Terugblik op ALV EN OPENINGSFEEST

ALV EN OPENINGSFEEST: DRUK BEZOCHT!

Nu de corona beperkingen van de baan zijn was het mogelijk om de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer fysiek te houden. En om voor de opening van het nieuwe tuinseizoen een echt feest voor de tuinders van Linnaeus te organiseren. Op beiden kijken we met plezier terug.

De ALV van 22 mei.

Hoewel het zonnetje buiten scheen werd deze vergadering goed bezocht door zo’n 102 tuinders. Voor degenen die grote gezelschappen nog liever vermijden, Corona is immers nog niet weg, was het mogelijk de bijeenkomst digitaal te volgen. Er moest zowel voor twee bestuursleden als een groot aantal voorstellen voor reglementen en “vaste” zaken als de begroting, contributie en tarieven en de jaarstukken gestemd worden. Alle stemformulieren waren van een unieke code voorzien. Zo kon er per tuin een keer gestemd worden.  De formulieren konden zowel vooraf in de brievenbus gedaan worden, als op de vergadering ingeleverd worden. De uitslagen van de bestuursverkiezing zijn tijdens de vergadering bekendgemaakt en de overige uitslagen zijn  u al in de vorgie nieuwsbrief toegestuurd. Op de ALV stelden de volgende commissies zich voor: de ledenraad, taxatiecommissie, verkoopcommissie, bouwcommissie, atlasgroep en sociale activiteiten zich voor en gaven ze een inkijkje in wat ze zoal voor de vereniging doen. Heel wat dus! Wouter de Graaf (ja de zoon van…), tuinder van Nachtegaal, was tijdens de vergadering “spreekstalmeester” en zorgde voor een luchtige toon en dat in de gaten gehouden kon worden wie er aan het woord wilde komen. Belangrijk om te weten is ook dat de pilot om tot 1 mei in plaats van tot 1 april met aggregaten en licht mechanische apparatuur te werken als positief is geëvalueerd. Dit houdt in dat dit ook van 1 sept-1 oktober mogelijk wordt. Voorts geldt, zoals al in de ALV van oktober 2021 besloten, dat er nu in het seizoen op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 09.00-13.00 uur met dit materiaal gewerkt kan worden.

Inmiddels heeft Bjorn de Jong, kandidaat algemeen bestuurslid, na er nog eens goed over nagedacht te hebben, besloten zich terug te trekken. Dit omdat bij nader inzien het algemene bestuurswerk niet goed te combineren zal zijn met de vele uitvoerende taken van Bjorn die hij graag wil blijven doen voor de vereniging. De afspraak is nu wel dat Bjorn als adviseur vanuit de bouwcommissie de bestuursvergaderingen bijwoont. Dat geldt overigens ook voor de voorzitter van de ledenraad, Antoinette Jaegers. 

Het feest van 28 mei

Het was in het begin best wel een zorg of de tuinders nog wel zin zouden hebben in een groot feest. Nou: dat bleek niet nodig! Al dagen van tevoren was er al een inschrijving-stop op het aantal (150!) mensen voor het eten. Met door de keukenploeg zelf gemaakte salades en super hamburgers, verse  patat en schepijs vanaf speciale karren werden de magen aardig gevuld. En ook de bar kon op belangstelling rekenen. Geopend door een brass band met de kleinste en aandoenlijkste drummer ooit was er ook in de avond muziek van zowel een dj als de zangers Win Santhuyzen (ja, ook zoon van…) en Dennis. De voetjes gingen van de vloer, van piepjong 3 jaar tot een tachtigjarige …

Dit alles georganiseerd door een ploeg vrijwilligers: Saskia, Chris, Donald, Paddy, Ingrid, Patrick, Jan-Willem en Marie-Louise. Ook de bar commissie heeft hard gewerkt. Het was een heerlijk feest en er ligt nog meer in het verschiet.

Voor nu wens ik allen een goed tuinseizoen toe.

Tineke de Rijk
Voorzitter bestuur Linnaeus.