Opwarmen in het Trefpunt

Voor al onze tuinliefhebbers

In de wintermaanden is vanaf
12 november het Trefpunt elke zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur.

Even lekker opwarmen met een bakje koffie, of een ander drankje.
En er zal een lekker soepje geserveerd worden met stokbrood en kruidenboter.

Het Trefpunt team

EHBOers gezocht

Wilt u EHBO’er op Linnaeus worden?
Beste tuinders

Wij zijn op zoek naar nieuwe EHBO’ers voor op het park. Het is de bedoeling om minimaal 1 EHBO’er per tuindienst beschikbaar te hebben voor het geval dat er iets gebeurt.

Bent u al in het bezit van een EHBO-diploma dan worden de herhalingslessen door de vereniging betaald, wilt u een opleiding tot EHBO’er volgen dan wordt ook deze basis cursus door de vereniging betaald.
De herhalingslessen worden jaarlijks door Mitella gegeven in het G&W huis bij VtV Linnaeus.
Gekozen is voor lessen van 4 uur per dag en tussendoor een pauze met een broodje en koffie of thee. Zijn er weinig leerlingen dan zijn twee dagdelen voldoende, bij meer dan worden het drie dagdelen.
EHBO-kennis is overigens niet alleen bruikbaar voor op de vereniging maar heeft natuurlijk ook toegevoegde waarde voor uw priveleven.

Voor 2023 staan de herhalingslessen gepland op:
Zaterdag   1 juli 2023                                                                                                             Zaterdag   8 juli 2023                                                                                                             Zaterdag 15 juli 2023

Wilt u zich aanmelden, neem contact op met Ria Geradts (secretaris)
Mobiel: 068 390 46 84

21 Mei: ALV

Oproep tot het bijwonen van de 96e ALV
Zondag 21 mei 2023: Aanvang 12.00 uur
Zaal open vanaf 11 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt, Stammerlandweg 25, Amsterdam Z.O.

 
 
Agenda 96ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging Linnaeus
 

 1. Opening door voorzitter Tineke de Rijk
 2. Goedkeuring notulen 95ste ALV dd. 22-05-2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2022
 5. Financiën
 • Jaarcijfers 2022
 • Verslag financiële commissie
 • Goedkeuring begroting 2023 
 • Vaststelling contributie en tarieven2023/2024
 • Decharge bestuur
 1. Jaarverslag ledenraad
 2. Bestuursverkiezingen volgens rooster van aftreden. Er zijn geen (tegen)kandidaten.
 3. Bekrachtiging ledenraad en kascommissie
 4. Voorstellen commissies, hun leden en taken
 5. Stemming over voorgestelde wijzigingen in Statuten en Reglementen
 6. Rondvraag en sluiting

Alle vergaderstukken inclusief de uitgeschreven wijzigingsvoorstellen liggen twee weken voor de vergadering ter inzage in de vergaderruimte in ’t Trefpunt en worden op die datum ook in de Nieuwsbrief of indien nodig per post naar u toegestuurd.

het bestuur