9 oktober overleg renovatie Trefpunt

Let op: geen 3 maar 9 oktober overleg renovatie Trefpunt!

Beste mensen,
Mede op verzoek van tuinders is de volgende bespreking over de renovatievoorstellen voor het terras en het Trefpunt niet op een zondag maar op een zaterdagmiddag. In plaats van het eerder genoemde 3 oktober dus 9 oktober van half twee tot half vier in het Trefpunt!

Kort verslag 26 september
Zo’n dertig mensen waren op deze zonnige nazomermiddag in het Trefpunt om de eerste voorstellen van bestuurslid Andre van der Kruk mbt de renovatie van het terras, de buitenkant en het interieur van het Trefpunt te bespreken. Het geluk was niet met ons: Andre had autopech, de digitale verbinding lukte niet en de sheets moesten ook nog van de kopieermachine komen. Na deze geen prijs verdienende start volgden er gelukkig heel wat inhoudelijke reacties.

Samengevat per voorstel:
Terras.
Het huidige terras handhaven, dus niet verplaatsen naar de zijkant. Idem behoud boom in het midden. Wel: beschutter en knusser maken en minder “rommelig” door het bijvoorbeeld te omzomen met op elkaar afgestemde plantenbakken.
Buitenkant Trefpunt
Nieuwe Trespa, schuren en schilderen, laten begroeien, met leem stuc ‘en en houtwerk daar op afstemmen. Het Trespa zou  vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld geperst hout in de kleur oker.
Interne renovatie.
“Niet verbouwen om het verbouwen”. En: de muurschildering behouden!
Wat  men graag wil: meer licht in de zaal, aantrekkelijker maken voor gebruik. Dat laatste ook gezien de onderhandelingen met de gemeente en mogelijk meer gebruik door “derden”. Er dient ook ruimte te komen voor commissies.
Ideeën o.a. : lichtkoepels in het dak. Podium: is nu heel groot en wordt niet veel gebruikt. Daar zou ook een raam in de muur bij kunnen komen. Idee om dat weg te halen en een mobiel podium te hebben wordt ondersteund. Wel moet er dan een opslag voor de spullen gevonden worden. Verder: behoud loden muur voor schietvereniging en vloer voor biljarttafels. Niet iedere commissie heeft een kamer nodig, een eigen kast is vaak voldoende. Wat de bar betreft: een combinatie van binnen en buitenbar is leuk om uit te werken. De keuken zal dan ook verbouwd moeten worden.
Het dak
Er is een paar jaar geleden in de ALV al besloten om bij vernieuwing hier zonnepanelen op aan te brengen. Aan de binnenkant is het plafond ook verouderd. Dus dit gezamenlijk aanpakken en de mogelijkheid voor lichtkoepels hierbij betrekken.

Hoe verder?
Andre v.d. Kruk werkt deze ideeën verder uit.
Op 9 oktober van half twee tot half vier worden deze besproken in het Trefpunt.
Het streven is om die dag drie samenwerkende werkgroepen van leden in te kunnen stellen die  ieder een thema (terras, buitenkant, interne renovatie) verder uitwerken.
We denken ook aan een coördinator voor deze werkgroepen.

Namens het bestuur
Theo Calis en Tineke de Rijk