem van levensbelang

Afgelopen seizoen is er een oproep geweest om eens te kijken naar de gezondheid van de bodem op uw tuin. Slechts 5 tuinders hebben daar gevolg aan gegeven. De simpele opdracht was: neem 1 steek diep aarde van uw tuin, na regenachtig weer en tel de regenwormen daarin.
Er werden 2 x 0, 2 x 2 en 1 x  6 wormen gevonden. Niet een geweldig resultaat. We hebben nog veel te winnen om een gezonde tuinbodem te bereiken. Waarom is dat belangrijk?
Een gezond bodemleven zorgt ervoor dat de aarde water kan vasthouden in natte tijden en opslaan voor droge tijden, koolstof kan opslaan en water kan zuiveren. Ook worden voedingsstoffen in de bodem gerecycled door bodemdieren en helpen ze bij natuurlijke plaagbestrijding.
Dit seizoen gaat de redactie en de Atlasgroep u meer laten weten en laten zien over het bodem leven op onze tuin.

YouTube link van de maand

Film ‘ONDER HET MAAIVELD’ toont de ongeziene wereld onder onze voeten.

EMS FILMS, de makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis, gaan ondergronds met Onder het Maaiveld. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een gezonde bodem. Onder het Maaiveld is vanaf 2 maart 2023 in Nederlandse bioscopen en filmtheaters te zien. Bekijk de trailer door op de afbeelding te klikken

De wintervogelexcursie

De andere nieuwsbrief: januari

Linnaeus van maand tot maand
januari
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Ik verwelkom januari met open armen. De dagen worden langer. Om de sombere winter goed door te komen ga ik maandelijks een week vogels kijken op de bekende vogelplekken als Texel, de Veluwe en bij het Lauwersmeer. Hele dagen buiten en genieten. Zo gaan die maanden tot ons tuinseizoen snel voorbij.

Bent u al bezig met het maken van (zaai)plannen voor het komend tuinseizoen? Denk dan aan het zaaien van inheemse planten waar “onze”insecten het meeste aan hebben en meer insecten geven een boost aan al het verdere leven op de tuin. Als het met de vogels, vlinders en bijen goed gaat, gaat het ook goed met ons, de mens.

De algemene moestuin heeft een prachtige oogst geleverd vorig jaar. Veel tuinders profiteerden er van en konden bijna dagelijks verse groenten tegen een spotprijsje vinden op het bankje voor de Klomp. Ik heb begrepen dat de eerste groenten (tuinbonen) al weer voorgetrokken worden.

Tijdens de aanplantdag zijn door bijna 1/3 van onze tuinders veel bollen, struiken en boompjes geplant, allemaal inheems en zonder pesticiden gekweekt. De bollen zijn vroegbloeiers en ze gaan ons dus welkom heten als we in maart het huisje en tuin voor het seizoen gaan klaarmaken.

De beste wensen en we maken er ook met z’n allen weer een fijn tuinseizoen van! Het 50e op deze mooie plek aan de Stammerlandweg.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften als Gardeners’ World, internet en eigen ervaringen
Collage: Frans Alst
Wat is er duurzaam in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
Duurzame voornemens 2023

 • Gereedschap na ieder gebruik schoonmaken
 • Kweek meer zelf je planten of deel met andere tuinders.
 • Zo min mogelijk nieuwe plastic potjes gebruiken. Die er al zijn steeds opnieuw gebruiken.
 • Gebruik minder bestrijdingsmiddelen en mest.
 • Help onze tuindieren.  spinnetjes, insecten, oorwormen, lieveheersbeestjes en solitaire bijen zijn u dankbaar.
 • Meer regenwater opvangen en gebruiken door een (extra) regenton te plaatsen. Geen leidingwater gebruiken voor de tuin.
 • Minder spitten en minder turf
 • Composteren, meer en beter
 • Maak grijs groen
Bloem
Help tuindieren
De klimaatverandering duwt onze inheemse diersoorten steeds verder richting uitsterven.
Als we allemaal diervriendelijker tuinieren kunnen we de daling stoppen. En het is niet zo moeilijk!  Zaai bijvoorbeeld bijen-vriendelijke bloemen, hang een vogelnestkast en een insectenhotel op, maak ruimte voor een egel, plaats een vogelbadje.
De Atlasgroep heeft voor u een checklist samengesteld, ook met tips. Bezoek het tuinierenspreekuur: wekelijks vanaf vrijdag 5 mei, om 20.00 uur. Daar kunt u alles over tuinieren (ook voor de dieren) vragen.
Bloem
Minder turf
Klimaatverandering wordt beinvloed door wat we onder onze voeten ligt. Veengrond bevat eeen enorme hoeveelheid koolstof. Dus als je op veenvrije potgrond overstapt, help je de koolstof  te blijven zitten waar het hoort, in de bodem. Koolstof komt ook vrij bij het spitten, dus probeer te tuinieren zonder spitten.

Maak grijs groen
Om een koelere tuin te hebben, is het zinvol om zo min mogelijk verharding in je tuin te hebben. Pergola’s voor schaduw, vol te laten groeien. Plantenbakken te beplanten, Heggen en bomen in je tuin te hebben.

Wat is er deze maand op de tuin te doen?
Plant
Nu te doen
 • Bestrijd de wortels van de haagwinde
 • Snoei de bomen, nu de loofbomen nog kaal zijn en de vogels nog geen nest hebben gemaakt
 • Snoei appel- en perenbomen
 • Snoei kruisbessen en zwarte bessen
 • Snoei nu ook je blauwe regen (wisteria) voor de eerste keer in het jaar De tweede keer snoei je na de bloei in juli of augustus
 • Snoei winterheide na de bloei. Houd ze daardoor compact
 • Snoei de winter-jasmijn na de bloei
Plant
Haagwinde bestrijden
Haagwinde gedijt op ons complex. Net als gras en brandnetels profiteert zij van de hoge stikstofdeposities in ons gebied.
De hele zomer heb ik de slierten met blaadjes verwijderd om de plant te verzwakken. Rigoreuzer is het om de plant met wortel en al te verwijderen.

Hoe u dat op een verantwoorde wijze kunt doen leest u in het artikel uit Gardeners’ World dat u hier kunt aanklikken.
Dit is nu nog een goede periode om aan de slag te gaan. Doe het in ieder geval voordat de planten weer gaan groeien.

Plant
Wisteria snoeien
In januari of februari kunnen alle zijtakjes, die uit de zogenaamde gestel-takken ontspringen, tot op twee à drie knopjes worden teruggesnoeid. De knopjes zijn heel donker van kleur en duidelijk te zien. Knip het takje vlak boven het knopje af met een scherpe snoeischaar. Uit de knoppen op deze zijtakjes zullen in april-mei de bloemtrossen verschijnen.
In juli of augustus
snoeit u na de bloei alle zijtakjes tot op vijf à zes bladeren terug.
voor meer informatie en aanmelding klik hier
Wintervogels kijken: 28 januari 2023
Frans Alst nodigt ons weer uit voor een vogelexcursie.
Trek u wandelschoenen en geschikte kleding aan en neem een verrekijker of fototoestel mee. We verzamelen om 10 uur voor het Trefpunt en lopen anderhalf tot twee uur.
Petra (vogelteller Sovon) komt weer mee voor het uitleggen van de vogelzang. We proberen de wintervogels op te zoeken en na afloop kan iedereen in zijn tuin de nationale tuinvogel telling doen. Schrijf u in via de rode knop. Maximaal ruimte voor 25 tuinders en kandidaatleden.
hier aanmelden voor de vogelexcursie
Het hele jaar vogels voeren?
Regelmatig wordt er gevraagd of je vogels het hele jaar door moet voeren. Het antwoord daarop is ja… het waarom en wat lees je hieronder in een artikel van de Vogelbescherming.

Wanneer voer je wat?
Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, in het voorjaar om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. En in de herfst bouwen ze reserves op voor de winter. U kunt ze dus het hele jaar bijvoeren. Vogels proppen zich niet vol als hun honger gestild is. Ook verleren ze niet zelf voedsel te vinden.

Winter: voer en water
Het kost vogels in de winter veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 procent van hun gewicht. Ze kunnen ieder extraatje gebruiken: zadenmengsel, fruit en als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.
Alleen bij lichte vorst mag u vers drinkwater aanbieden. Vogels badderen daar ook in. Dit is geen probleem: het water rolt van de ingevette veren, dus bevriest niet. Zoang ze open water vinden in de natuur, mogen ze ook open water vinden in de tuin.
Geef geen water met zout, want dat is erg ongezond voor vogels. Geef ook geen suiker in het water, want al ze er dan in badderen komt er een plakkerig laagje op hun veren.

Lente: eiwitten en kalk
Tijdens de lente hebben vogels het druk: partner zoeken, nest bouwen, eieren leggen, broeden en jongen groot brengen. En dat hele proces vaak twee keer achter elkaar.
Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van eiwitten. Daar gaan vogels naar op zoek en die zijn in de lente normaal gesproken in een vogelvriendelijke tuin ruim voorradig.
Velen denken dat het bijvoeren van vogels in de lente niet hoeft, maar ook dan kan er voedselschaarste optreden. Als het twee dagen hard regent en waait, zijn er bijna geen insecten te vinden, dus ook dan kunnen de vogels onze hulp goed gebruiken. Het gaat dan minder om vet, maar juist meer om de eiwitten en kalk die vogels normaal gesproken uit insecten halen.
Meelwormen en fijn vergruisde gekookte eierschalen zijn daarvoor de geschikte bronnen.

Zomer: eiwitrijk voedsel
In de zomer is een platte schaal vers water van levensbelang. Ze drinken ervan en badderen erin. Verder hebben ze veel eiwitrijk voedsel nodig. Vogels gaan ruien en krijgen het verenkleed dat ze tegen de winterse kou moet beschermen. Of dat hen in staat stelt om naar het zuiden te trekken.
Vogels gaan zelf op zoek naar de wormen en insecten die ze nodig hebben om aan hun portie eiwitten te komen. U kunt ze helpen door met bloeiende planten insecten te lokken. Of door uw gazon te besproeien en zo de wormen naar boven te lokken.

Herfst: vitaminerijke bessen
Zodra het kouder wordt, komen de vogels dichterbij huis. Ze gaan nu actief op zoek naar een plek waar ook in koude jaargetijden wat te vinden is. Als u ze nu gaat voeren, hebt u al snel stamgasten voor de winter. Veel vogelsoorten eten nu ook de vitaminerijke bessen uit de struiken in uw tuin.
Vetbollen en pinda’s zijn in dit jaargetijde geschikt om vogels mee bij te voeren.

Atlas Flora en Fauna Linnaeus en Frankendael
Het overzicht met soorten in de Atlas Flora en Fauna is in 2022 bijna verdubbeld.

Soorten tot en met 2021 
Tot en met eind 2021 waren 605 soorten, 1 hybride, 110 verzamelsoorten, 2 varianten,
14 ondersoorten en 2 forma geregistreerd op Waarneming.

Toename in 2022.
Aan het einde 2022 waren 1232 soorten, 5 hybrides, 187 verzamelsoorten, 10 varianten,
30 ondersoorten en 2 forma geregistreerd op Waarneming.

Ook in 2023 gaat de Atlasgroep door met het in kaart brengen van de soorten rijkdom op onze twee tuinparken.

Heeft u een smartphone en wilt u ook leren hoe u de planten en dieren op uw tuin in kaart kunt brengen, kom dan op vrijdagavond 28 april naar het G&W huis om 20.00 uur en wij leggen u uit hoe u, met gebruik van de app Obsidentify, op uw foto’s de soort kunt laten identificeren èn op Waarneming.nl  kunt plaatsen.

De leden van de Atlasgroep wensen u een gezond en soortenrijk nieuwjaar!
Volkstuinvereniging Linnaeus
Stammerlandweg 25
1109 BR Amsterdam zo

De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief

Linnaeus van maand tot maand
december
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Het is koud en guur op de tuin. De natuur gaat in rust en er is niet meer zoveel te doen in de (moes-) tuin. Het complex krijgt nieuwe bewoners: zwermen trekvogels zie je als je goed kijkt hoog in de bomen van top naar top vliegen.

Na weken van te voren overleggen, plannen en bestellen door de leden die het initiatief en de organisatie op zich genomen hebben, is de AANPLANTDAG succesvol en gezellig verlopen! Tineke, onze voorzitter, heeft er een uitgebreid verslag en fotoreportage van gemaakt. Van het ophangen van de 4 uilenkasten zijn video-opnames gemaakt door Adu Wijngaard en deze zijn binnenkort op ons eigen Youtube-kanaal te zien.

Aan het einde van dit jaar vind weer de winterplantenjacht plaats. Ook daarover is meer informatie opgenomen.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Gereedschap schoonmaken en zo nodig slijpen
 • Loop nog een keer je dakgoten na
 • Ik hoop dat jullie het water op tijd afgesloten hebben
 • Een tip voor als er nog water in de WC afvoer is blijven staan en je het niet helemaal wilt/kunt droogmaken: giet er een scheut met antivries van je ruitensproeiervloeistof in of een handvol zout. In het voorjaar een paar maal achterelkaar doorspoelen.
 • Vergeet de vogels niet te voeren
 • Maak alvast tuinplannen voor het nieuwe seizoen
Bloem
Gereedschap slijpen
De meeste gereedschappen met een scherpe rand zoals messen, schoffels, schoppen en snoeischaren kun je zelf slijpen.

Gebruik daarvoor een fijne vijl, een wetsteen of een stuk schuurpapier dat om een lat gewikkeld is. Wrijf zo vlak mogelijk over het snijvlak aan beide zijden nadat je het gereedschap eerst goed schoon hebt gemaakt.

Het is verstandig een mondkapje te gebruiken tegen de metalen stofdeeltjes.

Bloem
Wat voer je vogels in de winter?
Om de lange, koude winternacht te kunnen overleven moeten
tuinvogels al hun vetreserves aanspreken.
Zo raken ze per nacht soms wel twintig procent van hun lichaamsgewicht kwijt. Overdag hebben ze slechts acht uur de tijd om voedsel te vinden om die tekorten weer aan te vullen. Hoe meer calorieën het voer dat ze dan vinden heeft, hoe beter. Help vogels extra door het aanbieden van zonnebloemzaden, pinda’s, vetblokken en
vogelpindakaas. Deze zitten boordevol essentiële oliën en vetten.
DE AANPLANTDAG 2022
Laat duizend bloemen bloeien!

Zaterdag 26 november 2022: de weergoden zijn Linnaeus zowaar goed gezind. Onder een stralende herfstzon wordt een eerste “aanplantdag” gehouden. Ruim 80 tuinders zijn over het hele complex drukdoende met het planten van zo’n 4000 (ja vierduizend!) bollen. Vaak in bijzondere combinaties langs de oevers. Dit alles aan de hand van tekeningen van het park met waar en hoe dan gepoot, geplant en gezaaid  moet worden. Zo zijn er onder andere biologische stinzen bollen gepoot op plaatsen waar ze in het vroege voorjaar kleur geven, donkere gedeeltes oplichten  en nectar bieden aan insecten. Veel klaversoorten zijn geplant en gezaaid op plekken waar bramen stonden omdat ze net als braam stikstof binden.

Klaver is bovendien van belang voor de biodiversiteit, veel insectensoorten zijn ervan afhankelijk. De soorten die geplant zijn: rolklaver, moerasklaver, gewone klaver, rode klaver en witte klaver. Daarnaast zijn er  grauwe wilgen, hulst, brem, paardenkastanje, krentenbomen, kamperfoelie, bessenstruiken en walnoten geplant. Het zijn nu nog sprietjes maar bomen groeien sneller dan men denkt. Ook zijn er veel vuilbomen, een ecologische superstruik, geplant. Deze  inheemse struik bloeit van maart tot juli met heel bescheiden witte bloemen maar  biedt eerst veel eten voor insecten en vormt daarna bessen waar vogels van houden. Naast het planten en zaaien worden er een aantal uilenkasten opgehangen. Zo wordt Linneaus straks een plaatje in het voorjaar!

De dag is werkelijk perfect voorbereid, zowel wat de bollen, zaaien en  planten als de “innerlijke mens” betreft. De keukenploeg is al vroeg in de weer met het maken van zowel erwten- als vegetarische tomatensoep en heerlijke broodjes. Een tuinder heeft van alles gebakken, zelfs glutenvrij. Op de fiets wordt er warme chocolademelk rondgebracht. En in het Trefpunt lijkt het met de mooi gedekte tafels wel Kerstmis. Wat vooral opvalt is de goede sfeer en de gezelligheid onder elkaar, zowel tijdens het werk als de lunch.  En dat is op de foto’s ook van de gezichten af te lezen! Het blijkt dat het zo samen werken aan een project heel motiverend is. Een ervaring om qua organisatie van het onderhoud van ons park wellicht qua aanpak te overwegen.

Wat de organisatie betreft is o.a. een aantal leden van de Atlasgroep weken van te voren al bezig geweest met de tekeningen, de bestellingen en de planning. Daardoor stonden de kruiwagens met spullen per locatie al klaar. De ledenraad nam het initiatief tot deze dag en het werd een dag met een sterretje!
Voor nu dank aan alle organisatoren en de tuinders die op hun vrije zaterdag de weg naar Linnaeus wisten te vinden.

Tekst en foto’s: Tineke de Rijk
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Vogels kijken
Vorige week heeft een aantal leden van de Atlasgroep samen met Frans Alst de Sovon vogel inventaris opgemaakt voor november. In totaal zijn 35 soorten waargenomen, waar-onder wintergasten als de Barmsijs en de Staartmees.
De bovenste vogels zijn de sperwer, waterral, vuurgoudhaantje en de witkopstaartmees. Niet gezien tijdens de telling, wel op andere momenten.
Foto’s: Frans Alst
Plant
Uitslag telling, aantal en soort
 2    Aalscholver
6    Barmsijs (groot of klein)
2    Blauwe Reiger
2    Boomkruiper
2    Buizerd
5    Ekster
3    Gaai
1    Goudhaan
12   Grauwe Gans
1    Groene Specht
4    Groenling
4    Grote Bonte Specht
1    Grote Zilverreiger
6    Halsbandparkiet
4    Heggenmus
9    Houtduif
1    IJsvogel
Plant
vervolg
10   Kokmeeuw
16   Koolmees
2    Krakeend
1    Meerkoet
9    Merel
6    Nijlgans
11   Pimpelmees
10   Putter
7    Roodborst
10   Sijs
4    Soepeend
20   Staartmees
22   Vink
1    Waterhoen
48   Wilde Eend
3    Winterkoning
3     Zilvermeeuw
4    Zwarte Kraai
YouTube link van de maand
Op het YouTube kanaal van Ini’s moestuin geeft Ineke Wennink vanuit haar Franse biologische moestuin, bijna wekelijks nieuwe inspirerende tips voor zowel de beginnende als de gevorderde  moestuinliefhebber. De winter komt eraan, dus in de aflevering #124 waarvan ik de link heb geplaatst onder de afbeelding, geeft tips over wat te doen in december. Als u daar bent, kunt u veel meer van deze leuke en informatieve vlogs van Ini bekijken.

Klik op de afbeelding om naar dit informatieve video-kanaal over moestuinieren te gaan.

Bloemen

Zoek van Kerst t/m 3 januari 2023 naar bloeiende planten

FLORON organiseert deze winter voor de achtste maal de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van Kerst t/m 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!

We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken,
Doe mee! De regels zijn eenvoudig:

 • Kies een moment van 25 december (Eerste Kerstdag) t/m 3 januari, met goed weer voor een wandeling.
 • Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan (geen tuinplanten). Je hoeft geen aantallen te noteren. Gebruik het telformulier die je hier kunt aanklikken,  en de zoekkaart die je hier kunt vinden om planten op naam te brengen.
 • Geef de resultaten direct na uw wandeling door aan de Atlasgroep in hun brievenbus voor het G&W huis.
Heggen op onze tuin
Waarom zijn onze tuinen zo belangrijk zijn voor het bewaren en versterken van de biodiversiteit.

Helaas is Nederland wereldkampioen in de achteruitgang van de biodiversiteit.  Onze tuincomplexen zijn gelukkig nog oases voor de flora en fauna en simpel door het hebben of planten van heggen, groot of klein, kunnen we al snel nog meer bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Klik op de foto voor een artikel uit Nature Today

Windturbines
 • Weetje: Aanstaande woensdagmiddag 7 december wil Amsterdam in commissie Ruimtelijke Ordening een afslag nemen naar de nieuwe Amsterdamse hoofdgroenstructuur die de deur open zet voor windturbines in alle groen aan de randen van de stad. Deze hoofdgroenstructuur moet dan op 21 december in de raad (geen inspraak meer mogelijk) goedgekeurd worden. Er wordt namens een aantal stichtingen en verenigingen een protestbrief aan alle raadsleden gestuurd.
 • Kijktip: donderdag 8 december op NPO 2 is om 20:25 uur een uitzending van Zembla over Windmolenlawaai.

Nieuwsbrief: winter

2022  Nieuwsbrief over tuinieren voor de natuur op Linnaeus: november Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
november
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
De wintertijd is ingegaan. We hebben een lange nazomer gehad maar nu gaat het toch echt veranderen, de bladeren kleuren prachtig op het complex en beginnen nu massaal te vallen. Zwermen vinken, koperwieken en zelfs vuurgoudhaantjes vinden onze rustige en voedselrijke tuinen.

Ik houd u (naast de tuinklusjes) weer op de hoogte van wat er buiten het seizoen nog allemaal gebeurt en te zien is op Linnaeus. Zoals wat we gaan doen tijdens de aanplantdag 26 november. En wat u kunt doen om voor de tuin stekken van inheemse boompjes aan te vragen bij de gemeente.
Tenslotte doet de Atlasgroep verslag van het nestkast observatie project

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, Nature to Day, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • De de vijver schoonmaken
 • Denk aan het schoonmaken van de dakgoten en het op tijd afsluiten van het water.
 • Bladeren van het pad afhalen en composteren of als mulch gebruiken in de borders.
 • Vergeet de vogels niet te voeren, Ze hebben nu vaak een lange reis uit het hoge noorden of oost Europa achter de rug. Komen bij ons opvetten voor het vervolg van de reis.
Bloem
Vijver schoonmaken.
De komende weken verliezen de loofbomen in de tuin hun blad. Na de bladval is november dan ook de uitgelezen maand voor de jaarlijkse onderhoudsklus aan de tuinvijver. Verwijder met een schepnet of een hark zoveel mogelijk ingevallen blad en slib uit de vijver in je tuin.

Zo help je kikkers de winter door.

foto bruine kikker van Jelger Herder
Meer lezen…

Bloem
Bladeren
Het kan niet genoeg gezegd worden: bladeren zijn goud voor je tuin. Romke van de Kaa heeft een prachtige lezing bij ons gegeven en deze week stond er een artikel over dit onderwerp van hem in de Volkskrant.

Ik hoop dat deze winter er geen blad op de paden ligt en alles op de tuinen is terug te vinden. De wormen, planten, struiken, insecten en vogels zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen…

De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Als je nu tuinbonen zaait i.p.v. in februari of maart kun je de tuinbonen al in mei oogsten. De jong ontkiemde plantjes kunnen goed de koude aan.
 • Gebruik voor het uitplanten van knoflooktenen, de knoflookknol met de zachte stengel. Deze is beter bestand tegen uitdrogen.
 • Als je spruiten hebt staan, kun je nu beginnen met oogsten vanaf de onderkant van de stam door ze voorzichtig los te draaien.
 • Snoei nu je bessen struiken. Knip iedere derde tak af tot aan de aarde.
Plant
Kruiden
Verhuis je kruiden in potten naar binnen. Voor tijm, salie en rozemarijn is het volddoende om tegen een muur gezet te worden  waar het warmer en beschut tegen de regen is.
Als je de potten van de grond haalt en op potvoetjes zet, voorkom je dat de grond in de pot te nat blijft.

Tijdens de hele winter kun je verse blaadjes van de peterselieplant knippen. Oogst de buitenste blaadjes en verwijder gele scheuten.
Peterselieblaadjes kun je net als de meeste kruidenblaadjes uitstekend invriezen.

Plant
Nu zaaien
Bladsla kun je vanaf deze maand tot februari binnen zaaien om vanaf maart tot in september buiten te kunnen planten. Zo kun je ze het hele jaar door oogsten. Bladsla is een goede bron van fosfor magnesium en calcium. Die stoffen zijn goed voor je botten.

Ook plantuitjes kun je nu nog buiten zetten en vanaf december kun je uien zaaien. Let op: kies iedere jaar een andere plek om je planten gezond te houden.

Uien zitten boordevol met diverse gezonde stoffen die antibacteriele en antioxiderende eigenschappen hebben.

Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Paddenstoelen en wel 136 soorten!
Aanplantdag 26 november 2022
Bijna laatste oproep: Aanplantdag!

Op zaterdag 26 november gaan we met een grote groep tuinders en kandidaatleden heel veel bollen en struiken planten voor het nieuwe seizoen. Ook wordt er gemulcht om het onkruid tegen te gaan en vogelnestkasten opgehangen.

We beginnen om half 10 met koffie en eindigen om 13.00 uur met een lekkere lunch van soep en broodjes.
Wij rekenen op jullie enthousiasme zodat het park er volgend jaar weer fleurig bijstaat.

Tuinders en kandidaatleden, Je kunt je nog aanmelden via onderstaande knop:

Tot 26 november?

namens de organisatie, Liesbeth Joordens
aanmelden aanplantdag
Amsterdam geeft boompjes weg
De Gezonde stad geeft samen met Plan Boom 3000 biologisch gekweekte boompjes weg.
Enkele tuinders hebben voor in hun eigen tuin of openbaar groen al een boompje besteld.

Met de organisatie is afgesproken dat alle boompjes, waarvan bij aanmelding is aangegeven dat ze op volkstuincomplex Linnaeus worden geplant, door 1 persoon opgehaald kunnen worden op zaterdag 26 november. Onze oproep: doe hieraan mee voor de vereniging en wij halen de boompjes op.
Wij hopen dat er veel krentenboompjes tussen zitten. 😉

De Atlasgroep 
aanmelden voor een boompje
Nestkast observatieproject 2022

Maand tot maand

2022  Nieuwsbrief over tuinieren op Linnaeus Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
oktober/november
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Ik kon dit jaar maar slecht afscheid nemen van mijn tuin en huisje.
Tot en met het laatste weekend blijven slapen. Normaal heb ik daar minder moeite mee, maar het was ook wel een heerlijk tuinseizoen!
Zo heb ik genoten van het organiseren en bijwonen van de inloopspreekuren over tuinieren voor de natuur! Het was zinnig en gezellig bovendien. Wat hebben we toch een groep leuke tuinders!
Wat mij betreft, volgend jaar weer.

Zojuist verscheen het Wereld Natuurfonds Rapport over de staat van onze natuur. Het is wereldwijd alarmerend slecht gesteld met vogels, vissen enz. We zijn in 50 jaar tijd 70% van onze flora en fauna kwijtgeraakt. Nederland doet het nog slechter.

Wij kunnen de wereld niet redden… maar onze tuinen en de complexen kunnen we wel zo inrichten en beheren dat het oases  van biodiversiteti zijn in de troosteloze woestenij die het intensieve landbouw- en veeteeltbeleid veroorzaken.

We zijn nu al bezig om u bij de start van het nieuwe tuinseizoen een bloeiend en fleurig welkom te kunnen geven. Meldt u hier aan voor de gezamelijke en vast ook gezellige aanplantdag op 26 november.
De stinzenbollen en struiken gaan dan met vereende krachten de grond in. Ook worden er nog vogelnestkasten opgehangen.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, vak-en dagbladen, internet en eigen ervaringen
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Ruil stekjes met andere tuinders
 • Zijn de vogelnestkasten al schoon voor de winter?
 • Maai je gras op hoge stand. Levert meer bescherming voor de beestjes.
 • Verwen je rhodo’s met het maaisel.
 • Maak nu je pad onkruidvrij.
 • Van af nu tot december, iedere maand je dakgoten schoonhouden van bladafval.
 • Ventileer je huisje door kleine raampjes op een kier te zetten.
 • Laatste maal huisafval wegbrengen.
 • Plant nu je voorjaarsbollen. Vroege insecten zullen er blij mee zijn.
 • Zaai nu je (liefst inheemse) zaden.
Bloem
Stekken ruilen bij de Klomp
Zaterdag 15 oktober kunt u bij de Klomp uw stekken ruilen!

Vanaf 10 uur hopen ze u te ontvangen.

Vuilnispers gaat op slot.
Zaterdag 15 oktober is ook de dag dat de vuilnispersmachine op slot gaat. Vanaf dan kunt u geen vuilniszakken meer brengen, maar moet u ze meenemen naar uw huis.

Bloem
Wat nog meer
 • Graaf je wortelknollen van dahlia’s nu op en bewaar ze droog tot volgend voorjaar.
 • Snoei de zachte uiteinden van je rozentakken nu af. Daarmee bescherm je de roos tegen vorst en ziekten. Snoei hem tot ongeveer 2/3 terug. Behoud de vorm van de plant. Laat takken met rozenbottels zitten, die snoei je pas in het voorjaar.
 • Start nu met het verzamelen van afgevallen bladeren en maak er gebruik van om te composteren tot bladaarde.
De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Haal je bamboestokken uit de moestuin, maak aardevrij en zet droog weg, om rotten te voorkomen.
 • Oogst pompoenen en appels als ze rijp zijn.
 • Split grote pollen tuinkruiden zo houd je ze compact voor het komende seizoen.
 • Mulch braakliggende delen van je moestuin of zaai groenbemesters
Plant
Oogst nu pompoenen
Oogst pompoenen op een zonnige dag met zo lang mogelijke steel.
Laat eventueel in de zon liggen om de schil af te harden. Dan kun je ze langer bewaren.
Leg wel iets onder de pompoenen zo dat ze niet aan de onderzijde in vochtige grond liggen.
Bewaar ze vervolgens op een droge koele plek.
Soep van maken eninvriezen is natuurlijk ook mogelijk en lekker!
Plant
Appels
Bewaar liefst in de koelkast. Wil je ze langer bewaren, dan
alleen de gave appels in een donkere, koele en vorstvrije ruimte. De dikste appels kunnen minder lang bewaard worden.

Controleer regelmatig op rotte appels en verwijder deze.
Appels kun je in stukjes of schijfjes invriezen, maar ze verkleuren snel. Beter is er eerst appelmoes van te maken.

Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Vogeltrek
De vogeltrek is één van de meest fascinerende natuurverschijnselen op aarde. De najaarstrek is van eind augustus tot in november. Miljoenen vogels vliegen dan naar hun overwintering-gebieden. Bepaalde soorten vertrekken, andere soorten komen juist hier naar toe om te overwinteren.
De koekoek was eind augustus al vertrokken en deze maand zie ik nog maar weinig vinken. Wel hebben de Oost-Europese roodborstjes mijn tuin weer gevonden.

Tijdens de vogeltelling op de complexen (deze week) heeft Frans weer koperwieken gezien. Ze broeden in Skandinavie en komen eind september bij ons overwinteren en eten van onze bessen.
Die dag ook nog een paartje sperwers gezien.

Plant
Vogeltelling
2     Aalscholver
2     Blauwe Reiger
2     Boomkruiper
1     Buizerd
4     Ekster
2     Gaai
18   Grauwe Gans
2     Grote Bonte Specht
2     Halsbandparkiet
3     Heggenmus
9     Houtduif
1     Kokmeeuw
14   Koolmees
22   Koperwiek
4     Krakeend
6     Merel
11   Pimpelmees
8     Roodborst
2     Soepeend
6     Staartmees
2     Turkse Tortel
2     Vink
1     Waterhoen
14   Wilde Eend
4     Winterkoning
1     Zanglijster
3     Zwarte Kraai

In een korte tijd
27 soorten gescoord.

Plant
Paddenstoelen
Het is paddenstoelentijd.
De Atlasgroep en de Fotoclub zijn weer op jacht. De foto’s stromen bij me binnen!

Sinds vorig jaar augustus tot nu zijn er 127 soorten op waarneming.nl gezet. Waarvan 11 soorten niet zo algemeen zijn en 1 zeldzame: de korrelige taaiplaat.
(zie de foto boven)

Tuinieren voor de natuur
De afgelopen tijd zijn er een aantal artikelen verschenen in dag- en vakbladen over tuinieren en ondersteuning biodiversiteit.  Ik heb er twee uitgezocht om hun informatieve karakter. En de eerste van het NRC, vooral ook omdat hij gewoon mooi vormgegeven is.

Voor de link naar het NRC: klik hier

Ook verscheen er in het vakblad voor Imkers “Bijenhouden” een artikel van Nienke Boone over de wintertuin voor bijen. Voor het overnemen van dit artikel hebben we toestemming gekregen.

Voor de link naar een wintertuin voor bijen:
klik hier

Linken van de maand
Linnaeus en Frankendael zijn beiden lid van het Landschap Noord-Holland. Zij ondersteunen vrijwilligersorganisaties in het groenbeheer o.a. door het geven van aanbevelingen, cursussen en gratis uitleen van groot materieel.

Deze link gaat naar hun nieuwsbrief over de herfst. U kunt in hun nieuwsbrief 5 prachtige wandelroutes opvragen.

Deze link gaat naar de aanbevelingen voor Linnaeus door Peter Mol. deel 1.

Deze link gaat naar aanbevelingen deel 2.

Linneaus nieuwsbrief: herfst

2022  Nieuwsbrief over tuinieren op Linnaeus  Bekijk de webversie
Linnaeus van maand tot maand
september en oktober
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
De eerste herfstdraden hangen voor mijn tuiningang en prachtige spinnenwebben vol dauwdruppels als diamanten sieraden in de struiken. Op het weiland achter het tuincomplex vetten ganzen zich op voor hun grote reis naar het zuiden, luid kwakend de jongen in hun oefenvluchten betrekkend. Ook de boomvalk heeft daar zijn jong luidschreeuwend leren jagen. Klaar om zelfstandig de wereld in te gaan.

Koudere, langere nachten en regen! Kortom de herfst kondigt zich luidkeels aan.

Deze nieuwsbrief zit weer vol tips voor hoe u tuiniert in deze maanden op een manier die rekening houdt met al wat leeft in en op uw stukje grond op Linnaeus.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Bronnen: verschillende tuinboeken en -tijdschriften, internet en eigen ervaringen
Foto’s zwavelzwam, kolibrie vlinder, wespendief en egel van de Atlasgroep
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Mulchlaag aanbrengen van houtsnippers of cacaodoppen, schors, of stro
 • Composteer je perkplanten. Heb je er veel, voeg dan ook wat bruin materiaal aan toe, zoals houtig snoeiafval of karton.
 • Maak je plantenbakken goed schoon, zet droog weg. Stenen potten kunnen stukvriezen als er water in blijft staan.
 • Zorg dat je dakgoten bladvrij blijven en het regenwater ongestoord afgevoerd kan worden.
 • Controleer of je regenton ook overtollig regenwater kan afvoeren naar de sloot in plaats van over je terras/tuin.
Bloem
Nestkastjes
De vogels gaan al voor de winter  onderzoek uit om te kijken naar een geschikte schuilplaats voor de winter en nestplaats in het voorjaar. Het is dus belangrijk nu al de nestkastjes klaar te maken voor de winter. Schoonmaken (met handschoenen aan), is het dak nog waterdicht. Hangt het nog stevig.

Heb je nog geen vogelnestje hangen… nu is het de goede tijd om dit te doen. Hang ze zo’n twee tot drie meter hoog op. Zorg dat katten er niet bij kunnen. De nest-opening naar het noordoosten en een plek in de half schaduw.

Bloem
Gemaaid gras
Gebruik het maaisel als mulchlaag om onkruidgroei te voorkomen in de bloemperken, bloembakken en tussen jouw haag. Zorg voor een laag van 2 tot 3 cm dik en vul deze regelmatig aan. Mulch beschermt de bodem tegen slagregen, zonnestralen en uitdrogende wind.

Gemaaid gras is goud voor je rhododendrons en azalea’s!
Krijg je gele bladen aan je rhodo of azalea? Leg gemaaid gras rond de rhododendron. Gras bevat silicium, dit maakt de plant droogte bestendiger en vertraagd schimmelvorming  Na een tijdje zullen de rhodo’s en azalea’s het weer fantastisch doen!

De Moestuin
Bloem
Klusjes
 • Breng orde in je aarbeienbed
 • Pluk bramen. Het teveel kun je invriezen
 • Zorg dat je tomaten en courgettes zoveel mogelijk zon kunnen ontvangen om te kunnen rijpen. Haal daarvoor schaduwgevende bladeren weg.
 • Verzamel zaden van je bonen, komkommer enz.
 • Plant uien
Plant
Aardbeien
 • Knip oude bladeren van aarbeidenplanten af.
 • Knip de uitlopers af .
 • Wied het onkruid
 • Verwijder fruitresten om schimmels te voorkomen voor het volgende jaar.
 • Plant een paar goede uitlopers in potten om later in het najaar de oudere planten te vervangen.
Plant
Uien planten
 • Plant nu plantuitjes in de grond
 • Druk ze aan in de grond tot je de puntjes nog net ziet.
 • De plantuitjes zullen dit najaar nog wortelen en uitlopen.
 • Ze overwinteren als jonge planten en zijn volgend jaar in de zomer rijp.
Knoflook
Knoflook kun je het beste vanaf september tot en met half november planten. Je krijgt namelijk de beste en grootste knoflook-bollen als de kou er goed overheen is geweest.
Wat is er deze maand op de tuin te zien?
Plant
Paddenstoelen
Hoewel paddenstoelen het hele jaar door te vinden zijn, komen de hoogtij dagen er weer aan. Paddenstoelen zijn vruchten van schimmels die je tuin opruimen. Schimmels verteren tuinafval en brengen die als meststof de bodem in. Schimmels kunnen ook de groei van bomen bevorderen door in symbiose samen te leven.
Op onze complexen zijn op dit moment 122 soorten waargenomen en in onze Atlas Flora en Fauna opgenomen.
U kunt helpen dit aantal te vergroten door foto’s te maken en via de app Obsidentify op Waarneming.nl te plaatsen.
Plant
Trekvlinders
Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen! Dit is voor veel mensen een onbekend fenomeen. Toch kunt je ook trekvlinders in Nederland zien!
Dit zijn de atalanta, de distelvlinder, de oranje luzernevlinder, de gele luzernevlinder en de overdag actieve nachtvlinders gamma-uil en kolibrievlinder.
Op de luzerne vlinders na, komen deze soorten trekvlinders voor op onze complexen!

Belangrijk te weten is dat ze voor vertrek voldoende voedsel moeten innemen voor deze lange tocht. Nuttig zijn bloeiende planten bijvoorbeeld distels en de in bloeistaande klimop. Dus snoei deze niet in het vroege najaar.

Plant
Trekvogels
Deze tijd van het jaar is de mooiste tijd voor vogelaars.
Begin oktober is het hoogtepunt van de vogeltrek. Er zijn dan miljoenen vogels boven Nederland te zien.
Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in grote aantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. Onze volkstuinen zijn een plek waar ze vaak neerstrijken om bij te tanken en bij te komen van hun enorme inspanning. We zijn een hotspot voor vogelaars
Te doen deze maand voor de natuur

Plaats een egelhuisje en doe mee aan de
Egeltelling 24 & 25 september

Het gaat niet zo goed met de egel. Daarom is het belangrijk dat we ze in de gaten houden. Tuinen zijn een belangrijk leefgebied voor hen, door de groei van steden en dorpen. Daarom roept de Zoogdierenvereniging iedereen op om op 24 & 25 september de egels in eigen tuin te tellen.

Ook u kunt meedoen!

Vorig jaar zijn er 4 egels uitgezet op Linnaeus. De Atlasgroep is benieuwd of ze er nog zijn. Als u een egel ziet en meldt bij de zoogdierenvereniging wilt u dit via deze link ook aan ons melden?

Bodemdierendagen 23 sept – 5 oktoberWe willen u als tuinder op de volkstuin, er graag aan herinneren dat de Bodemdierendagen komende week van start gaan! Elk jaar rond Dierendag gaan veel mensen op safari in de eigen tuin, op zoek naar die belangrijke maar vaak vergeten bodemdieren. Doe mee!  Meld je hier aan.

Voor kinderen is er een bodemdieren doeboekje
dat u hier kunt downloaden (met dank aan het IVN)

Herinnering: Doe de wormentest in uw tuin
De komende weken zal het vaker regenen. De regenwormen komen daardoor omhoog naar de oppervlakte om hun goede werk te doen.

We vragen u één schep uit uw tuin te nemen en de daarin aanwezige wormen te tellen en als u wilt ook te fotograferen. De wormen weer terug in de grond te laten gaan en de Atlasgroep via deze link, het aantal en de foto’s door te mailen onder vermelding van uw vak en tuinnummer. Dit herhalen we een aantal jaren.

De Atlasgroep
Linnaeus Leergang lezing Waterkwaliteit
Zaterdag 24 september om 14.00 uur
Kirsten Vendrig van Waternet
in het G&W-huisje

Verschillende tuinders, lid van de Atlasgroep,  hebben afgelopen zomer monsters genomen en daarin werd helaas weinig leven aangetroffen. Wat kunnen wij hiertegen doen? Kan bijvoorbeeld een natuurlijke  oever aanleggen, zoals nu op Reiger gebeurt, helpen?

Kom meedenken tijdens de interactieve lezing van Kirsten volgende week zaterdag!
En vergeet ook de Wespenvriend niet zaterdag 17 september zelfde tijd en plaats.

Lies Opdam
liz.opdam@gmail.com

Klussen in de tuin: Juni

Linnaeus van maand tot maand
juni
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
We hebben weer te klussen in de tuin en aan het huisje. En er is heel veel te zien.

Na weken lang slechts 2 of 3 nachtvlinders per keer in mijn ledemmer “gevangen” te hebben, was het in de eerste nacht van juni meteen raak. Wel 13 nachtvlinders, waarvan liefst 9 soorten. Weet u dat nachtvlinders de meest leuke namen hebben van alle vlinders. Een paar voorbeelden: Gewone breedvleugeluil, groene eikenbladroller (micro), zwarte C uil, Morpheusstofuil, zuidelijke stofuil en stompvleugelgrasuil enz. enz.

Van het observatienestkastproject krijg ik nu steeds meer ingevulde kaarten terug en helaas ook foto’s van mislukte broedsels, dus dode vogeltjes. Dit is de natuur. Blijer wordt ik van mijn geweldige pimpelmeesechtpaar. Ik heb het uitvliegen van een aantal pimpelmeesjes kunnen opnemen.

Deze nieuwsbrief eindigt bijna onderaan met de aankondiging van een drietal lezingen/workshops van de Linnaeus Leergang. Vergeet u niet bij Lies aan te melden.

Katja Starink, die de workshop “Avontuurlijk tuinieren” heeft gegeven heeft op verzoek van de toen aanwezige tuinders nog een sheet uit haar presentatie nagestuurd. Deze staat helemaal onderaan. Daar vind u ook een link naar een meerdaagse cursus over vergroten van de biodiversiteit in de tuin en openbare ruimte.

Bronnen: verschillende tijdschriften, zaaikalenders en eigen ervaringen.
Foto’s: verschillende tuinders

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Wat is er deze maand in uw tuin te doen?
Bloem
Klusjes
 • Je zult het niet verwachten maar kijk je dakgoten een dezer dagen even na. Veel afgewaaide bloesemblaadjes maken samen een dikke drab, die tot verstopping aanleiding geeft. Bij een stortbui ziet u dan het water in het midden uit de dakgoot gutsen.
 • Zorg dat je compost is omgezet. Onbedrukt karton is een prima  materiaal om in je composthoop te verwerken. Het neemt goed vocht op en dat bevordert het composteren. Meng je compost enkele keren per seizoen.
 • De komende weken is het de geschikte tijd om het verwelkte blad van de voorjaarsbollen weg te snoeien of te maaien. De grasmaaiers hebben op het hoofdpad en voor het Trefpunt nu ook de narcisvelden mee gemaaid.
 • Na half juni kan dit ook met de stinzenbollenvelden. Door het pas nu te doen, kunnen de bollen verwilderen en volgend jaar weer op komen. Door te vroeg (half mei) te maaien is de bol nog niet klaar voor verwildering door de vorming van jonge scheuten en komt er het volgende jaar niets meer op.
Bloem
Plantensteunen
Sommige vaste planten en bollen bloeien met grote, soms topzware bloemen. Denk daarbij aan pioenrozen en dahlia’s.
Ik heb verschillende plantensteunen daarvoor in huis. Je kunt gewoon steunstokken gebruiken en de bloemstengel daaraan vast zetten. Er zijn ook kant en klare rasters die vast zitten aan een stok, die in het midden van de bloemen geplaatst is bij hett begin van de groei. De knoppen groeien door het raster. Door het raster steeds wat hoger op te schuiven, ondersteun je de (top) zware bloemen. Bij floxen die voor een struik staan en wat steun nodig hebben, zet ik een half ronde boog als een balkonnetje voor de hele rand.
Bloem
Voldoende regenwater?
Het gebruik van drinkwater voor het vullen van vijver of het sproeien van de tuin is verboden.
Dus is het tijd om te zorgen dat er voldoende regenwater aanwezig is voor de komende (droge?) zomer. Laat het water uit uw dakgoten niet rechtstreeks lozen op de sloot, maar onderbreek deze voor een regenton. Er zijn tussenstukken te koop die u op de afvoerpijp zet, die het water eerst de regenton in laat lopen en als deze vol is pas het water naar de sloot afgeeft.
Ook een waterpompje in de sloot (een handpomp of electrisch) is handig. Als u een omvormer heeft kunt u ook electrische pompen van 220V kopen. Dan kunt u met slootwater uw tuinsproeien. Geef ’s morgens vroeg water als het koeler is. Water verdampt dan niet zo snel en dus hebben de planten er meer aan.Voor u gaat pompen eerst de pomp afvullen met water.
Bloem
De Moestuin
Bloem
Buiten nog net zaaien/planten
·       Andijvie
·       Aubergines
·       Bietjes
·       Bosui
·       Broccoli
·       Chinese kool
·       Courgettes
·       IJsbergsla
·       Komkommers
·       Radijs
·       Snijbiet
·       Sperziebonen
·       Spinazie
·       Sla
·       Veldsla
Plant
Zaaien onder glas
·       Bindsla
·       Boerenkool
·       Chinese kool
·       Courgette
·       IJsbergsla
·       Koolrabi
·       Paksoi
·       Romanesco
Plant
Kruiden in potten buiten
·       Bieslook
·       Citroen basilicum
·       Dille

·       Kamille
·       Komkommerkruid
·       Koriander
·       Rozemarijn
·       Oregano
·       Maggiplant
·       Tijm
·       Bladpeterselie

Wat is er deze maand op de tuin te zien?
wilde eend
Opmerkelijk
Voor het eerst gezien en vastgelegd door Frans Alst: een wilde eend die een Amerikaanse rivierkreeft aan het verorberen is.
Deze rivierkreeftjes zijn invasieve exoten en een plaag voor onze sloten! Alles wat leeft is door hen opgegeten. Ze graven gaten in onze wallenkanten.

Ze hadden aanvankelijk geen natuurlijke vijanden. We hadden al gezien dat ze door reigers gegeten werden en nu dus ook door eenden. Een prima ontwikkeling. Hopelijk ontstaat nu een balans waardoor er weer waterplanten en leven in de sloten terug kan keren.

kleine vos
Vlinders: de kleine vos
We zien op dit moment veel vlinders waaronder de kleine vos.  Ze voeden zich met nectar van diverse planten.
Het mannetje verdedigt vanaf het middaguur een territorium, meestal op een beschutte, zonnige plek in de buurt van brandnetels.
Een mannetje benadert ieder vliegend, donkergekleurd object. Hij verdrijft mannelijke soortgenoten, soms in een minutenlange spiraalvlucht en achtervolgt ieder vrouwtje.
De paring gebeurt meestal aan de onderzijde van een brandnetelblad en duurt de hele nacht.
Plant
Jonge vogels
Veel jonge vogels zijn te zien maar vooral te horen. Jonge mussen, spreeuwen, pimpelmezen en koolmezen schreeuwen de eerste dagen om aandacht en vooral voedsel van hun ouders.
Mijn koolmezen-nestkast was in gebruik genomen door een pimpelmees echtpaar. Een voorbeeldig stel. Nadat de eitjes waren uitgekomen vlogen ze af en aan met voedsel en op het moment van uitvliegen bleken ze 14 jongen te hebben grootgebracht! Ik heb ze stuk voor stuk zien uitvliegen onder aanmoedigingskreetjes van de beide ouders die in de buurt zaten.
Nestkasten ophangen: oproep
Zondag 10 juli gaan de leden van de Atlasgroep nestkasten ophangen over het gehele complex.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aan te sluiten.

We starten om 10 uur (verzamelen voor het Trefpunt), uiteraard met een kop koffie en we gaan door tot alles hangt ca. 50 nestkasten voor verschillende vogelsoorten.
Meld u zich wel even van te voren aan zodat we rekening met u kunnen houden met een broodje tussen de middag.

Hier aanmelden

De Atlasgroep
Workshops deze maand
De Linnaeus Leergang organiseert deze maand drie  workshops

 1. Lezing geneeskrachtige (on)kruiden door Rosanne Gülkara-Anholt

Donderdagavond 16 juni om 20.00 uur in het G&W huis.
Wist je dat veel planten die we als onkruid zien eigenlijk heel gezond zijn en zelfs een geneeskrachtige werking hebben?  Herborist-in-opleiding Rosanne Gülkara-Anholt je mee in de wereld van de medicinale planten. Tijdens deze lezing leer je meer over enkele veelvoorkomende (on)kruiden, waaronder de smalle weegbree, de paardenbloem en de brandnetel: waar zijn ze goed voor en hoe kan je ze gebruiken? Bovendien zetten we van elk (on)kruid een thee zodat je zelf kan proeven.

2.  Red de bodem! Door Andre van der Kruk

Zondag 19 juni 12.00 uur, in het G&Whuis (voormalig Winkeltje)
Door landbouwgif en ontbossing verliest de aarde in rap tempo het noodzakelijke bodemleven, waardoor zij verdort en uitdroogt. Van de o zo noodzakelijke insecten is inmiddels 70% verdwenen.
Op het busje van Andre las ik: No soil, no food, no food, no peace.
Geen bodem, geen voedsel, geen voedsel, geen vrede.
Dus we moeten er echt iets aan doen.
Kom luisteren op 19 juni!

3. Lezing: De geschiedenis van Driemond en de volkstuinen
Donderdagavond 23 juni, 20.00 uur in het G&Whuis (voormalig Winkeltje). 

Tjark Keijzer, lid van de historische kring Driemond en ook tuinder op Linnaeus, komt vertellen over hoe Driemond en de volkstuinen ontstaan zijn en zich ontwikkeld hebben.
Het begon in de gouden eeuw met een Lusthof op de plek waar drie riviertjes samenkomen. In de vorige eeuw omarmde Driemond maar liefst drie volkstuinen: Tuindersvereniging Driemond, Frankendael en Linnaeus.
Om je plek in het heden te begrijpen is het altijd goed (en leuk!) om het verleden te kennen.

Het is prettig om je komst van te voren even bij Lies te melden.
Er is beperkt ruimte in het G&Whuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

P.S.
Vorig jaar zijn 4 egels uitgezet op Linnaeus. Heeft iemand ze dit jaar ergens gezien?
En er is nog ruimte voor lezingen of workshops.
Dus zag je een egel of heb je een een idee of interessant onderwerp, laat het me weten!

Lies Opdam, N8
liz.opdam@gmail.com
06-15257099
Cursus biodiversiteit vergroten: link voor de liefhebber
Insectenboog: het hele jaar voedsel