windmolens

Update stand van zaken Windturbines Amsterdam

Beste medetuinders,
Aangezien de SARA (Stedelijke Adviesgroep Res Amsterdam) na een lang zomerhiaat deze week voor het

eerst weer bij elkaar gekomen is, is het tijd voor een kort overzicht betrefende de stand van zaken met betrekking tot eventuele plaatsing van windturbines binnen de stadsgrenzen van Amsterdam.

Wat is er allemaal gebeurd?

1. Noorder IJplas (NIJP).

Voor deze locatie is aan Amsterdam Wind vergunning verleend om 3 windturbines te bouwen. Behalve dat de bewoners volgens hun zeggen nauwelijks betrokken zijn bij de beslissingen hierover, is op het allerlaatste moment besloten één van de turbines 100 meter dichter bij bewoning te bouwen, en dat ze in plaats van150 meter 200 meter hoog zullen worden.

2. Stadsgebied Weesp/Driemond.

Aan het begin van de zomer heeft wethouder Pels een bezoek gebracht aan stadsgebied Weesp om daar over haar plannen te praten. Stadsgebied Weesp/Driemond is tegen plaatsing van windturbines hier, niet in de laatste plaats om woningbouwplannen veilig te stellen. Dit is dus ook aan de wethouder overgebracht.

3. NRD (Notitie reikwijdte en detail niveau).
De gemeente heeft van 110 organisaties/burgers zienswijzen over de NRD ontvangen. Slechts van 4 van de inzendingen is een suggestie overgenomen. Alle andere zienswijzen zijn in de lade: “tegenstanders van de energietransitie” gestopt. Hier is door verschillende organisaties en bewoners ofcieel bezwaar tegen gemaakt.

4. Stadsdeel Zuidoost.

Op 29 september jl heeft wethouder Pels ook een bezoek gebracht aan Zuidoost om met bewoners over de turbine plannen te praten. Hiervoor waren een zeer beperkt aantal bewoners uitgenodigd/toegelaten, waarvan de meeste hun bezorgdheid uitspraken over gezondheid en natuur.

5. Gemeente Diemen.

Gemeente Diemen gaat door met haar onderzoek naar locaties voor windturbines. Momenteel behoort ook het Diemerbos tot mogelijke locatie, maar de plannen van Diemen zijn nog niet voltooid.

6. Tijdlijn nu tot eind van het jaar.

Vanaf oktober tot aan het eind van het jaar geeft de gemeente opdracht tot het maken van een Plan MER (Millieu Efect Reportage) voor de eventuele turbine locaties in Amsterdam. Ook zal ze haar PWA (Plan Wind Amsterdam) presenteren aan de leden van SARA, die daar na korte denktijd op moet reageren met een advies. De planning schiet voor eind november.

7. SARA adviezen.

SARA heeft deze zomer 2 adviezen uitgebracht aan de gemeente:

–> Monitoring en Handhaving.

Betreffende monitoring en handhaving van gebouwde windturbines, heeft SARA geadviseerd om in plaats van met gemiddeld geluid per jaar, te werken met een absolute geluidsnorm. Dit is beter te handhaven en voorkomt een situatie waarin windturbines gedurende een langere of kortere periode veel te veel geluid mogen maken, omdat ze in een andere periode stil staan.
–> Lokaal eigendom

Wat betreft lokaal eigendom ziet SARA graag zoveel mogelijk aandelen van windturbines daadwerkelijk in handen van omwonenden. Momenteel is het mogelijk en toegestaan dat iemand uit bv Zeeland een aandeel neemt in de Amsterdamse turbines

8. Nut en noodzaak.

Op 28 september jl hebben verschillende partijen hun mening/conclusie over het nut en eventuele noodzaak van windturbines binnen de stadsgrenzen aan SARA gepresenteerd.
Hier kort hun standpunten.

a.CE Delft:

Heeft onderzoek gedaan naar of meer windturbines op land echt noodzakelijk zijn. Hun antwoord is genuanceerd: Het kan zo zijn dat er na bouw van “Wind Op Land” (WOL) waar al vergunningen voor afgegeven zijn, geen nieuwe WOL nodig is, maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. CE Delft benadrukte ook het belang van energie besparing.

b. Wind Alarm (vertegenwoordigt bewoners, volkstuinen, medici en natuur organisaties

Heeft het standpunt dat Amsterdam zoveel mogelijk windturbines in het westelijk havengebied moet bouwen, en de rest moet aanvullen met een paar hele grote turbines op zee.

c. Wind Coöperaties:

Vinden dat er NU zoveel mogelijk turbines op land moeten worden gebouwd.

9. In de pet.

Op 3 oktober heeft SARA een afspraak met de wethouder om over nut en noodzaak te praten. Hiervoor zijn 28 september vragen geformuleerd, onder andere over hoe woningwaarde daling gecompenseerd wordt, hoe schade aan natuur berekend wordt en wat aanvaardbare of onaanvaardbare schade is volgens de wethouder. En op 16 oktober presenteert SARA haar aanbevelingen over handhaving en monitoring aan de wethouder.

Mijn persoonlijke conclusie:

Mijn persoonlijke gevoel over het hele proces m.b.t. de windturbines is dat de wethouder niet ontvankelijk is voor tegengeluiden. Die worden immers weggezet als zijnde tegen de energie transitie. Ik denk dan ook dat het enige wat onze volkstuinverenigingen kan behoeden voor omsingeling door deze reusachtige machines, zeer bedreigde/zeldzame fauna soorten zijn, zoals bv. de kleine dwergvleermuis die recent door de stadsecoloog bij ons waargenomen is. Wordt vervolgd.

 

Renate Nollen,
vertegenwoordiger in de SARA voor de onafhankelijke volkstuinverenigingen.
30-9-2023