Windturbines

Nieuwsbrief werkgroep Windturbines*
Afbeelding

Activiteiten gemeente Amsterdam in de reflectiefase

De reflectiefase (november 2021 – maart 2022)
De gemeente Amsterdam heeft de RES 1.0 vastgesteld.
Dit houdt in dat de zoekgebieden zijn goedgekeurd en dat in deze gebieden gekeken wordt naar plaatsing van 17 windturbines met een hoogte van minimaal 150 meter, 8 in de haven en de overige 9 zeer dicht bij woningen (volgens de kaarten van de zoekgebieden van de gemeente op 350 meter), zeer dicht bij volkstuinparken (soms óp de volkstuinparken en zonder inachtneming van 198 meter veiligheidsafstand) en in het schaarse groen van Amsterdam. Bewoners en tuinders van de voorkeurszoekgebieden hebben op alle mogelijke manieren bezwaar gemaakt tegen deze plannen, met als kern hun zorgen om de gezondheid en de natuur. Tijdens demonstraties, bij allerlei (zogenaamde) participatiebijeenkomsten en niet te vergeten door de honderden insprekers in de commissie Financiën, Economie en Duurzaamheid (FED) en bij de Provinciale staten zijn de bezwaren naar voren gebracht.
Niets van deze input is in de plannen teruggekomen.

* De werkgroep Windturbines bestaat uit elf tuinders van zes volkstuinparken 

Lees verder…