van de voorzitter

Nieuwsbrief  2023  nr. 20 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
EN DAN IS HET ECHT ZOMER.

Maandag 12 juni: twee grote activiteiten waar veel vrijwilligers zich voor hebben ingezet zijn achter de rug. Op 21 mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats en gisteren op de prachtige zomerdag van 11 juni was de eerste van de drie evenementen ter ere van het 50-jarig bestaan in de Gemeenschapspolder bij Driemond.  Die plek is in de loop der tijd van een kale polder omgetoverd in een prachtig landschapspark, waar niet alleen mensen maar ook veel vogels, planten en andere dieren zich thuis voelen. En waarbij biodiversiteit en natuurlijk tuinieren, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, hoog in het vaandel staan. Jan van der Does, bestuurder Stadsgebied Weesp,  gaf in de openingsspeech voor deze dag aan zeer onder de indruk te zijn van Linnaeus. Hij kwam tot die indruk door een recente rondleiding over het terrein en het zich verdiepen in onze geschiedenis. Persoonlijk was ik bang dat door de warmte er niet zoveel mensen zouden komen, maar dat was gelukkig niet zo. Het gevarieerde programma werd op prijs gesteld en iedereen genoot. De vele foto’s die gemaakt zijn, krijgen we ongetwijfeld nog te zien.

DE ALV: WIJZIGING REGLEMENTEN AANGENOMEN.
Op de  ALV van 21 mei was het mogelijk iemand anders te machtigen om voor je te stemmen. Daar hebben enkele mensen ook gebruik van gemaakt. Zo’n 120 mensen waren fysiek aanwezig, iets meer dan vorig jaar. Maar het zouden er veel meer kunnen zijn met zo’n 317 tuinen. Op de ALV kan de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen daar besluiten over wijziging van de reglementen. Voor een statutenwijziging geldt dat er door tweederde van alle stemgerechtigden voor gestemd dient te worden. De agenda van de ALV staat beschreven in het huishoudelijk reglement, het zijn de zaken waarover het bestuur verantwoording aan de leden is verschuldigd. Voor deze ALV hebben we een stellingendiscussie georganiseerd over wel of niet actief willen worden voor de vereniging. Dat bracht veel energie in de vergadering en het smaakt naar meer! Uitgebreid verslag volgt, maar in deze nieuwsbrief de voornaamste besluiten.

Aanvang Tuindiensten.
Er gelden geen winter- en zomertijden meer. Alle tuindiensten starten nu om 10.00 uur, aanmelden tussen 9.30 en 9.45 uur.
Na overleg met alle betrokkenen gaat dit in op 1 juli 2023.

Werken met aggregaten en licht mechanisch gereedschap
Dit staat in art. 4 van het Tuinreglement. Het afgelopen jaar is een proef geweest met een verruiming in voor- en najaar en een dagdeel in de periode tussen 1 mei en 1 september.  Dit op voorstel van de ledenraad. Er zijn nauwelijks klachten over binnengekomen, wel geldt dat men in april en september zoveel mogelijk rekening met de buren houdt en niet tot ’s avonds laat of op zondag “herrie” maakt. In de maanden mei tot en met augustus geldt nu dat op dinsdag-, vrijdag en zaterdagmorgen van 9.00-13.00 uur met aggregaten en licht mechanisch gereedschap gewerkt mag worden.
Dit is direct na het besluit, dus per 21 mei ingegaan.

Kappen van bomen
Een andere wijziging in het Tuinreglement betreft art. 16, lid 3: het kappen van bomen mag nu, na het verlenen van een kapvergunning, alleen tussen 15 november en 1 maart. De bomencommissie bepaalt bij het verlenen van de vergunning ook het tarief.

Tuincontrole
Het oude systeem van de tuincontrole gaat vervangen worden. Op dit moment is daar nog niet iets van bekend. Kort samengevat zal er meer aandacht gaan naar “zorg”tuinen. En er komt extra controle op het schoonhouden van het pad en overhangende takken. Zog dus dat de boel op orde is!

Steun oudere en zieke tuinders.
Op dit moment staat een enquête uit bij kandidaat leden om te inventariseren of zij tuinders, die het werk door leeftijd of ziekte (tijdelijk) niet meer goed aankunnen maar wel nog een tijdje van hun plekje willen blijven genieten, te helpen. De kandidaat tuinders kunnen zo met begeleiding vanuit het project, ook ervaring opdoen met het tuinieren en onderhoud huisjes.

Verder wens ik iedereen een fijne en gezellige zomertijd toe!

Tineke de Rijk