Participatie Project Kandidaatleden van Linnaeus

Boomspiegels

De afgelopen maanden hebben we met een klein groepje van 8 tuinders en kandidaatleden heel gezellig, maar rekeninghoudend met alle Corona-maatregelen, dus op afstand, stug doorgewerkt aan de aanleg van drie boomspiegels. De eerste en grootste, rond het insectenhotel, de tweede rond een pseudo-Accacia schuin aan de overkant van de bijentuin en de derde rond de Catalpa bij het Trefpunt.

Tijdens de pauze van de drie bijeenkomsten heeft de imker een lezing over de bijen op de tuin gegeven, heeft Ankie vertelt over de vogels op Linnaeus en Renate over de geplande nieuwe activiteiten. Daar gaat deze nieuwsbrief verder over.

Waarvoor  kunt u zich de komende week opgeven om mee te doen?

  • Opschonen en verdere aanleg/uitbreiding van de fruittuin
  • Maken van vogelnestkasten

U bent ook van harte welkom (na aanmelding) bij de Linnaeus Leergang lezingen en wandelingen over het park. Daar is deze week een Linnaeus van maand tot maand Nieuwsbrief over verschenen. 

Ook hierbij zijn de Corona maatregelen leidend: er is voldoende ruimte voor 40 deelnemers dus vol = vol!

Ankie Koning, Renate Nollen (G&W) en Peter van Buuren, projectleiders
Activiteiten
Project Fruittuin: Doe mee!

Vanaf zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur, starten we met het schonen van een stuk grond om de al bestaande bessen/vruchten tuin uit te breiden.
Eindtijd om 13.00 uur.

Dit is een project voor de tuinders van vak Duinpieper en de kandidaatleden. Het is een drieluik aan activiteiten.
Zowel in juli, augustus als september is er een activiteit.

De Fruittuin ligt tussen Duinpieper en Buizerd, aan de overkant van de moestuin die ook door kandidaatleden is aangelegd en die wordt onderhouden onder leiding van Gis, tuinder op Linnaeus.

Bij alle activiteiten hanteren we strikt de actuele RIVM maatregelen.

__________________________________

De materialen die we uitgereikt hebben aan de tuinders en kandidaatleden tijdens de pauze-lezingen kunt u hier vinden.

__________________________________

Heeft u zin om mee te doen met onze activiteiten in het kader van meer doen voor meer Amsterdammers dan kunt u zich hieronder tot en met komende donderdag 22 juli opgeven door het formulier in te vullen. U wordt daarna persoonlijk uitgenodigd en ontvangt alle informatie die u nodig heeft, ook over de Corona-maatregelen die we op dat moment moeten hanteren.

Vogelnest kasten maken

Het nieuwe bestuur van Linnaeus heeft aangegeven voortvarend door te gaan met de ondersteuning van de biodiversiteit.
Hiervoor wil ze nog dit seizoen 100 vogelnestkasten ophangen.

Dit is een project voor tuinders, kandidaatleden en de Kidsclub van Linnaeus.

Vanaf bouwtekeningen gaan we bouwpakketten klaarmaken, monteren en in september ophangen. Een deel van de bouwpakketten worden door de Kidsclub als activiteit in de grote vakantie gemonteert.

Invliegopening:           Geschikt voor:
20 x ø 28 mm             kleine mezen, zoals de pimpelmees en zwarte mees
25 x ø 32 mm             grote mezen, zoals de koolmees en kuifmees
20 x ø 34 mm, ovaal   ring- en huismus, boomklever, bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart
10 x ø 45 mm             spreeuw en grote bonte specht
10 x ø 80 mm             holenduif en kauw
5 x ø 130 mm             bosuil
10 x Halfholen             roodborst, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel, zwarte roodstaart

Totaal 100 kasten

Voorbereidingen worden op dit moment getroffen, maar u kunt u als tuinder en kandidaatlid vast opgeven om uw belangstelling te tonen.

Het projectteam Doe mee!
Klik hier als u mee wilt doen met een van de activiteiten