Meedenken

WAAR STAAN WE ALS LINNAEUS OVER 10 JAAR? 

We hebben nog steeds geen meerjaren huurovereenkomst met de gemeente en het gesprek daarover ligt al maanden stil!

Verontrust u dat? 
1. Ja maar wil er geen stress van, kies voor struisvogel gedrag en steek m’n kop in het zand.
2. Nee, ik houd het allemaal scherp in de gaten en denk wel te weten hoe de hazen lopen.
3. Enigszins, maar vertrouw erop dat die bestuurlijke tijgers van ons, tijdig hun lip optrekken en grommen.
4. Zeker wel en dus neem ik de trein naar Limburg en kom terug met de zeer zeldzame kleine dwergvleermuis en zet die uit op het complex zodat de gemeente ons wel moet laten zitten.

Waar gaat dit nu over denk je??
Nou, we hebben nogal wat zaken waar we ons druk om hebben te maken als vrijwilligers-organisatie met een bestuur en de diverse commissies die beleid moeten maken, onze belangen behartigen en ons naar buiten toe vertegenwoordigen.
Om aan de hand van bestaande beleid een visie en strategie te bepalen voor de komende jaren zijn alle tuinders nodig.

Op 5 november van 13.00 tot max 16.00 uur is er een bijeenkomst waar we, aan de hand van meerdere stellingen, scherp willen krijgen waar prioriteiten liggen en waar wel of geen draagvlak voor is. 

We willen werken met anonieme stemkastjes en het maakt nogal uit of we met 50 of 150 tuinders zijn op de 5e november vwb. de kosten van het huren van de kastjes. Dus laat even weten of je erbij bent “ja of de nee” middels een mail naar het bestuur van Linnaeus.

Het bestuur heeft me gevraagd om de bijeenkomst te leiden. Je aanwezigheid en bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld en we kijken er naar uit om met elkaar de zaken scherp te krijgen.
Wouter de Graaf
Nachtegaal 14

Nb. Het is geen ALV en dus worden er geen besluiten genomen. Wel worden de uitkomsten meegenomen in de besluiten die op de ALV 2024 door het bestuur aan de leden worden voorgelegd.