23 juli, 2 uur, lezing Linnaeus Leergang

23 juli, 2 uur, lezing Linnaeus Leergang

Onderwerp EM: Effectieve Microben
In: Ruimte Groen en Water
Tegenover de Klomp

Voorwoord door Mallika Alberts Frankendael
Toen wij met de Atlasgroep op de tuinen watermonsters namen, schrokken we hoe weinig leven er in het water zat en de matige kwaliteit.
Onmiddellijk dacht ik aan EM ondat het een middel is wat water kan zuiveren van gifstoffen en zelfs metalen
Het is DE oplossing voor onze vijvers en sloten, mits goed toegepast. Ik gebruik het zelf met goed resultaat in vijver en op composthoop.

Mijn vriendin Suvarna, biologe en  sinds jaar en dag hartstochtelijk  voorvechtster van EM wil graag tijdens haar korte verblijf in Nederland hier een lezing over komen geven. Tevens kan op het inloopspreekuur natuurlijk tuinieren, vrijdags om 20h  hier verder over gevraagd worden en materiaal ingezien. Dit spreekuur is ook in de ruimte G&W tegenover de Klomp van Linnaeus.

WAT IS EM?
EM is een mengsel van vrij in de natuur voorkomende Effectieve Micro-organismen en wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen.
EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassings-mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos:

  • Het verhogen van de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water;
  • Het helpen fermenteren van groente-, fruit- en tuinresten in waardevolle Bokashi (= Japans voor gefermenteerd organisch materiaal);
  • Gebruik in het huishouden en het dagelijkse leven van mens en dier, inclusief vijvers;
  • Vernevelen tegen geurhinder;
  • Gebruik in aquaria, zwembaden en viskwekerijen;
  •  Gebruik in fruit- en bloementeelt;
  • Gebruik in land- & tuinbouw en in de veeteelt;
  • Inzetten bij het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging;
  • Gebruik in siertuinen en bij het groen- en bosbeheer van steden en gemeenten.
Lies Opdam