Voorlopige agenda van de extra ALV op 31 oktober 2021 

Uitnodiging
Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Bouwreglementen
  3. Royement probleemtuinen
  4. Voorstel tuindiensten en leeftijdsgrens
  5. Contributieverhoging vanwege verhoging m2 pachtprijs prive tuinen door de gemeente.
  6. Presentatie van twee voorstellen voor de verbouwing van ‘t Trefpunt, met begrotingen
  7. Sluiting

Indien u nog punten heeft voor de extra ALV, dan graag naar info@volkstuin-linnaeus.nl