investeren in de toekomst

5 November: denk mee over investeren in de toekomst van Linnaeus! 
 
Nou…, als ik het mag kiezen…
Stel dat we de Linnaeus bankrekening dienen af te romen en voor volgend jaar 150.000 euro extra moeten uitgeven…waar zouden we dat volgens u dan aan moeten besteden?

Bijvoorbeeld:

  1. Ieder huisje een eigen parkeerplaats
  2. Alle hoofdpaden asfalteren, scheelt een hoop onderhoudswerk en is veiliger.
  3. Laten we er nog flink wat bij leggen en de riolering laten doen i.s.m. de gemeente en daarna gelijk asfalteren.
  4. De keuken van het Trefpunt naar het terras toe openen waardoor er een leuke koffietent, lunchroom en wijn/bierbar ontstaat die 5-7 dagen in de week geopend is en gerund wordt door studenten die stagelopen vanuit het ROC Amsterdam.
Nee niet echt realistisch … dus kunnen we zoveel geld dan niet beter ergens stallen
voor later?

 
Maar: investeren moet!

Waar gaat deze 2e nieuwsbrief in het kader van 5 november nu weer over?  
Over  de noodzaak te investeren in de toekomst van ons tuincomplex en de vereniging. Daar zullen keuzes voor gemaakt moeten worden. We zullen ook een meerjaren onderhoudsplan moeten hebben. We hebben nogal wat zaken waar we ons druk om hebben te maken als vrijwilligersorganisatie en dat geldt niet alleen voor  het bestuur en de commisies. Om een visie en strategie te bepalen voor de komende jaren is de inbreng van alle tuinders van belang en gewoon ook nodig.

Op 5 november van 13.00 tot max. 16.00 uur willen we daar met u  aan de hand van meerdere stellingen proberen scherp te krijgen hoe u over de toekomst denkt,  welke  prioriteiten er voor u liggen en zo ook met elkaar aan een draagvlak voor het op de toekomst gerichte beleid werken. Waar is wel of geen draagvlak voor bijvoorbeeld.

We willen werken met anonieme stemkastjes en het maakt nogal uit of we met 50 of 150 tuinders zijn op de 5e november vwb. de kosten van het huren van de kastjes.

Dus laat even weten of je erbij bent “ja of de nee” middels een mail naar het bestuur van Linnaeus.

Het bestuur heeft mij gevraagd om deze bijeenkomst te leiden. Je aanwezigheid en bijdrage worden zeer  op prijs gesteld en we kijken er naar uit om met elkaar het een en ander scherp te krijgen. In de komende 2 weken verschijnen er nog 2 nieuwsbrieven om zoveel mogelijk tuinders op 5 november te verwelkomen.  Maar: geef het aan elkaar door, je buren, vrienden/bekenden op de tuin. Blijf niet aan de kant staan, er komt veel op ons af!

Wouter de Graaf
Nachtegaal 14.

Meedenken

WAAR STAAN WE ALS LINNAEUS OVER 10 JAAR? 

We hebben nog steeds geen meerjaren huurovereenkomst met de gemeente en het gesprek daarover ligt al maanden stil!

Verontrust u dat? 
1. Ja maar wil er geen stress van, kies voor struisvogel gedrag en steek m’n kop in het zand.
2. Nee, ik houd het allemaal scherp in de gaten en denk wel te weten hoe de hazen lopen.
3. Enigszins, maar vertrouw erop dat die bestuurlijke tijgers van ons, tijdig hun lip optrekken en grommen.
4. Zeker wel en dus neem ik de trein naar Limburg en kom terug met de zeer zeldzame kleine dwergvleermuis en zet die uit op het complex zodat de gemeente ons wel moet laten zitten.

Waar gaat dit nu over denk je??
Nou, we hebben nogal wat zaken waar we ons druk om hebben te maken als vrijwilligers-organisatie met een bestuur en de diverse commissies die beleid moeten maken, onze belangen behartigen en ons naar buiten toe vertegenwoordigen.
Om aan de hand van bestaande beleid een visie en strategie te bepalen voor de komende jaren zijn alle tuinders nodig.

Op 5 november van 13.00 tot max 16.00 uur is er een bijeenkomst waar we, aan de hand van meerdere stellingen, scherp willen krijgen waar prioriteiten liggen en waar wel of geen draagvlak voor is. 

We willen werken met anonieme stemkastjes en het maakt nogal uit of we met 50 of 150 tuinders zijn op de 5e november vwb. de kosten van het huren van de kastjes. Dus laat even weten of je erbij bent “ja of de nee” middels een mail naar het bestuur van Linnaeus.

Het bestuur heeft me gevraagd om de bijeenkomst te leiden. Je aanwezigheid en bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld en we kijken er naar uit om met elkaar de zaken scherp te krijgen.
Wouter de Graaf
Nachtegaal 14

Nb. Het is geen ALV en dus worden er geen besluiten genomen. Wel worden de uitkomsten meegenomen in de besluiten die op de ALV 2024 door het bestuur aan de leden worden voorgelegd.