Verbouwing Trefpunt

Verbouwing van Het Trefpunt
Beste mede tuinders,
Nu de initiatiefase om het Treftpunt te verbouwen in CoCreatie met veel reacties en ideeën zijn eerste tekeningen hebben opgeleverd, gaan we langzaam over tot verdere uitwerking en prijsopgaven verzamelen.
Het was een mooie start. Normaal werk ik voor één opdrachtgever en vertaal ik die in een tekening. Nu waren er heel veel verschillende tuinders en ideeën en die heb ik zo goed mogelijk proberen te verwerken in een plan. Niet iedereen vindt misschien helemaal terug van wat hij of zij heeft aangedragen, maar hopende dat het alsnog kan meegenomen worden in het komende proces.
We zoeken nog vrijwilligers die deel projectjes op zich willen nemen.

We hebben Karin van Buuren bereid gevonden om de taak van coördinator op zich te nemen. Zij zal vanaf nu jullie nieuwe aanspreekpunt worden voor de Verbouwing van het Trefpunt. Ook gaat zij alle overleggen met de deelproject groepen organiseren en leiden. Ik blijf op de achtergrond voor informatie voorziening en aanpassen tekeningen.

Om een en ander duidelijk te maken heb ik een eerste opzet gemaakt in de vorm van een Concept Organigram (zie hierboven).
Bij de volgende ALV hopen we plannen met prijzen, in samenwerking met de bouwcommissie, te kunnen presenteren.  Hierover kan dan gestemd worden, om Groen Licht te krijgen van jullie allen.

Totzo ver update over de CoCreatie Verbouwen Trefpunt.
Ik dank iedereen voor al de ingezonden ideeën en de samenwerking in het creëren van een nieuw duurzaam, licht en fris verenigingsgebouw. Dat vòòr het 100 jarig bestaan (2029) afgerond moet zijn.

We wensen u een fijne winter toe en hopen u te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022. Details volgen nog.

Namens het bestuur
André van der Kruk