De extra ledenvergadering

De extra ledenvergadering

Eindelijk weer een ledenvergadering in ‘t Trefpunt.
Perfectie blijft onhaalbaar, maar het feit dat er weer een bijeenkomst was, deed me genoegen.
Eind mei 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De opkomst was goed. Er waren 72 leden en er waren 92 views van de vergadering.
In totaal hebben 120 tuinders gestemd, zowel digitaal als analoog; oftewel via de computer alswel via een stembiljet. De doelstelling om zoveel mogelijk tuinders te betrekken bij het beoordelen van de voorstellen heeft soms tot wat verwarring geleid. Degenen die daar kwade opzet in zien, zeggen daar vooral iets over zichzelf mee.
Al met al zijn we nog niet tevreden met de totale opkomst, maar we koesteren degenen die de moeite namen om hun betrokkenheid te tonen, zowel live in ‘t Trefpunt als via de computer.
Op de stembiljetten (zowel digitaal als op papier) zijn opmerkingen geplaatst om de stem toe te lichten en opmerkingen over zaken die bij voorkeur aangepakt moeten worden. We gaan ze bestuderen en kijken wat we eraan kunnen doen.
Een samenvatting van de ledenvergadering verschijnt in de loop van de volgende week. De livestream kunt u nog bekijken via de website van Linnaeus.

Theo Calis,voorzitter