In de kou of arm?

Beste tuinders,

Door de steeds maar stijgende olie- en gasprijzen zijn wij genoodzaakt vanaf komende zaterdag de prijs van een gasfles te verhogen.

De Klomp gaat a.s. zaterdag gasflessen verkopen excl. statiegeld voor € 39,75.

rekening nummer gasfles bestellen

Fout rekening nummer!

Bij het kunnen bestellen van een gasfles buiten het seizoen is een foutje in het rekeningnummer geslopen!
.
Het juiste rekeningnummer is:
NL 76 INGB 0004 8292 52

T.n.v.
Volkstuinvereniging Linnaeus
Onderafd. Inkoop

Gasfles nodig buiten het seizoen?

Soms kom je er als tuinder achter dat je in de winterse periode, buiten het tuinseizoen, best nog wel eens een fles met gas kunt gebruiken. Daar is de volgende oplossing voor bedacht.

U betaalt uw gasfles op rekeningnummer:
NL 76 INGB 0004 8292 52
t.n.v Volkstuinvereniging Linnaeus
o.v.v gasflessen Linnaeus of Frankendael

Tot nader bericht kost een gasfles 29 euro. U kunt maar een fles per keer bestellen.
Het bestuur controleert op maandag om 18.00 uur de bankrekening.
Zij geeft door, wie er een fles heeft besteld en betaald, aan degene die dan op de dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij Het Trefpunt uw oude gasfles ontvangt en u de nieuwe uitlevert.

Hoe oud is mijn gasslang?

De opdruk op de gasslang zegt bijvoorbeeld: PRP EN 16436-1:2014 CLASS 2-8MM-10BAR-PROPANE/BUTANE 1Q2020  23366. Hierin is een datumcode opgenomen: 1Q2020. Dat is de productiedatum van de gasslang, namelijk het 1ste kwartaal 2020.


Foto en tekst: Ben Uijtenhaak

Daarmee weet je dus hoe oud een gasslang is. Maar weet je daarmee ook wanneer je deze moet vervangen?

Daar zijn geen wettelijke regels voor. De fabrikanten bepalen de veilige gebruiksduur. Hier op de tuin kijken we ook naar de omstandigheden waaronder de gasslang gebruikt wordt en is gekozen voor 5 jaar. Je bent er dan wel zelf verantwoordelijk voor dat de gasinstallatie en ook de gasslangen elke twee jaar nagekeken worden. Deze tweejaarlijkse controle is ook het advies van de Bovag en ANWB in de recreatiesector.

Een speciaal aandachtspunt is de slangklembevestiging. De kracht van de klem zal na verloop van tijd de slang beschadigen. Bij de tweejaarlijkse controle kan de slang het best aan weerszijden een stukje ingekort worden en opnieuw vastgezet met de slangklem. Voorwaarde is wel dat de slang lang genoeg is. Controleer voor het seizoen altijd de slang op scheurtjes en slijtage en vervang de gasslang in geval van twijfel door een nieuwe ook al is hij nog geen 5 jaar oud.
Hoewel er geen wettelijke eisen zijn aan de levensduur, moet de gasslang wettelijk wel aan eisen voldoen. Het spreekt voor zich dat er geen tuinslang gebruikt mag worden.
Voor elke toepassing dient de juiste, goedgekeurde slang gebruikt te worden en deze dient gedurende de gebruiksperiode ‘in deugdelijke toestand’ te zijn. De Bouwcommissie en de Klomp kunnen u hierover adviseren.

Gasdrukregelaar
Voor de gasdrukregelaar, waar veelal geen productiedatum op staat, geldt ook geen wettelijke gebruiksduur maar hier is het advies om na tien jaar de regelaar te vervangen. Het meest praktisch is om dit gelijktijdig met de slang te doen.
Gebruik uitsluitend de juiste gasdrukregelaar. Een exemplaar van 30 of 50 milliBar met een doorstroomcapaciteit van 1,5kg per uur is goed. Er zijn zeer veel verschillende soorten te koop waaronder regelbare gasdrukregelaars met een doorstroomcapaciteit van 4kg/h die wel tot 1,4 Bar of meer gaan. Dat is 28 keer zo veel! Deze zijn bedoeld voor heteluchtkanonnen.
Gebruik ook NOOIT een drukregelaar met afblaasbeveiliging. Dit afblaasventiel is vaak te herkennen aan een kunststof dopje welke eenvoudig los te halen is. Een dergelijke drukregelaar mag NOOIT gebruikt worden bij barbecues, kookapparaten of andere producten welke rechtstreeks aangesloten zijn op een gasfles en die zich in dezelfde ruimte bevinden.

Samengevat:
Gebruik een gasdrukregelaar van 30 of 50mbar ZONDER afblaasbeveiliging
Gebruik minimaal een EN 16436-1 klasse 2 slang
Controleer de gasslang vóór elk seizoen
Gebruik geen beschadigde slang
Gebruik geen gasdrukregelaar ouder dan 10 jaar
Schuif de gasslang zo ver mogelijk over de slangpilaar
Zet de slang ALTIJD vast met een slangklem
Beperk de lengte van de slang tot 1,5 a 2 meter
Werk veilig. Breng jezelf en anderen niet in gevaar!

Hans Simonis, vrz. Bouwcommissie