Koffiedienst

Oproep voor de Koffiedienst

Tijdens de tuindiensten worden we altijd verwend met een kop koffie of thee, voor de tuindienst en in de pauze. Dit jaar is in de koffiedienstgroep een vacature ontstaan.

We roepen op de eerste plaats een tuinder op die geen tuindienst meer hoeft te doen, om zich toch nog in te zetten voor de vereniging en mee te draaien in het koffiedienst rooster. Dat wil zeggen 1 x per 5 à 6 weken dienst.

Je zorgt dat een half uur voor aanvang en in de pauze van de tuindienst de koffie klaar staat en in de overige tijd help je met het schoonmaken van de keuken en glazen. Zodat deze voor het weekend klaar is voor gebruik.

Het is ook mogelijk om ipv. tuindienst de koffiedienst te doen.

Je kunt je melden bij Helma Zuiddam, e-mailadres: helma.zuiddam@gmail.com

De Koffiedienst

Trefpunt: meteen betalen

Betalen in het Trefpunt
Tijdens de drukke middagen/ avonden willen we dat er zoveel als mogelijk gelijk betaald wordt bij het bestellen van drankjes en eten, met pin en contant!

Dit voorkomt dat er aan het einde van de middag/avond nog bonnetjes blijven liggen, die voor ons moeilijk te achterhalen en te incaseren zijn.
Het is voor ons, barmedewerkers, makkelijker afsluiten aan het einde van een activiteit. Bedankt vast voor het begrip!
met vriendelijke groet,
de Barcommissie

25 Maart Klomp weer open

Beste tuinders

Vanwege ziekenhuisopname van Wout Reneman sr. de komende week, kunt u niet meer op dinsdag en zaterdag een nieuwe gasfles ophalen.
Dit kan wel op de donderdag tussen 09:00 en 10:00 uur in de Klomp. Rita de Jong neemt dit voor u van Wout  over.
 
Een nieuwe gasfles kost nu € 37,50. Graag contant betalen.
Let op: Op zaterdag 25 maart is de Klomp weer open.

Windturbines

Nieuwsbrief werkgroep Windturbines*
Afbeelding

Activiteiten gemeente Amsterdam in de reflectiefase

De reflectiefase (november 2021 – maart 2022)
De gemeente Amsterdam heeft de RES 1.0 vastgesteld.
Dit houdt in dat de zoekgebieden zijn goedgekeurd en dat in deze gebieden gekeken wordt naar plaatsing van 17 windturbines met een hoogte van minimaal 150 meter, 8 in de haven en de overige 9 zeer dicht bij woningen (volgens de kaarten van de zoekgebieden van de gemeente op 350 meter), zeer dicht bij volkstuinparken (soms óp de volkstuinparken en zonder inachtneming van 198 meter veiligheidsafstand) en in het schaarse groen van Amsterdam. Bewoners en tuinders van de voorkeurszoekgebieden hebben op alle mogelijke manieren bezwaar gemaakt tegen deze plannen, met als kern hun zorgen om de gezondheid en de natuur. Tijdens demonstraties, bij allerlei (zogenaamde) participatiebijeenkomsten en niet te vergeten door de honderden insprekers in de commissie Financiën, Economie en Duurzaamheid (FED) en bij de Provinciale staten zijn de bezwaren naar voren gebracht.
Niets van deze input is in de plannen teruggekomen.

* De werkgroep Windturbines bestaat uit elf tuinders van zes volkstuinparken 

Lees verder…

Linnaeus Leergang

Linnaeus Leergang

Beste tuinders,

Het Trefpunt gaat weer open en dus kan ook de leergang weer starten. Er staan nog enkele onderwerpen van vorig jaar op het programma.
Zo zal Jelle Zijlstra zijn lezing/presentatie ‘Balans op de Tuin’ houden, over zijn persoonlijke ervaringen hiermee.
Frans Alst gaat ons iets vertellen over het SOVON onderzoek en daarna gaan we buiten vogels kijken en tellen.
Details en data volgen later.

Maar er is ook ruimte voor nieuwe onderwerpen, vandaar deze oproep: Heeft u/heb jij ideeën of kennis of vaardigheden op het gebied van tuinieren of natuur in het algemeen?
En zou je dat willen delen met alle leden, zodat die er ook plezier van hebben?
Of ken je iemand die dat zou willen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Met groet,
Lies Opdam, N8, liz.opdam@gmail.com  of 06-15257099

Een vraag van de bouwcommissie BC

Een vraag van de bouwcommissie BC
De BC zoekt nog iemand met kennis van elektriciteit en zwakstroom.
Er moet een stukje in de bouwreglementen komen om voorschriften op te stellen voor accu, installatie,  omvormer en bedrading met zekering om dit soort apparatuur veilig te gebruiken. Heeft u er verstand van en wil u zich sterk maken voor zo’n stukje, dan houden wij ons aanbevolen.
Ook zoeken wij mensen die kuilen willen graven bij tuinen waar de hoofd kraan lekt of niet meer goed is of niet meer sluit. Dit werk kan ook op een dag door de week.
Dus kunt lastig op zaterdag u beurt invulling geven, dan is dit een mooie gelegenheid voor een andere dag.

En dan zoeken we nog mensen die wat technische klusjes kunnen doen bij of in de technische dienst. Dit is op zaterdag en vervangt uw gewone werkbeurt. Met drie mensen zijn we al flink op streek.

Heeft u belangstelling, wil u zich inzetten voor Linnaeus kom zaterdagochtend dan om 10.00 uur even langs. Bij voorbaat dank,

Namens de BC,
H. Simonis,  tel: 06 10888340