ALV: 22 Mei

Een “gewone” ALV

We kunnen weer fysiek ofwel “ gewoon” met elkaar vergaderen. De ALV vindt plaats op 22 mei 2022 vanaf 12.00 uur in het Trefpunt. De ALV is toegankelijk voor alle leden. Er komt ook een link beschikbaar voor degenen die nog angst hebben voor een Coronabesmetting tussen veel mensen en de ALV thuis digitaal willen volgen.
Stemmen wordt voor iedereen die stemgerechtigd is mogelijk gemaakt. Fysiek, schriftelijk en via volmacht.
Voor alle duidelijkheid verwijzen we u naar Artikel 20 – Toegang en stemrecht van de Statuten en de ook voorgaande Corona-jaren geldende tijdelijke noodwet Covid-19.
.
U kunt zich nog melden als kandidaat voor het bestuur tot komende zondag. Voor het  voorzitterschap is er inmiddels een kandidaat. De vice-voorzitter stelt zich hiervoor beschikbaar. De bestuurder Groen en Water blijft deze functie ook vervullen. Idem die voor gebouwen en huisjes en ICT.  Wij zoeken nu met name een penningmeester en een bestuurslid communicatie.