Een vraag van de bouwcommissie BC

Een vraag van de bouwcommissie BC
De BC zoekt nog iemand met kennis van elektriciteit en zwakstroom.
Er moet een stukje in de bouwreglementen komen om voorschriften op te stellen voor accu, installatie,  omvormer en bedrading met zekering om dit soort apparatuur veilig te gebruiken. Heeft u er verstand van en wil u zich sterk maken voor zo’n stukje, dan houden wij ons aanbevolen.
Ook zoeken wij mensen die kuilen willen graven bij tuinen waar de hoofd kraan lekt of niet meer goed is of niet meer sluit. Dit werk kan ook op een dag door de week.
Dus kunt lastig op zaterdag u beurt invulling geven, dan is dit een mooie gelegenheid voor een andere dag.

En dan zoeken we nog mensen die wat technische klusjes kunnen doen bij of in de technische dienst. Dit is op zaterdag en vervangt uw gewone werkbeurt. Met drie mensen zijn we al flink op streek.

Heeft u belangstelling, wil u zich inzetten voor Linnaeus kom zaterdagochtend dan om 10.00 uur even langs. Bij voorbaat dank,

Namens de BC,
H. Simonis,  tel: 06 10888340