Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel
Weer aanmeldingen mogelijk, verkeersveiligheid,  storm Poly, zonnepanelen, de tuincontrole en bamboe.

Beste tuinders,
Uit de bestuursvergadering van 18 juli willen we het volgende  met jullie delen.

Weer aanmeldingen mogelijk. 
Vanaf september is het weer mogelijk om zich aan te melden als kandidaats-lid. Dit besluit was door het bestuur al begin juni genomen maar er werd nog overlegd met de Verkoopcommissie over o.a. het organiseren van voorlichting en het aanmeldingsproces. In principe dient  ieder kandidaatslid eerst een gesprek te voeren voor men officieel tot de lijst toegelaten wordt.  In deze periode hebben zich een zestal mensen spontaan bij het bestuur gemeld en de kans gekregen zich al in te schrijven. En dan gebeurt er iets wat we echt niet konden vermoeden: iemand die net ingeschreven stond was de enige met belangstelling voor een te koop staand huisje. Statutair had zij het recht van koop en dat is dus gebeurd. Niemand van de kandidatenlijst had zich verder gemeld! Dit heeft tot veel vragen bij het bestuur geleid.

We hebben derhalve besloten dat alle nieuwe kandidaatsleden eerst voorlichting moeten volgen voor ze definitief lid kunnen worden. Dit start in september (zie website). Dit houdt in dat de anderen die zich reeds gemeld hebben, niet voor de koop van een huisje in augustus in aanmerking komen.

Verkeersveiligheid
Vorige week ging het in de bocht voor de Klomp bijna mis. Twee spelende kinderen en een snelle elektrische fietser misten elkaar net. Doodeng!
Besloten is nu om daar een grote spiegel op te hangen zodat er beter zicht is op wat er om de hoek aan komt.  
Verder geldt conform het tuinreglement art. 9.1 dat de maximumsnelheid op het gehele complex 5 km per uur is (is stapvoets).
Let ook op art. 9.4: paden vrij houden en op eigen tuin fietsen etc parkeren.
Nogmaals in dit kader: geen fietsen parkeren op de paden  en geen overhangende takken dit ook i.v.m. het aan kunnen rijden van een ambulance!!

Storm Poly
De storm heeft geleid tot het splijten van stammen en het omwaaien of scheef gaan hangen van bomen. Gelukkig weinig verdere schade.
Er zijn daarom door de Bomencommissie noodkapvergunningen verleend voor 7 coniferen op N17, 1 berk op N 8,  een deel van een geoorde wilg op N 20 en een es op F 23.

Zonnepanelen.
Er is een principebesluit genomen om tot de aanschaf en aanleg  van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt over te gaan.

Tuincontrole
Tussen 28 juli en 5 augustus zullen door de vakvertegenwoordigers de als “mogelijke zorgtuinen” waargenomen tuinen gecontroleerd worden. Als vervolgens wordt vastgesteld dat het hier inderdaad een zorgtuin betreft zal er overlegd worden met de betrokken tuinder over wat te doen. De controle wordt gedaan door een groep van vijf, die van het bestuur daarvoor toestemming hebben deze zorgtuinen te betreden. Daarnaast zal er op ieder vak aandacht zijn voor de paden en overhangend groen. In overleg met de ledenraad wordt er verder gewerkt aan een nieuw systeem waarbij de tuincontrole door een team van experts plaats zal vinden en er zowel aandacht is voor de tuin, de doelstelling natuurlijk tuinieren als het huisje. Naast controle is de gedachte hierbij om tuinders meer te ondersteunen. Meer informatie volgt.

Bamboe
Bamboe: die mooi wuivende plant is op ons complex een groot probleem aan het worden. De woekerende versie is op verschillende plekken met een opmars bezig. Het is in de praktijk echter zichtbaar dat er geen niet-woekerende bamboe bestaat. Ook bij deze soorten zoeken de wortelstokken “de vrijheid” om zich te vermeerderen.
Zowel bij verkoop als wat de relatie tussen buren betreft heeft dit al de nodige grote problemen opgeleverd waaraan flinke kosten zaten.
Besloten is: tuin met bamboe wordt niet meer getaxeerd en verkocht en bamboe dient verwijderd te worden. Een voorstel tot wijziging van o.a. het Tuinreglement zal hiervoor ingediend worden tijdens de ALV.
Verdere informatie over een plan van aanpak volgt.

Geen eigen rechter spelen.
Een dezer dagen kreeg ik het bericht dat bij een tuinder zonder dat daar toestemming voor was, takken van een boom zijn afgezaagd. Dit is volstrekt ontoelaatbaar. Als u problemen met begroeiing van buren hebt dient u dit bij de vakvertegenwoordiger/ledenraad te melden. Op eigen houtje de snoeischaar pakken kan echt niet!

Verder wens ik ieder fijne (vakantie-) weken op de tuin toe. De regen doet de planten goed en achter de wolken schijnt de zon.

Tineke de Rijk
Voorzitter VTV Linnaeus

Nieuwsbrief 2022 Nr 17 alweer

Plezier op Linnaeus!

Gelukkig, er wordt weer plezier gemaakt op de tuin! Dat gevoel kwam afgelopen zaterdag  over mij heen in het Trefpunt. Veel blije hoofden en gezelligheid met ja, een paar keer de polonaise. Zanger Barry van Vliet bleek wat dat betreft een echte gangmaker. “Wat een energie zeg”, hoorde ik van een tuinder die dit voor het eerst zo aanschouwde. En ja, waar vind je alle leeftijden, soorten en maten en nog zo wat bij elkaar op de dansvloer? Na twee jaar corona is er eindelijk weer van alles te doen. Bingo, schieten, kaarten, lezingen, jeu de boules, fotoclub, kinderactiviteiten, yoga, het eten wat de pot schaft, het openingsfeest van het seizoen, puzzle-rit met de fiets, geplande “uitjes” naar Bobbejaanland en naar de Floriade. En dan vergeet ik vast nog wat. Hoe dan ook: voor elk wat wils, zoals dat heet. Ik heb van een aantal activiteiten al zeer genoten.
De Atlasgroep, waar ook tuinders van Frankendael in participeren, werkt hard aan in kaart brengen en versterken van de biodiversiteit op onze complexen. Dat is mede in het belang in relatie met de windturbine plannen en de toekomst van onze tuinen.
En niet te vergeten onze eigen pubquiz: megabrein op vrijdag de 22ste Dit alles georganiseerd en uitgevoerd door de tuinders zelf. Erg fijn dat men hier veel tijd en energie in steekt!

Zorgen
Maar er zijn ook de nodige zorgen op Linnaeus. Zo bleek een paar keer de opkomst bij de tuindienst aanzienlijk minder dan gepland. Mensen meldden zich niet van tevoren af. Dat betekent dat de, op de donderdagavond daarvoor, geplande activiteiten niet allemaal gedaan konden worden. En dat terwijl we nog duidelijk achterstand in onderhoud hebben omdat we tijdens de coronaperiode mensen de ruimte lieten wel of geen tuindienst te willen doen. Ik maak mij zorgen omdat we met elkaar zo’n 13 hectare publieke grond zelf willen en moeten onderhouden. Het lijkt alweer vergeten dat bij onderhoud door de gemeente de huurprijs zo’n 2,25 euro per vierkante meter openbaar groen zou gaan bedragen. Nu betalen we, door het zelf te onderhouden, daarvoor 47 cent. Zo kunnen we dus de contributie (de huur die u voor uw tuin betaald en wij aan de gemeente doorgeven) laag houden. Ik hoop dat u zich hier van bewust bent en uw geplande tuindienst doet! Het is maar zeven maal drie uur = 21 uur per jaarDat moet toch kunnen! En nee, ik ben niet zo van de procedures en regels maar de mensen die zich structureel niet afmelden voor de tuindienst, zonder daar een geldige reden voor te hebben, zullen daar op aangesproken worden. En ja, dat kan tot boetes en meer leiden. Voor degenen die wellicht hun huisje willen verkopen: voor niet gedane tuindiensten wordt een bedrag van 75 euro per dienst van de verkoopprijs afgetrokken. Gelukkig doet de meerderheid wel en vaak ook met plezier hun tuindienst. Je leert immers ook andere tuinders kennen. En menigeen blijkt wat van elkaar te leren.  

Samen met de ledenraad beraden we ons over hoe we de tuindienst wellicht op een andere manier kunnen organiseren. En we hebben eigenlijk ook gewoon meer mensen nodig. Het nieuwe seizoen worden de tuindiensten dus wellicht heel anders georganiseerd. Voor nu geldt het schema zoals te vinden op de website, u ziet daar wanneer uw vak tuindienst heeft. Als er redenen zijn waarom u uw tuindienst structureel niet kunt doen neem dan contact op met uw vakvertegenwoordiger of de voorzitter van de ledenraad.

Een tweede zorg is en blijft het vuilnis. Over het park verspreid staan prullenbakken, bestemd voor kleine zaken. In het seizoen zijn die in gebruik, ook bestemd voor externe bezoekers, en worden ze geleegd door mensen van de tuindienst. Vrijwillig dus, we hebben hier geen plantsoenendienst zoals het Vondelpark. Maar: regelmatig zijn hier pedaalemmerzakken met huisvuil in aangetroffen: Let u hier aub op, neem het mee naar huis of lever het op de vaste uren in bij de vuil persmachine. Let daarbij ook op dat de zakken  goed dicht zijn en niet lekken. Een vrijwilligster aan deze machine had onlangs een zak waar allerlei “sappen” uitstroomde. Niet echt prettig dus. Hondenpoep mag in principe wel in deze bakken op het complex, maar neem dat ook zoveel mogelijk mee. Het kan gaan stinken zeker op warme zomerdagen en het is ook niet leuk om op te ruimen. Wederom: het kan uw buurman of buurvrouw zijn die dat dan moet doen.

Een derde zorg zijn de wespen die er nu al veel zijn. Er zijn al een aantal wespennesten verwijderd door Björn de Jong. Vermoedt u dat u een wespennest heeft, meldt dat dan bij de bouwcommissie. Voor een bedrag van € 20,- wordt het nest dan verwijderd. (De verdelgingsvloeistof is namelijk nogal duur). Ga er dus echt niet zelf in staan poeren of zo!  Een aantal wespensteken kan namelijk in het ernstigste geval tot een anafylactische shock leiden.

Renovatie Trefpunt
Het terras is inmiddels grotendeels opgeknapt, op tijd om daar  met elkaar weer gebruik van te maken. Van het najaar  worden de zijkanten afgemaakt, het is o.a. de bedoeling dat de fietsen aan één kant komen te staan. De planten worden tijdelijk mede verzorgd door kwekerij Vechtwijk, dit om uitdroging van de nieuwe en kostbare aanplant te voorkomen. Per bak gaat er nu drie keer per week 500-1000 liter water in! NB: dit is geen drinkwater.
Wat de gevel, de binnenkant en de bar/keuken betreft zijn er nu projectgroepen met tuinders aan de gang om de tekeningen verder uit te werken. Hopelijk is binnenkort de fase van offertes aanvragen aangebroken. Er is nu dus nog niets gepland aan uitgaven, hier waren onlangs ook vragen over. Voor degenen die zich daar zorgen over maken: de wandtekening in het Trefpunt zien wij als “historisch erfgoed” van Linnaeus en daar zullen dus geen ramen in komen.

Contributie
Onlangs zijn per mail de contributie/verzekeringspremie brieven verstuurd. Voor het eerst uitbesteed aan het administratiekantoor, met de mogelijkheid om per QR-code te betalen! Mocht u deze niet gekregen hebben, bijvoorbeeld omdat uw mailadres niet klopt, meld dat dan op penningmeesterlinnaeus@gmail.com

Mooie zomer gewenst
En ik wens natuurlijk iedereen veel plezier toe in deze komende zomerweken nu er  op een enkele te hete dag na prachtig tuinweer voor de deur staat en allerlei activiteiten en gezelligheid. Kom gewoon iets drinken of een ijsje eten op ons nieuwe terras, daar hebben we het immers ook zo voor opgeknapt. En zoals bekend: als bestuur zijn we zowel te mailen als dat er in principe op zaterdagmorgen iemand is. 

Tineke de Rijk
Voorzitter VTV Linnaeus

P.S. Gaat u naar Zuid Europa op vakantie, daar heerst op dit moment een zeer besmettelijke plantenziekte door de Xylella bacterie. Een goede tip: niets aan plantaardig materiaal meenemen van vakantie: zelfs geen bosje lavendel of zo…

 Terugblik op het jaar 2021

              

Beste tuinders,
Het was me het tweede corona- jaartje weer wel. Iedere keer weer de hoop dat er van alles georganiseerd kon worden. Zoals de Kerstbingo en Kerstlunch. En dit dan weer moeten afzeggen. Ook als vereniging hebben we ons immers te houden aan de coronamaatregelen. Gelukkig ging het Sinterklaasfeest wel door evenals de zomeractiviteiten voor de kinderen en het gezamenlijke eten.