ALV 21 mei

Stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Komende zondag is het zover. De eerste Algemene Ledenvergadering zonder verplichte coronamaatregelen!
Ook de eerste “gewone” na de invoer van de nieuwe statuten, die een maand voor het uitbreken van de pandemie, in januari 2020 van kracht werden.

Dit roept vragen op als:

  1. waar blijven de stembiljetten?
  2. hoe verloopt het stemmen?
  3. hoe kan ik per volmacht stemmen?

De eerste vraag laat zien hoe snel we aan een toch abnormale situatie gewend zijn geraakt. Dat u de stembiljetten van te voren kreeg was een wettelijk geregelde coronanoodoplossing. Iedereen kon zo toch stemmen zonder dat we bij elkaar mochten komen.
Nu gaat het weer als vanouds.

De tweede vraag: De leden die naar de vergadering komen, stemmen daar bij handopsteking, eventueel met een rode of groene kaart. Er wordt meteen in de zaal geteld en de uitslag bekend gemaakt.
Als er op personen gestemd moet worden (bijv. bestuursverkiezing) dan gebeurt dit schriftelijk. Bij de inschrijving ontvangt u naast de rode en groene kaart, dan ook het formulier waarop u anoniem op de persoon/personen kunt stemmen.
Dit formulier kunt u bij de stemcommissie in de stembus doen.
Die worden later, maar voor het einde van de vergadering geteld en de uitslag bekend gemaakt.

De derde vraag: De leden die niet naar de ALV kunnen of willen komen, mogen door de invoering van de nieuwe statuten een volmacht afgeven aan zijn/haar partner, meerderjarig gezinslid of een ander stemgerechtigd lid van de vereniging.
.
Waar zo’n machtiging aan  moet voldoen, vindt u hier door te klikken. U kunt hem ook printen en invullen. Een handgeschreven formulier met dezelfde inhoud voldoet ook.

Let op: een machtiging mag niet per email verstuurd worden.