In de kou of arm?

Beste tuinders,

Door de steeds maar stijgende olie- en gasprijzen zijn wij genoodzaakt vanaf komende zaterdag de prijs van een gasfles te verhogen.

De Klomp gaat a.s. zaterdag gasflessen verkopen excl. statiegeld voor € 39,75.

rekening nummer gasfles bestellen

Fout rekening nummer!

Bij het kunnen bestellen van een gasfles buiten het seizoen is een foutje in het rekeningnummer geslopen!
.
Het juiste rekeningnummer is:
NL 76 INGB 0004 8292 52

T.n.v.
Volkstuinvereniging Linnaeus
Onderafd. Inkoop