rekening nummer gasfles bestellen

Fout rekening nummer!

Bij het kunnen bestellen van een gasfles buiten het seizoen is een foutje in het rekeningnummer geslopen!
.
Het juiste rekeningnummer is:
NL 76 INGB 0004 8292 52

T.n.v.
Volkstuinvereniging Linnaeus
Onderafd. Inkoop