31 Oktober Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda extra Ledenvergadering
Extra Ledenvergadering 31 oktober 2021

Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt.
De zaal is vanaf 11.30 uur geopend.

Let op: alleen door het tonen van uw QR code kunt u de vergadering bijwonen!

De vergadering wordt ook gestreamd. Door hier te klikken  kunt u meekijken.

Het vergaderboekje voor deze vergadering kunt u hier downloaden. Voor leden zonder printmogelijkheid liggen er ook exemplaren de komende week in het Trefpunt.

Het Bouwreglementenboekje 2021 vindt u hier.

Stemmen kunt u de hele week tot zaterdagmiddag 14.00 uur. Voor het digitale stemformulierklikt u hier.

In het Trefpunt liggen geprinte stemformulieren, die u op zaterdag-en dinsdagochtend kunt ophalen en ingevuld in de buiten brievenbus kunt doen.

Zondag 31 oktober 2021. Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt
Geplande eindtijd 13.30 uur

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen, waaronder: De stand van zaken rond windturbines en gemeentelijke besluiten
  3. Contributieverhoging voor het komend jaar 2022 van 25 euro.
  4. Versterking van het bestuur: Harm Snel bestuurslid ICT
  5. Goedkeuring van het aangepaste bouwreglement.
  6. Voorstel pilot gebruik licht mechanisch gereedschap en aggregaten; aanpassing artikel vier van het tuinreglement.
  7. Procedure rond de renovatie van terras, exterieur, interieur van ‘t Trefpunt. Met indicatieve planning en begrotingen. Oproep voor deelname aan werkgroep
  8. Rondvraag en afsluiting
  9. Sluiting met : eventueel buitenborrel (Corona Proof)
Het bestuur