Oproep voor EHBO’ers

Er zijn nog maar 6 EHBO’ers aktief op de vereniging.
Daarom deze oproep:
Ben je EHBO’er of wil je EHBO’er worden en zich op dat gebied inzetten voor de vereniging, meld je aan!
Wij betalen je cursus en ook de verplichte jaarlijkse bij- en nascholing wordt door de vereniging betaald en bij ons zelf op het complex gegeven.

Meld je aan door een mailtje te sturen aan: info@volkstuin-linnaeus.nl.

EHBOers gezocht

Wilt u EHBO’er op Linnaeus worden?
Beste tuinders

Wij zijn op zoek naar nieuwe EHBO’ers voor op het park. Het is de bedoeling om minimaal 1 EHBO’er per tuindienst beschikbaar te hebben voor het geval dat er iets gebeurt.

Bent u al in het bezit van een EHBO-diploma dan worden de herhalingslessen door de vereniging betaald, wilt u een opleiding tot EHBO’er volgen dan wordt ook deze basis cursus door de vereniging betaald.
De herhalingslessen worden jaarlijks door Mitella gegeven in het G&W huis bij VtV Linnaeus.
Gekozen is voor lessen van 4 uur per dag en tussendoor een pauze met een broodje en koffie of thee. Zijn er weinig leerlingen dan zijn twee dagdelen voldoende, bij meer dan worden het drie dagdelen.
EHBO-kennis is overigens niet alleen bruikbaar voor op de vereniging maar heeft natuurlijk ook toegevoegde waarde voor uw priveleven.

Voor 2023 staan de herhalingslessen gepland op:
Zaterdag   1 juli 2023                                                                                                             Zaterdag   8 juli 2023                                                                                                             Zaterdag 15 juli 2023

Wilt u zich aanmelden, neem contact op met Ria Geradts (secretaris)
Mobiel: 068 390 46 84

EHBO op Linnaeus: doe mee

We zijn met ruim 300 huisjes een groot dorp, waar veel mensen aan het werk zijn in hun tuin, aan hun huisje en op het complex. De kans op ongelukken is dus ook reëel aanwezig.
Het is dan een fijn en veilig gevoel als je weet dat er medetuinders zijn die weten te handelen in geval van Eerste Hulp bij Ongevallen.

Helaas hebben we op het moment maar zeven actieve gediplomeerde EHBO-leden, die kunnen kleine wonden of ongelukken behandelen. Ook bieden zij hulp bij ernstigere ziekte verschijnselen zoals beroertes of hartfalen en beschikken over een AED.

Wie wil zich aansluiten (het maakt niet uit in welk vak uw tuin is) om samen te zorgen voor een groter gevoel van veiligheid op Linnaeus?

Van de EHBO’er wordt verwacht dat hij of zij in zijn eigen tijd de cursus tot gediplomeerd EHBO’er volgt. Vervolgens worden de jaarlijks verplichte herhalingslessen waarschijnlijk in het Trefpunt gegeven gedurende een aantal zomeravonden, verdeeld over ongeveer 9 weken.
Wij zijn een enthousiaste groep, die de werkplicht per toerbeurt en ook alle evenementen die georganiseerd worden, van ondersteuning voorziet.
Daarnaast bent je als je aanwezig bent op de tuin het baken van goede zorg als er iemand iets overkomt, tuinders hebben je nodig om adequaat in te grijpen, te adviseren en gerust te stellen.

Heel kort: het is een belangrijke en dankbare taak, kom ons team versterken.

Heeft u verder vragen of behoefte aan toelichting dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Saskia Theunis.
saskiageelgors7@gmail.com
mob.: 06-533 012 47

EHBO’ers gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar acht nieuwe EHBO’ers.

Voor Buizerd – Condor – Ekster – Kraanvogel – Leeuwerik – Merel – Pelikaan en Sperwer       
Het bestuur betaalt de nieuwe cursussen volledig, eerst de helft en als u 2 jaar “in dienst bent” de rest. Kunt u het cursusgeld niet zelf voorschieten, dan betaald het bestuur alles tegelijk.

Na het stoppen van onze  instructeur Cees Standaar, zijn we overgestapt naar de EHBO vereniging Mitella Driemond en kunnen we ook het komend seizoen de zomerlessen op Linnaeus zelf aanbieden.

Heeft u belangstelling om u bij ons aan te sluiten om opgeleid te worden tot EHBO’er en als zodanig op Linnaeus vrijwilliger te zijn, meld u aan bij: Ria Geradts, secretaris mobiel: 06-068 390 46 84

Het bestuur