ALV 22 mei: stukken

Algemene Ledenvergadering 2022

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze 95e Algemene Ledenvergadering 22 mei aanstaande.
Locatie: het Trefpunt..De vergadering start om 12.00 uur.
Inschrijven en afgeven volmachten vanaf 11.00 uur.

Voor degenen onder ons die zich nog niet prettig voelen in grote groepen mensen is de vergadering ook live via een YouTube link te volgen. Deze wordt zaterdag ook via de Nieuwsbrief verspreid.
Om zoveel mogelijk leden de kans te geven om veilig te stemmen is de volgende stemprocedure op verzoek van de voorzitter ingericht.

Hier vindt u het ALV boekje met alle vergaderstukken.

Het apart genoemde stookprotocol vindt u hier.

Alle stukken, inclusief het uitgebreide en gedetailleerde financieel jaarverslag van ons administratiekantoor liggen vanaf vandaag ook ter inzage in het Trefpunt

Stemprocedure
De stemmen worden schriftelijk en anoniem uitgebracht. Stemformulieren worden ingevouwen in het verenigingsblad in uw brievenbus op de tuin verdeeld uiterlijk 15 mei. 

  • Vooraf stemmen: De ingevulde stemformulieren kunt u tot zaterdag 21 mei uiterlijk 14.00 uur indienen in de brievenbus van het bestuur.
  • Tijdens de vergadering: Wilt u aanwezig zijn en daar stemmen, ook dan gebruikt u de stemformulieren die u ingevouwen in het verenigngsblad heeft ontvangen. Let op: Er worden geen nieuwe stemformulieren tijdens de vergadering uitgereikt.
  • Bij volmacht stemmen, overhandig uw schriftelijke volmacht verklaring en uw stemformulieren  aan de gevolmachtigde.  Deze levert, voor aanvang van de vergadering, de volmacht in bij de kiescommissie, ingesteld door het bestuur en gebruikt de stemformulieren van u tijdens het stemmen.